Mapa serwisu

Rada

|---Skład Rady

|---Terminy posiedzeń

|---Uchwały

|---Protokoły

|---Głosowania

|---Sesje Rady

|---Kalendarz posiedzeń

|---Komisje

Powiat Słupski

|---Rejestr umów

|---Dane teleadresowe

|---Starosta

|---Podstawy prawne działania powiatu

|---Statut Powiatu Słupskiego

|---Jednostki organizacyjne

|---Spółki prawa handlowego

|---Organy Powiatu

|---Sprawozdania z działalności Zarządu

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 roku

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2014 roku

|---Budżet powiatu

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2007 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2008 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2009 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok

|---Majątek powiatu

|---Strategie i plany rozwoju

      |---Projekt zaktualizowanego \"Słupskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej\"

|---Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska

      |---Związki i stowarzyszenia w Powiecie Słupskim

            |---KLUBY SPORTOWE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

            |---Stowarzyszenia w Powiecie Słupskim

            |---Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

            |---Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych wpisanych do ewidencji Starostwa Powiatowego w Słupsku

      |---Współpraca partnerska

            |---Powiat Bełchatowski

            |---Powiat Cieszyński

            |---Powiat Herzogtum Lauenburg Niemcy (Kreis Herzogtum Lauenburg)

      |---Związki i stowarzyszenia, do których należy Powiat Słupski

|---Organy Opiniodawczo - Doradcze

|---test

Starostwo Powiatowe

|---Informacje o wydziałach

|---Regulamin Organizacyjny

Poradnik Interesanta

|---Biuro Obsługi Interesanta

|---Poradnictwo konsumenckie

|---Rejestracja Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

|---Informacje dla osób niesłyszących

|---Status prawa jazdy

|---Procedury i Wnioski

|---Status dowodu rejestracyjnego

|---Spotkania ze Starostą

|---Korespondencja elektroniczna

|---Ankieta Oceny Usług

Akty prawne

|---Uchwały Rady Powiatu

      |---Projekty Uchwał Rady Powiatu

      |---2013 rok

      |---rok 2016

      |---2015 rok

      |---2014 rok

|---Projekty Uchwał Rady Powiatu

|---Uchwały Zarządu Powiatu

      |---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

      |---2013

      |---2015

      |---2014

|---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

|---Zarządzenia Starosty

      |---Zarządzenia Starosty z 2015 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2014 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2013 roku

|---Porozumienia i umowy

      |---Porozumienia

|---Serwis Dziennika Ustaw

|---Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

|---Serwis Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

|---Serwis Monitora Polskiego

|---Sposób stanowienia aktów prawnych

Ogłoszenia

|---Zamówienie publiczne

|---Informacje o zgłoszeniach budowy

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2015 rok

|---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2015

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2013/2014

            |---2013 r.

|---Ogłoszenia

|---Nieruchomości

Praca w Starostwie

|---Nabór na wolne stanowiska pracy

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Nabór na specjalistę w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Nabór na kierownicze stanowisko pracy Sekretarza Powiatu

      |---Nabór na inspektora ds. organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Nabór na dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce

      |---Nabór na dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce

      |---Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na inspektora ds. organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na inspektora ds. obronności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy instruktora w Centrum Edukacji Regionalnej

      |--- Nabór na młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w zakresie wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |---Konkurs na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

      |--- Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

            |---Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego

      |---Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na zastępcę naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |---Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |---Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na podinspektora ds. rejestracji zgłoszeń i operatów przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na kierownika Oddziału Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

|---Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych

Oświadczenia majątkowe

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną

            |---Anna Marta Dudel - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |---Mariusz Smoliński - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

            |---Mirosław Kaźmierski - Prezes Zarządu PKS Słupsk S.A.

            |---Piotr Mańka - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

            |---Barbara Magdalena Remiszewska - Prezes Zarządu Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna

      |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Monika Bill - dyrektor DPS Lubuczewo

            |---Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Małgorzata Klemińska - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsk

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Marianna Kawiecka - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

            |---Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Klemińska - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsk

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Marianna Kawiecka - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Izabela Krawczyk - p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Jolanta Wójtowicz - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

                  |---Marianna Matias - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

            |---Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor PPP Słupsk

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Jolanta Wójtowicz - dyrektor MOS Ustka

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Marianna Matias - dyrektor ZSA Słupsk

                  |---Marianna Kawiecka - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor PCPR

                  |---Barbara Kołakowska - dyrektor LO Ustka

      |---Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

                  |---Andrzej Walusiak - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Monika Grabusińska - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Zbigniew Babiarz-Zych - nalczelnik Wydziału Polityki Społecznej

            |---Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

                  |---Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |---Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |---Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

                  |---Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |---Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |---Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |---Ryszard Mąkosa - Geodeta Powiatowy

                  |---Aneta Kołodziejska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Tomasz Pogorzelski - zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

                  |---Zbigniew Babiarz-Zych - nalczelnik Wydziału Polityki Społecznej

            |---Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

                  |---Zenon Płuciennik - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Anna Grudzińska - główny księgowy PCPR w Słupsku

                  |---Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |---Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |---Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |---Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

                  |---Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |---Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

            |---Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |---Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Joanna Góralska - z-ca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |---Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Zenon Płuciennik - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |---Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |---Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |---Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Anna Grudzińska - główny księgowy PCPR w Słupsku

                  |---Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Wioleta Arcimowicz - specjalista ds. rejestracji PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

      |---Skarbnik Powiatu

            |---Jadwiga Janicka

      |---Sekretarz Powiatu

            |---Irena Tkaczuk-Kawalerowicz

      |---Członkowie Zarządu

            |---Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu V kadencji (2014-2018)

                  |---Grzegorz Grabowski

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Paweł Michał Lisowski

                  |---Rafał Konon

                  |---Paweł Gonera

                  |---Jan Karol Leonczuk

            |---Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu IV kadencji (2010-2014)

                  |---Andrzej Wojtaszek

                  |---Edward Sasko

                  |---Walentyna Małek

                  |---Andrzej Bury

                  |---Sławomir Ziemianowicz

      |---Radni

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji (2014-2018)

                  |---Joanna Chabowska

                  |---Paweł Gonera

                  |---Grzegorz Grabowski

                  |---Maciej Karaś

                  |---Maria Kobylarz

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Marek Kołtun

                  |---Rafał Konon

                  |---Andrzej Kordylas

                  |---Wojciech Krasucki

                  |---Jan Leonczuk

                  |---Paweł Lisowski

                  |---Anna Pietrzak

                  |---Bożena Przyborowska

                  |---Edward Sasko

                  |---Tomasz Świtek

                  |---Andrzej Zawada

                  |---Barbara Zawadzka

                  |---Stanisław Zieliński

                  |---Sławomir Ziemianowicz

            |---Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji (2010-2014)

                  |---Sławomir Ziemianowicz

                  |---Barbara Zawadzka

                  |---Andrzej Zawada

                  |---Piotr Wszółkowski

                  |---Andrzej Wojtaszek

                  |---Arkadiusz Walach

                  |---Edward Sasko

                  |---Lidia Rynda

                  |---Barbara Podruczna-Mocarska

                  |---Walentyna Małek

                  |---Ewa Lewkowicz

                  |---Bogumiła Lenard

                  |---Andrzej Kordylas

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Zbigniew Kamiński

                  |---Stanisław Gosławski

                  |---Paweł Gonera

                  |---Andrzej Bury

                  |---Marcin Białas

                  |---Ireneusz Bejnarowicz

      |---Przewodniczący Rady Powiatu

            |---Przewodniczący Rady V kadencji (2014-2018)

                  |---Jan Olech

            |---Przewodniczący Rady IV kadencji (2010-2014)

                  |---Ryszard Stus

Informacje

|---Biuro Rzeczy Znalezionych

|---Parking Starosty

|---Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców

      |---Statystyka zdawalności w 2015 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2014 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2013 roku

|---Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów

|---Opłaty skarbowe

|---Rejestry, ewidencje i archiwa

|---Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę

      |---Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC 2015

      |--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - CZERWIEC 2015

|---Zarządzanie kryzysowe

|---Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego

|---Zasady dostępu do informacji publicznej

|---Informacje publiczne niezamieszczone w BIP

|---Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

|---Lobbing

System Zarządzania Jakością

|---System Zarządzania Jakością

|---Kodeks etyki

Kontrola zarządcza

|---Kontrola zarządcza

Kontrole

|---Kontrole

      |---Zawiadomienia o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

      |---Plany kontroli

      |---Protokoły z kontroli

            |---Protokoły z Komisji Rewizyjnej

            |---Protokoły z kontroli ( w tym z kontroli wewnętrznych)

            |---Własne kontrole jednostek podległych i nadzorowanych

                  |---2015 rok

                  |---2014 rok

                  |---2013 rok

            |---Kontrole zewnętrzne urzędu własnego

                  |---Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

                  |---Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

                  |---Zakład Ubezpieczeń Społecznych

                  |---PFRON oddział Pomorski w Gdańsku

                  |---Archiwum Państwowe Koszalin O/Słupsk

                  |---NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

                  |---POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

                  |---URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

                  |---REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

                  |---URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                  |---POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

                  |---POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

                  |---POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Środowisko

|---Nowy System Informacji o Środowisku

|---System Informacji O Środowisku

Wybory Samorządowe 2014

|---Powiatowa Komisja Wyborcza

      |---Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

      |---Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

|---DANE UG

      |---2015

|---Informacje

ARCHIWUM BIP