Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2019

CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH – ROK 2019

Numer umowy

Przedmiot  umowy

Data zawarcia umowy

Zleceniobiorca (druga strona umowy)

Wartość umowy

Termin realizacji umowy

Aneks do umowy

(nr i data zawarcia)

1.

Umowa udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku.

03.01.2019

Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki

Puck

250,00 zł. miesięcznie na 1 dziecko

01.01.2019  31.12.2019

 

2.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.

02.01.2019

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Uśmiech dziecka”

Szklana

4.000,00 zł. brutto miesięcznie

02.01.2019

30.06.2019

 

 

3.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2019

Biuro Usług Inwestycyjnych

Jan Treder

Lębork

300,00 zł. brutto miesięcznie

02.01.2019

31.12.2019

 

4.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

SEG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

500,00 zł. brutto miesięcznie

02.01.2019

31.12.2019

 

5.

Umowa na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy.

08.01.2019

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

„MAR-VITA” s.c.

Janusz Marcinkowski, Urszula Marcinkowska, Michał Marcinkowski

Lębork

Wg cennika stanowiącego załącznik do umowy

08.01.2019

31.12.2019

 

6-55.

Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

10.01.2019

Wg rejestru

-

10.01.2019

31.12.2019

 

56.

Umowa o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Cewice na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

11.01.2019

Osoba fizyczna

2.000,00 zł.

11.01.2019

 

57.

Porozumienie międzygminne w sprawie zasad finansowania opieki w żłobkach.

14.01.2019

Gmina Miasto Lębork

250,00 zł. na 1 dziecko miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019

 

58.

Umowa zlecenie na przeprowadzenie badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

14.01.2019

Osoba fizyczna

170,00 zł. brutto/ 1 opinia

14.01.2019

31.12.2019

 

59.

Umowa zlecenie na przeprowadzenie badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

14.01.2019

Osoba fizyczna

170,00 zł. brutto/ 1opinia

14.01.2019

31.12.2019

 

60.

Umowa w spr. trybu przekazywania                 w 2019 r. środków Funduszu Pracy                z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

28.01.2019

Wojewoda Pomorski

Na podstawie wniosków pracodawców

01.01.2019

31.12.2019

 

61.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice do Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Lęborku.

29.01.2019

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Lęborku

80,00 zł. miesięcznie za 1 podopiecznego

01.01.2019

30.06.2019

01.09.2019

31.12.2019

 

62.

Umowa organizacyjno-programowa  działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

31.01.2019

Osoba fizyczna

-

01.02.2019

01.02.2025

 

63.

Umowa na dostarczenie do właścicieli  nieruchomości przesyłek listowych do 20 miejscowości na terenie Gminy Cewice dot. zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami.

30.01.2019

Osoba fizyczna

4,00 zł. brutto/ 1 dostarczony list

30.01.2019

28.02.2019

 

64.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu MERCEDES.

05.02.2019

Ośrodek Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów „BAJER”

Sławomir Twardziak

Małoszyce

6.888,00 zł. brutto

05.02.2019

 

65.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Popowie.

08.02.2019

Osoba fizyczna

20 zł. brutto/1h

09.02.2019

14.06.2019

 

66.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Popowie.

 

08.02.2019

Osoba fizyczna

20 zł. brutto/1h

09.02.2019

14.06.2019

 

67.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie.

08.02.2019

Osoba fizyczna

20 zł. brutto/1h

09.02.2019

14.06.2019

 

68.

Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt i chłopców w Siemirowicach”.

06.02.2019

Uczniowski Klub Sportowy

„BRYZA SIEMIROWICE”

Siemirowice

6.000,00 zł.

06.02.2019

31.12.2019

 

69.

Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w m. Cewice”.

06.02.2019

Klub Sportowy

„LEŚNIK-CEWICE”

Cewice

60.000,00 zł.

06.02.2019

31.12.2019

 

70.

Umowa na realizację projektu pn. „Rozwój sportu w dyscyplinie  karate na terenie Gminy Cewice”.

06.02.2019

Klub Karate

SHOTOKAN

Lębork

13.000,00 zł.

06.02.2019

31.12.2019

 

71.

Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w m. Łebunia”.

06.02.2019

Ludowy Klub Sportowy Łebunia

32.000,00 zł.

06.02.2019

31.12.2019

 

72.

Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów oraz sekcji biegów długodystansowych w m. Siemirowice”.

06.02.2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Sportów Olimpijskich, Obronnych i Ekstremalnych

„BAZA 44”

Siemirowice

18.000,00 zł.

06.02.2019

31.12.2019

 

73.

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej  pt. „ Wzrost świadomości ichtiologicznej mieszkańców Gminy Cewice poprzez organizację rodzinnego wędkowania na jeziorku w Siemirowicach w 2019 r.”

11.02.2019

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

w Słupsku

5.000,00 zł.

11.02.2019

30.11.2019

 

74.

Umowa na wykonanie 6 operatów wodnoprawnych na pobór wód głębinowych.

21.02.2019

Przedsiębiorstwo Projektowe Produkcyjno-Handlowe

„CONSLAB”

Hieronim Krzyżanowski

Banino

10.200,00 zł. brutto

21.01.2019

31.10.2019

 

75.

Umowa najmu lokalu socjalnego w Cewicach.

12.02.2019

Osoba fizyczna

0,42 zł./1m2 x 39,41 m2 = 16,55 zł. brutto miesięcznie

13.02.2019

12.02.2021

 

76.

Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w m. Cewice                       w 2019 r.”

14.02.2019

Klub Sportowy „IRYDA” Cewice

13.000,00 zł.

14.02.2019

31.12.2019

 

77.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego                 w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie.

14.02.2019

Osoba fizyczna

50,55 m2 x 1m2 = 293,19 zł. brutto miesięcznie

16.02.2019

30.11.2021

 

78.

Umowa najmu lokalu socjalnego  w Cewicach.

15.02.2019

Osoba fizyczna

27,94 m2 x 0,42 zł. = 11,69 zł. brutto miesięcznie

18.02.2019

17.02.2021

 

79.

Umowa na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni zastępczej, wykonanie operatu wodnoprawnego.

18.02.2019

Firma Usługi Geologiczne „GEOTEM”

Gdynia

4.000,00 zł. brutto

18.02.2019

19.02.2019

 

80.

Umowa najmu lokalu socjalnego w Unieszynie.

12.03.2019

Osoba fizyczna

0,42 zł./m2 x 8,15m2

0,21 zł./m2 x 11,61m2

20.02.2019

19.02.2021

 

81.

 Umowa w sprawie organizowania robót publicznych.

04.03.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

1.700,00 zł. miesięcznie

04.03.2019

03.08.2019

 

82.

Umowa w sprawie organizowania robót publicznych.

26.02.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

1.400,00 zł. miesięcznie

26.02.2019

25.04.2019

 

83.

Umowa w sprawie organizowania robót publicznych.

04.03.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

1.700,00 zł. miesięcznie

04.03.2019

03.08.2019

 

84.

Umowa na doskonalenie zawodowe.

19.03.2019

Osoba fizyczna

2.000,00 zł.

-

 

85.

Umowa w zakresie usługi informatycznej oraz nadzoru teleinformatycznego nad systemem „WITKAC.pl”.

01.01.2019

Witkac sp. z o.o.

Słupsk

1.966,77 zł. brutto

01.01.2019

31.12.2019

 

86.

Umowa najmu lokalu socjalnego w Unieszynie.

01.04.2019

Osoba fizyczna

11,16 zł. brutto miesięcznie

01.04.2019

31.03.2021

 

87.

Umowa o świadczenie usług audytu wewnętrznego.

01.04.2019

Osoba fizyczna

2.500,00 zł. brutto miesięcznie

01.04.2019

31.03.2020

 

88.

Umowa na wykonanie ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Pieskach.

08.04.2019

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

17.220,00 zł. brutto

08.04.2019

17.05.2019

 

89.

Umowa w sprawie organizowania prac interwencyjnych.

09.04.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Refundacja kosztów 800,00 zł.

09.04.2019

08.07.2019

 

90.

Umowa w sprawie organizowania robót publicznych.

09.04.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Refundacja kosztów 1.400,00 zł.

09.04.2019

08.05.2019

 

91.

Umowa w sprawie organizowania robót publicznych.

09.04.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Refundacja kosztów 1.400,00 zł.

09.04.2019

08.06.2019

 

92.

Umowa na przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie BHP.

04.03.2019

Osoba fizyczna

720,00 zł.

04.03.2019

 

93.

Umowa użytkowania na działce nr 105 obręb Unieszyno.

04.04.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Gdańsk

20,00 zł. rocznie

04.04.2019

03.04.2024

 

94.

Umowa na usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie VAT.

12.04.2019

EY Doradztwo Podatkowe

Krupa sp. k.

Warszawa

600,00 zł. netto miesięcznie

12.04.2019

12.04.2020

 

95.

Umowa na wykonanie operatów szacunkowych.

23.04.2019

Kancelaria Wyceny i Obsługi Nieruchomości

Wojciech Deska

Gdynia

2.000,00 zł. brutto

23.04.2019

06.05.2019

13.05.2019

 

96.

Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Pieski (działka nr 96 obr. Pieski).

23.04.2019

Zakład Usług Hydrologicznych Jarosław Florczuk

Straszyn

79.827,00 zł. brutto

23.04.2019

01.07.2019

 

97.

Wykonanie gotowego do zamontowania oznakowania tras rowerowych i konnych.

09.04.2019

KARTON

Jolanta Bohor

Mosty

8.857,23 zł. brutto

09.04.2019

15.07.2019

 

98.

Umowa o dzieło na opracowanie projektu analizy, zagrożeń występujących na obszarach wodnych.

26.03.2019

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

w Gdyni

800,00 zł. netto

26.03.2019

31.12.2019

 

99.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo-Cewice wraz z oświetleniem i zjazdami – Etap I.”

08.05.2019

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KAK”

Karol Kotłowski

 

2.460,00 zł. brutto

08.05.2019

30.06.2019

 

100.

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324 G na odcinku Maszewo-Cewice wraz
z oświetleniem i zjazdami – Etap I”.

08.05.2019

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork

2.460,00 zł. brutto

08.05.2019

30.06.2019

 

101.

Umowa na opracowanie projektu koncepcyjnego targowiska w Cewicach.

08.05.2019

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork

5.781,00 zł. brutto

08.05.2019

14.06.2019

 

102.

Umowa na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb. – Etap III.

13.05.2019

P.P.H.U. „ADKAR”

Adam Lewnau

Sierakowice

10.000,00 zł. brutto

13.05.2019

31.05.2019

 

103.

Umowa na pełnienie funkcji koordynatora gminnego oraz gminnego zespołu informatycznego obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

13.05.2019

Osoba fizyczna

548,00 zł. brutto

08.05.2019

27.05.2019

 

104.

Umowa na pełnienie dyżuru w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach w zakresie ewidencji ludności przy obsłudze rejestru i spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26.05.2019 r.

13.05.2019

Osoba fizyczna

1.341,25 zł. brutto

26.05.2019

26.05.2019

 

105.

Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 w Cewicach.

13.05.2019

Osoba fizyczna

350,00 zł. brutto

13.05.2019

27.05.2019

 

106.

Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 w Maszewie Lęborskim.

13.05.2019

Osoba fizyczna

350,00 zł. brutto

13.05.2019

27.05.2019

 

107.

Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3 w Siemirowicach.

13.05.2019

Osoba fizyczna

350,00 zł. brutto

13.05.2019

27.05.2019

 

108.

Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 w Łebuni.

13.05.2019

Osoba fizyczna

350,00 zł. brutto

13.05.2019

27.05.2019

 

109.

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej pn. „Jednodniowa wycieczka patriotyczno-historyczno-wojskowa”.

23.05.2019

Mieszkańcy Gminy Cewice

700,00 zł.

23.05.2019

31.05.2019

 

110.

Umowa na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siemirowice – Etap II”.

31.05.2019

P.H.U. Mański

Damian Mański

Lębork

28.500,00 zł. brutto

01.06.2019

30.06.2019

 

111.

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siemirowice – Etap II”.

31.05.2019

SGG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

990,00 zł. brutto

01.06.2019

30.06.2019

 

112.

Umowa na przygotowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej w ramach wspólnej grupy zakupowej.

04.06.2019

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Bydgoszcz

4.200,00 zł. brutto

04.06.2019

31.10.2019

 

113. Umowa przyznania prawa do korzystania z prefiksu GS1 firmy. 18.06.2019

Fundacja GS1 Polska

Poznań

136,00 zł. brutto rocznie czas nieokreślony  
114. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 21.05.2019 Osoba fizyczna 5,80 zł./1m2 21.05.2019 31.05.2028  
115. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 26.06.2019 Osoba fizyczna 5,80 zł./1m2 01.07.2019 31.05.2028  
116. Umowa na wykonanie czynności związanych z wypożyczaniem sprzętu pływającego na akwenie wodnym w Siemirowicach. 28.06.2019 Osoba fizyczna 1.822,80 zł brutto miesięcznie 01.07.2019 31.08.2019  
117. Umowa na wykonanie czynności związanych z wypożyczaniem sprzętu pływającego na akwenie wodnym w Siemirowicach. 28.06.2019 Osoba fizyczna 1.822,80 zł brutto miesięcznie 01.07.2019 31.08.2019  
118. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 28.06.2019 Osoba fizyczna 5,80 zł./1m2 01.07.2019 22.08.2022  
119. Umowa na użytkowanie lokalu – sala Domek Sportowca. 11.03.2019

Fundacja Partycypacji Społecznej

Poznań

bezpłatnie

11.03.2019

18.06.2019

 
120. Umowa na użytkowanie lokalu – sala Domek Sportowca. 11.03.2019

Fundacja Partycypacji Społecznej

Poznań

bezpłatnie 25.03.2019 31.07.2019  
121. Umowa na użytkowanie lokalu – sala Domek Sportowca. 25.03.2019

Fundacja Partycypacji Społecznej

Poznań

bezpłatnie 13.05.2019 31.07.2019  
122. Umowa najmu lokalu mieszkalnego  w Siemirowicach. 18.07.2019 Osoba fizyczna 41,27 m2 x 5,80 zł.

01.08.2019

31.07.2028

 
123. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela języka angielskiego  SP w Łebuni. 17.07.2019 Osoba fizyczna 150,00 zł. brutto 17.07.2019  
124. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela języka angielskiego  SP w Łebuni. 17.07.2019 Osoba fizyczna 200,00 zł. brutto 17.07.2019  
125. Umowa na klasyfikację gruntów oraz podział geodezyjny działki w Cewicach o nr 241/7. 18.07.2019

Wojciech Marciniak

MH Geodezja

Wejherowo

3.000,00 zł. netto

18.07.2019

18.11.2019

 
126. Umowa o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 19.07.2019 Województwo Pomorskie 79.784,00 zł.

19.07.2019

15.11.2019

 
127. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 03.07.2019

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

w Gdyni

5,80 zł./1m2

03.07.2019

31.07.2028

 
128. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kamieniec. 25.07.2019

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork

11.992,50 zł. brutto

25.07.2019

29.11.2019
 
129. Umowa na wykonanie tablic dwustronnych wraz z uchwytami. 25.07.2019

Usługowy Zakład

Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

848,70 zł. brutto

25.07.2019

02.08.2019

 
130. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 30.07.2019 Osoba fizyczna 300 km miesięcznie

01.08.2019

31.12.2019

 
131. Umowa na przyjęcie obowiązków kierownika budowy na obiekcie budowlanym „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieć wodociągowa, odcinki sieci do granicy działek oraz przepompownie ścieków  w m. Siemirowice”. 25.07.2019

SEG PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

116,67 zł. brutto ryczałt

24.06.2019-30.06.2019

500,00 zł. brutto ryczałt

01.07.2019-31.12.2019

24.06.2019

31.12.2019

 
132. Umowa o udzielenie dotacji celowej dla OSP w Cewicach. 08.08.2019

Ochotnicza Straż Pożarna

w Cewicach

2.340,00 zł.

08.08.2019

31.10.2019

 
133. Umowa na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. 27.08.2019

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”  w Szklanej

4.000,00 zł. miesięcznie

02.09.2019

26.06.2020

 
134-145. Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 08.08.2019 Odbiorcy indywidualni - -  
146. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Maszewie Lęborskim. 26.08.2019 Osoba fizyczna 28,37 m2 x 2,68 zł. od 01.09.2019  na czas nieoznaczony  
147. Umowa na wykonanie operatów szacunkowych dz. Nr 23/2, 23/6, 23/7 w Cewicach. 20.08.2019

Kancelaria Wyceny i Obsługi Nieruchomości

Wojciech Deska

Gdynia

700,00 zł. brutto

20.08.2019

26.08.2019

 
148. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 30.08.2019 Osoba fizyczna 300 km miesięcznie

01.09.2019

31.12.2019

 
149. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 30.08.2019 Osoba fizyczna 300 km miesięcznie

01.09.2019

31.12.2019

 
150. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 30.08.2019 Osoba fizyczna 300 km miesięcznie

01.09.2019

31.12.2019

 
151. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 30.08.2019 Osoba fizyczna 300 km miesięcznie

01.09.2019

31.12.2019

 
152. Umowa o realizację zadania publicznego „Podniesienie estetyki wsi Siemirowice oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z terenu rekreacyjnego na terenie rodzinnego Ogrodu Działkowego w Siemirowicach”. 29.08.2019 Rodzinny Ogród Działkowy im. XX-lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach 10.000,00 zł.

29.08.2019

06.09.2019

 
153. Umowa na udzielenie dotacji na realizację prac konserwatorskich. 02.09.2019

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Michała Archanioła

w Łebuni

10.000,00 zł.

02.09.2019

31.10.2019

 
154. Umowa w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej. 02.09.2019 Osoba fizyczna 15 km x 4 przejazdy dziennie

02.09.2019

26.06.2020

 
155. Umowa w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej. 02.09.2019 Osoba fizyczna 15 km x 4 przejazdy dziennie

02.09.2019

26.06.2020

 
156. Umowa w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej. 02.09.2019 Osoba fizyczna 15 km x 4 przejazdy dziennie

02.09.2019

26.06.2020

 
157. Umowa w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej. 02.09.2019 Osoba fizyczna 15 km x 4 przejazdy dziennie

02.09.2019

26.06.2020

 
158. Umowa na wykonanie operatów szacunkowych działek w Bukowinie nr 165/1 i 78/1. 03.09.2019

Kancelaria Wyceny i Obsługi Nieruchomości

Wojciech Deska

Gdynia

500,00 zł. brutto

03.09.2019

06.09.2019

 
159-180. Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 04.09.2019 Odbiorcy indywidualni - -  
181. Umowa na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni. 09.09.2019 Ochotnicza Straż Pożarna
w Łebuni
3.000,00 zł.

09.09.2019

31.10.2019

 
182. Umowa na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach. 09.09.2019 Ochotnicza Straż Pożarna            w Cewicach 3.000,00 zł.

09.09.2019

31.12.2019

 
183. Umowa na korzystanie z informacji geologicznej. 11.09.2019 Marszałek Województwa Pomorskiego 300,00 zł. -  
184. Umowa w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej. 12.09.2019 Osoba fizyczna 13 km x 4 przejazdy dziennie

02.09.2019

26.06.2020

 
185. Umowa w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej. 12.09.2019 Osoba fizyczna 54 km x 4 przejazdy tygodniowo

02.09.2019

26.06.2020

 
186. Umowa dot. udzielenia świadczeń zdrowotnych/medycznych z zakresu pielęgniarstwa szkolnego. 12.09.2019

PZOZ „INTERMEDICA”

Cewice

-

12.09.2019

26.06.2020

 
187. Umowa dot. remontu drogi gminnej                w m. Karwica zlokalizowanej na działkach 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica. 13.09.2019 Nadleśnictwo Cewice 54.101,24 zł.

13.09.2019

31.12.2019

 
188. Umowa na dostarczenie przesyłek listowych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w m. Bukowina, Dziechno, Kamieniec, Karwica, Krępkowice, Krępkowo, Lesiaki, Leśnik, Malczyce, Okalice, Oskowo, Osowiec, Osowo Lęb., Pieski, Popowo, Roztopczyn, Siemirowice, Unieszyno, Unieszynko, Unieszyniec. 16.09.2019 Osoba fizyczna 5,00 zł. brutto/ 1 szt. za dostarczony list

16.09.2019

30.11.2019

 
189. Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Trzydniowy pobyt rehabilitacyjno-rekreacyjny w Hotelu „Grand Lubicz” w Ustce. 02.09.2019

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PROMYK”

Cewice

5.000,00 zł.

06.10.2019

08.10.2019

 
190. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 53 obr. Siemirowice – Gmina Cewice 2019”. 11.09.2019

Tomasz Gałka

Lębork

3.000,00 zł. brutto

11.09.2019

15.11.2019

 
191. Umowa na pełnienie funkcji koordynatora gminnego zespołu informatycznego obsługi wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. 24.09.2019 Osoba fizyczna 650,00 zł. brutto

23.09.2019

14.10.2019

 
192. Umowa na pełnienie dyżuru w zakresie ewidencji ludności przy obsłudze rejestru i spisu wyborców w dniu wyborów 13.10.2019 r. 24.09.2019 Osoba fizyczna 1.000,00 zł. brutto 13.10.2019  
193. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1                   w Cewicach. 01.10.2019 Osoba fizyczna 380,00 zł. brutto

01.10.2019

14.10.2019

 
194. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2                    w Maszewie Lęborskim. 01.10.2019 Osoba fizyczna 380,00 zł. brutto

01.10.2019

14.10.2019

 
195. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3                  w Siemirowicach. 01.10.2019 Osoba fizyczna 380,00 zł. brutto

01.10.2019

14.10.2019

 
196. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4                   w Łebuni. 01.10.2019 Osoba fizyczna 380,00 zł. brutto

01.10.2019

14.10.2019

 
197. Umowa na dostarczenie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w m. Bukowina przesyłek listowych. 16.09.2019 Osoba fizyczna 5,00 zł. brutto/ 1 szt. za dostarczony list

16.09.2019

10.10.2019

 
198. Umowa na „Utwardzenie nawierzchni na działce nr 495 w m. Siemirowice”. 13.09.2019

Spółdzielnia

Usługowo-Handlowa

Rokitki

72.262,50 zł. brutto

13.09.2019

30.09.2019

 
199. Umowa na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieskach. 30.09.2019 Ochotnicza Straż Pożarna
w Pieskach
2.033,00 zł.

30.09.2019

31.12.2019

 
200. Umowa na „Utwardzenie drogi w m. Popowo
w kierunku Dzięcielca”.
30.09.2019

GAN BUD

Paweł Gangalowski

Siemirowice

28.900,00 zł. brutto

30.09.2019

15.10.2019

 
201. Umowa najmu lokalu tymczasowego Unieszyno 1/2A. 16.10.2019 Osoba fizyczna 9,96 zł. brutto miesięcznie

16.10.2019

15.04.2020

 
202. Umowa najmu lokalu mieszkalnego Siemirowice Osiedla Na Skarpie 7/12. 15.10.2019

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny

w Gdyni

5,80 zł. brutto/1m2

15.10.2019

31.10.2028

 
203. Umowa najmu lokalu mieszkalnego Siemirowice, Osiedle Na Skarpie 7/12. 22.10.2019 Osoba fizyczna 5,80 zł. brutto/1m2

23.10.2019

31.10.2028

 
204. Umowa na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni. 23.10.2019

Ochotnicza Straż Pożarna

w Łebuni

5.000,00 zł.

23.10.2019

31.12.2019

 
205-220. Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 31.10.2019 Odbiorcy indywidualni - -  
221. Umowa o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego. 05.11.2019 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Słupsku Zgodnie z § 9 umowy

05.11.2019

31.12.2019
 
222. Umowa na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas dowozu, odwozu dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych. 06.11.2019 Osoba fizyczna 15,50 zł. brutto/1h

06.11.2019

12.11.2019
 
223. Umowa na „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bukowina, dz. nr 345 obr. Bukowina – remont”. 29.10.2019

GAN BUD

Paweł Gangalowski

Siemirowice
49.790,40 zł. brutto

29.10.2019

15.11.2019
 
224. Umowa na wykonanie tablic informacyjnych. 12.11.2019

Usługowy Zakład

Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
947,10 zł. brutto

12.11.2019

26.11.2019
 
225. Umowa na wykonanie operatu szacunkowego na ustalenie wartości służebności dz. nr 176/6 obręb Siemirowice. 19.11.2019

Kancelaria Wyceny i Obsługi Nieruchomości

Wojciech Deska

Gdynia
1.200,00 zł. brutto

19.11.2019

02.12.2019
 
226. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na dz. nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica”. 06.11.2019

Tomasz Gałka

Inżynieria Drogowa

Lębork
2.000,00 zł. brutto

06.11.2019

30.11.2019
 
227. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną. 20.11.2019

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

Warszawa
2.900,00 zł. netto Na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
228. Umowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej Cewice, ul. Spacerowa dz. nr 16/7. 21.11.2019

Energa Operator S.A.

Gdańsk
- Do dnia 22.06.2020  
229. Umowa udostępnienia systemu e-urząd. 25.11.2019

Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa „ALFA” sp. z o.o.

Szczecin

700,00 zł. netto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2021
 
230. Umowa na wykonanie ogrodzenia terenu targowiska w Cewicach. 05.12.2019

Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

26.076,00 zł. brutto

05.12.2019

20.12.2019
 
231. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Maszewo Lęborskie, ul. Drewniana 19 m 4. 02.12.2019 Osoba fizyczna 55 m2 x 2,28 zł. = 125,04 zł. miesięcznie czas nieoznaczony  
232. Umowa o realizację zadania publicznego „Organizacja warsztatów o charakterze profilaktyki uzależnień”. 05.12.2019

Stowarzyszenie Rozwój „Bukowiny”

Bukowina 5
4.000,00 zł.

05.12.2019

31.12.2019
 
233. Umowa nie została zawarta. - - - -  
234. Umowa najmu lokalu socjalnego położonego w miejscowości Unieszynko 1/2A. 10.12.2019 Osoby fizyczne 0,94 zł./m2  x 27,99 m2 =   26,31 zł. miesięcznie

01.12.2019

30.11.2021
 
235. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach”. 16.12.2019

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
15.000,00 zł. brutto

16.12.2019

30.06.2020
 
236. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej droga powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach”. 16.12.2019

Projektowanie i Nadzory

Zbigniew Wysokiński

Lębork
7.200,00 zł. brutto

16.12.2019

30.06.2020
 
237. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina”. 16.12.2019

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KAK”

Karol Kotłowski

Sierakowice
10.000,00 zł. brutto

16.12.2019

15.06.2020
 
238.

Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina”.

16.12.2019

Projektowanie i Nadzory

Zbigniew Wysokiński

Lębork
4.800,00 zł brutto

16.12.2019

15.06.2020
 
239. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice”. 16.12.2019

Biuro Obsługi Prawnej

„INVEST PROJEKT”

Ewa Symonowicz

Bytów
12.700,00 zł. brutto

16.12.2019

22.06.2020
 
240. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice”. 16.12.2019

Projektowanie i Nadzory

Zbigniew Wysokiński

Lębork
7.100,00 zł. brutto

16.12.2019

22.06.2020
 
241. Umowa na sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z pakietu RADIX. 03.12.2019

RADIX sp. z o.o.

Gdańsk
19.856,52 zł. brutto

01.01.2020

31.12.2020
 
242. Umowa o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 20.12.2019 Osoba fizyczna 2.000,00 zł.

20.12.2019

13.01.2020
 
243. Umowa na wykonywanie czynności Komendanta OSP w Cewicach. 30.12.2019 Osoba fizyczna 1.137,50 zł. brutto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2020
 
244. Umowa na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Cewice. 30.12.2019 Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2020
 
245. Umowa na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Cewice. 30.12.2019 Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2020
 
246. Umowa na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Łebunia. 30.12.2019 Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2020
 
247. Umowa na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Łebunia. 30.12.2019 Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2020
 
248. Umowa na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Pieski. 30.12.2019 Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2020

31.12.2020
 
249. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 30.12.2019 Osoba fizyczna

2,71 zł. brutto/1m3 wody

5,61 zł. brutto/1m3
czas nieokreślony  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Bazylewicz 14-02-2019 16:26:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Krakowiak 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 14-01-2020 08:09:49