Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-01-03 12:31:42
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-01-03 09:19:35
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2020-01-03 09:20:40
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Cewice na rok szkolny 2020/2021. 2020-01-08 07:51:20
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2020-01-10 11:01:42
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. 2020-01-14 11:06:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I 2020-01-22 14:06:04
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 2020-01-15 13:30:33
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149131G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2020-02-05 14:10:34
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-02-05 13:39:49
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-02-05 13:40:27
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2020-01-31 11:12:33
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2020 roku 2020-01-31 11:13:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-02-26 09:42:18
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2020 roku. 2020-02-19 07:52:40
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-02-21 12:43:06
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2019 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2020 roku. 2020-03-04 09:25:21
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-03-02 08:31:34
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-02 08:32:10
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-03-05 09:40:11
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-05 09:40:48
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2020-03-06 11:40:53
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienie koordynatora gminnego. 2020-03-11 14:14:24
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-13 11:22:51
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Cewicach prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-03-16 16:17:23
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-03-16 13:50:43
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-03-24 11:59:23
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-24 12:00:02
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań 2020-03-24 12:04:46
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2020 r. 2020-03-24 12:05:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2019 rok. 2020-04-09 14:16:14
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-04-03 13:32:17
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-04-03 13:32:50
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-04-16 13:42:50
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-04-16 13:43:36
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 2020-04-28 14:53:06
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-05-04 09:56:50
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-05-04 09:57:35
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-29 14:46:55
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2020-05-15 12:21:51
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Cewice zmieniające Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149131G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2020-06-10 10:55:45
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-06-03 13:36:36
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-06-08 10:35:22
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach 2020-06-02 14:38:41
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-06-02 14:39:31
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cewicach 2020-06-02 14:40:30
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Cewice 2020-06-19 10:00:57
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok. 2020-06-16 07:27:25
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2020-06-19 10:02:35
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-06-24 13:28:33
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-06-24 13:29:30
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-07-06 12:33:46
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-06 12:34:58
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na Odbiór odpadów z terenu Gminy Cewice i ich transport do Instalacji Komunalnej w Czarnówku 2020-07-29 14:46:01
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie odwołania Pani Barbary Selonke ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2020-07-08 11:12:35
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice" 2020-07-06 12:36:38
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2020-07-07 11:00:49
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-07 11:01:51
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-07-14 14:21:36
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-14 14:22:24
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2020-07-20 07:46:03
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-07-20 07:47:05
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2020-07-22 08:19:01
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-07-29 07:32:46
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-07-29 07:33:25
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach Pani Aleksandrze Klawe. 2020-07-31 12:01:29