Projekty Uchwał Rady Powiatu

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w miejscowości Biesowice 2015-09-21 12:31:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 14 września 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G 2015-09-16 11:18:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 9 września 2015 roku w sprawie obowiązujących w 2016 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-09-16 11:15:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-09-16 10:03:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 15 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-09-16 10:00:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 9 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-09-16 09:57:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Slupskiego z 29 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 na terenie gminy Potęgowo" 2015-09-11 08:40:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 - 2018 2015-09-11 08:22:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 1 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2014r.w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku 2015-09-10 08:01:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2015-08-21 12:51:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 19 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Slupskiego 2015-08-20 12:29:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-08-13 09:24:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-08-13 09:22:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kępice 2015-08-13 09:21:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężołki 2015-08-13 09:19:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-08-13 09:17:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 3 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn 2015-08-13 09:16:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 27 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główczyce na odcinku Karzniczka - Damnica 2015-07-30 14:15:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 lipca 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Słupskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-07-24 12:22:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2015 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuzszy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2015-07-03 10:42:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomi ędzy Gminą Slupsk, a Miastem Ustka , Gminą Ustka, Miastem Slupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcj i rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej " oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacj i zadania objętego umową. 2015-06-22 14:13:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania przez Powiat Slupski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2015 roku oraz na zakup niezbędnych Komendzie Miejskiej Policji w Slupsku towarów i usług. 2015-06-22 14:08:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-06-19 12:20:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-06-19 12:18:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Slupskim, a Województwem Pomorskim, Gminą Słupsk i Muzeum Pomorza Środkowego dotyczącego wspólnej organizacji zadania pn. "Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie" w dniu 13 wrześni a 2015 r. 2015-06-19 12:17:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2015-06-19 12:14:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1002G Ustka-Modlinek-Duninowo 2015-06-19 12:10:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok 2015-06-18 11:00:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 maja 2015 roku w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego 2015-06-11 10:35:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 25 maja 2015 roku w sprawie zawarcia umowy przez Powiat Słupski z Gminą Miasto Ustka o realizacji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul.Wróblewskiego) i 1112G (ul.Grunwaldzka) w miejscowości Ustka 2015-05-26 08:43:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie poparcia żądań samorządów regoinu słupskiego w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie 2015-05-21 14:50:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2015-05-21 14:48:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia protestu przeciwko planom ograniczonej modernizacji linii kolejowej nr 202 2015-05-21 14:45:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok 2015-05-21 11:32:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2015 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 na terenie gminy Potęgowo" 2015-05-15 13:22:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 maja 2015 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Słupski zadania zarządzania publiczną drogą gminną w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2015-05-15 13:20:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskieg o z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podłegłym 2015-05-15 13:17:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2015-05-15 13:09:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-05-15 13:07:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 14 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-05-15 13:04:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie Powiat Słupski zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta Słupska 2015-05-08 15:10:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 6 maja 2015 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup oraz opłacenie abonamentu modułu "AbakusSMS-wysyłanie" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 2015-05-08 15:08:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 2015-05-04 12:40:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-04-20 12:56:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-04-20 09:34:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej 2015-04-17 15:26:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 kwietnia 2015 roku w sprawie reorganizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy wchodzącej w strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy z siedzibą w Damnicy przy ulicy Korczaka 1 2015-04-17 15:24:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2015-04-17 15:22:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej" 2015-04-17 15:20:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-04-17 15:18:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce"- Etap I 2015-04-17 15:15:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej 2015-03-27 14:03:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-03-19 09:56:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 2015-03-19 09:47:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-03-19 09:34:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudow ę drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w miejscowości Rzechcino 2015-03-12 11:56:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-03-12 11:53:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-03-12 11:49:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w miejscowości Brzeziniec 2015-03-12 11:47:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobyłnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Kwakowo wraz z budową chodnika 2015-03-12 11:43:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1143G Główczyce - Stowięcino w miejscowościach Warblino i Szczypkowice 2015-03-12 11:23:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino 2015-03-12 11:14:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo 2015-03-12 11:07:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice - Główczyce na odcinku Karzniczka - Damnica 2015-03-12 11:05:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Głóczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Zgojewo 2015-03-12 11:00:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo 2015-03-12 10:57:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 lutego 2015 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-03-12 10:52:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 21 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu slużbowego przewodniczącemu Rady Powiatu 2015-02-23 10:28:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 lutego 2015 roku w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. "Centrum edukacji Regionalnej w Warcinie" 2015-02-13 09:14:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkconalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 wraz z Diagnozą MOF Miasta Słupska w ramach projektu pn.:" Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 2015-02-13 09:12:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-01-23 13:41:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim popierającego zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" 2015-01-23 13:40:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" planowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013" 2015-01-14 14:38:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny lokalu mieszkalnego dokonanej na rzecz Gminy Kępice 2015-01-14 14:35:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Slupskiego Nr VI/30/99 z dnia 22 lutego 1999 r. ze zm. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 2015-01-13 10:46:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru reorganizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy wchodzącej w strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, z siedzibą w Damnicy przy ulicy Korczaka 1 2015-01-13 10:43:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2014-12-24 10:36:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2014-12-24 10:34:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2014-12-24 10:32:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2014-12-22 09:09:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:10:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 grudnia 2014 roku w sprawie przyjecia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:09:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:07:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:05:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:01:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-19 14:59:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Słupskiego ds. opracowania Statutu Powiatu Słupskiego oraz ustalenia jej składu osobowego 2014-12-19 14:53:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wielolelniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2014-12-15 13:45:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-12-15 13:41:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2014-12-15 13:41:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Wielolelniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2014-12-11 15:10:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2014-12-11 15:05:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego 2014-12-10 12:09:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:35:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:31:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rołnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:28:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:26:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2014-12-09 14:24:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo 2014-12-05 11:37:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-03 11:01:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Słupskiego 2014-12-03 10:48:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Słupskiego 2014-12-03 10:30:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-03 10:15:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-03 10:04:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kępice na przebudowę odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice 2014-11-03 09:49:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 października 2014 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego" realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Słupsku 2014-10-30 10:30:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino Kolonia 2014-10-27 14:05:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-10-27 13:56:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-10-27 13:54:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2014-10-27 10:28:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2014-10-27 10:26:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2014-10-27 10:25:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 października 2014 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku 2014-10-23 14:11:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 października 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku". 2014-10-17 09:09:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 6 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2014-10-13 08:19:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2014-09-29 07:56:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk, Dębnica Kaszubska i Kobylnica na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2014-09-28 18:57:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G i drogi gminnej nr 119045G w miejscowości Wrzeście" 2014-09-28 18:53:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy" 2014-09-28 18:49:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPONOŚĆ - ROZWÓJ 2014-09-28 18:46:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino 2014-09-28 18:40:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/355/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk i od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G 2014-09-28 18:37:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przbudowę drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła 2014-09-28 18:33:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - Etap I" 2014-09-24 15:28:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu 2014-09-23 13:45:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 września 2014 roku w sprawie obowiązującychw 2015 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2014-09-18 14:04:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 września 2014 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick-up 2,5 z podwójna kabiną na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 2014-09-18 13:52:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-09-12 13:10:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2014 rok 2014-09-12 13:07:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2014 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnnej nr 119004G w miejscowości Swołowo " 2014-09-12 13:05:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino pomocy finansowej 2014-09-12 13:00:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 września 2014 roku w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku" 2014-09-12 12:57:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Smoldzino na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino" 2014-09-12 12:42:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo 2014-09-12 12:38:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko 2014-09-12 12:36:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno 2014-09-12 12:18:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej " 2014-09-12 12:07:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie zmiany nchwały Nr XXXI/354/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dęhnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-09-12 12:02:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo zmienionej uchwałą Nr XXVII/302/2013 z dnia 29 października 2013 roku 2014-09-12 11:57:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Slupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2014-09-12 11:50:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku 2014-09-12 11:46:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na remont drogi powiatowej na odcinku Mrówczyno-Święcichowo 2014-09-04 14:31:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę cbodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno 2014-09-04 14:26:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo 2014-09-04 14:22:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego 2014-08-21 12:54:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo zmienionej uchwałą Nr XXVII/302/2013 z dnia 29 października 2013 roku 2014-08-14 15:13:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej" 2014-08-14 15:08:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/354/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-08-01 10:52:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjecia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G 2014-06-23 14:09:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-06-11 07:38:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych 2014-06-11 07:36:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 maja 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok 2014-06-09 13:17:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2013 rok 2014-06-06 13:31:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/224/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2002 r , w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 2014-06-06 13:28:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok 2014-06-06 13:23:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2014-05-29 12:15:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk i od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G 2014-05-15 15:09:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/289/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2014-05-15 15:06:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-05-15 15:01:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-05-15 14:59:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-05-14 11:28:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słupsk na przebudowę drogi gminnej nr 119023G w miejscowości Strzelinko 2014-05-14 11:25:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2014-05-14 11:20:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-05-14 11:12:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-05-14 11:06:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego 2014-05-14 11:02:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-05-07 10:22:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/311/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" 2014-05-02 11:20:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G 2014-04-30 13:24:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupskiego" 2014-04-30 13:22:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-03-21 13:10:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-03-21 13:09:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1143G Główczyce - Stowięcino 2014-03-21 13:08:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko-Głuszyno 2014-03-21 13:07:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo 2014-03-21 13:05:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka 2014-03-21 13:05:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Karżcino - Gąbino na terenie Gminy Ustka 2014-03-21 13:03:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr1113G w miejscowości Dominek 2014-03-21 13:02:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino na terenie gminy Słupsk 2014-03-21 13:01:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo-Lulemino 2014-03-21 12:59:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G 2014-03-21 12:58:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G 2014-03-21 12:57:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G 2014-03-21 12:56:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G Damnica-Żelkowo 2014-03-21 12:54:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2014-03-21 12:53:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2014-03-07 10:21:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 lutego 2014 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 2014-03-03 11:47:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 14 lutego 2014 roku w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2014 roku 2014-02-20 13:16:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli" 2014-02-14 08:53:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022" 2014-02-07 11:55:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego 2014-02-07 11:54:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 grudnia 2013 roku w sprawie zasad stosowania przez Powiat Słupski w działaniach promocyjnych i marketingowych nazwy "Morski Powiat Słupski" 2014-02-07 11:53:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-01-30 15:03:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-12-12 15:04:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-12-12 15:02:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-12 15:01:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-12-06 14:19:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" 2013-12-06 14:18:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2013-12-06 14:16:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013-12-06 14:15:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki 2013-12-06 14:11:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-12-06 13:53:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2013-12-06 13:37:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Powiatem Lubańskim 2013-11-29 08:27:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-11-20 09:13:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 2013-11-20 09:10:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki 2013-11-15 13:30:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych zmienioną uchwałą Nr XXVI/281/2013 z dnia 24 września 2013 roku 2013-11-15 13:26:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo 2013-10-24 11:32:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2013-10-18 13:07:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2013-10-18 13:06:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2013-10-18 13:06:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2013-10-18 13:04:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2013-10-18 12:06:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 14 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Słupskiego do stowarzyszenia pn. 2013-10-18 11:11:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 października 2013 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego 2013-10-18 11:10:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-10-18 11:09:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-10-18 11:08:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 października 2013 roku w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku 2013-10-10 13:38:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku 2013-10-10 13:37:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 października 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-10-10 12:53:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2013-10-07 08:35:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Kępice na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2013-09-24 09:13:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej na realizację projektu pn.: "Poprawa ruchu drogowego w Gminie Słupsk, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Kusowo-Głobino oraz ulic: Aleja Nad Rzeką we Włynkówku i Rzemieślnicza w Siemianicach" 2013-09-24 09:09:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywa i Polną w Widzinie" 2013-09-24 09:07:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2013-09-24 09:05:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-09-12 14:48:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-09-12 14:47:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-09-12 14:46:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2013-09-12 14:45:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych 2013-09-12 14:43:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście na terenie Gminy Słupsk 2013-09-12 14:41:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - roboty uzupełniające 2013-09-12 14:39:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń 2013-09-12 14:38:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G - roboty uzupełniające 2013-09-12 14:37:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 sierpnia 2013 roku w sprawie stosowania przez Powiat Słupski w działaniach promocyjnych i marketingowych nazwy "Morski Powiat Słupski" 2013-08-14 14:49:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 09 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-08-14 14:47:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 09 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-08-14 14:46:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 09 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-08-14 14:45:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 08 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela, do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2013-08-14 14:42:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 07 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian przez Zarząd Powiatu Słupskiego w umowie z Gminą Kobylnica 2013-08-14 14:40:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 01 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Główczyce zadań powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych 2013-07-19 09:14:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Słupskim 2013-07-19 09:12:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 czerwca 2013 roku w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2013-07-19 09:10:09