Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Sesja nr VI ósmej kadencji

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2019-04-18 12:03:41
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-04-18 12:02:36
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Cewice na lata 2019-2021 2019-04-18 11:59:44
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gmine Cewice oraz okreslenia granic ich obwodów. 2019-04-18 11:58:26
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzacym jest Gmina Cewice. 2019-04-18 11:57:25
dokument Projekt uchwały zmieniajaca uchwałę nr XXXII/351/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkoł i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorzadu terytorialnego. 2019-04-18 11:55:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-04-18 11:53:10
dokument Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2019-04-18 11:50:16
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 111/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. 2019-04-18 11:49:42
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. 2019-04-18 11:48:55
dokument Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2019-04-18 11:47:57