Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Sesja nr VII ósmej kadencji

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Cewice na lata 2019-2021. 2019-05-21 12:08:22
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2019-05-17 08:07:52
dokument Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2019-05-17 08:07:22
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cewicach. 2019-05-17 08:06:50
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Cewicach oraz ustalenia stawek opłat z tytułu korzystania z cmentarza. 2019-05-17 08:06:21
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku. 2019-05-17 08:05:50
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-05-17 08:04:16
dokument Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-05-17 08:03:30
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 111/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. 2019-05-17 08:03:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019. 2019-05-17 08:02:29