AB nacz


ZARZĄDZENIE NR 45 . 2015

Starosty Obornickiego

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn.zm.)oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2014 r. poz.1202) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach.

§ 2.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności na w/w stanowisko oraz wymagania wobec kandydatów i wymagane dokumenty zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

  2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S t a r o s t a

(-)

Adam Olejnik

Otrzymują:

  1. naczelnik Wydziału AB

  2. Sekretarz Powiatu

  3. a/a

Zarządzenie nr 45 . 2015

z dnia 7 grudnia 2015 r.

1/2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Wróblewski 26-02-2016 09:52:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Bejnarowicz 29-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Artur Wróblewski 26-02-2016 09:52:52