Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 28 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. 2020-07-29 09:49:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.04.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia. 2020-06-29 10:51:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia. 2020-06-26 12:12:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia. 2020-06-26 08:33:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu o elementy instalacji do produkcji cementu na części działki 421/2 obr. Cewice, Gmina Cewice". 2020-06-22 09:09:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2020 z dnia 17.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-06-19 13:44:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP nr 1336G". 2020-06-17 09:04:24
dokument Obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy dla planowanej inwestycji pn. "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Bukowina" na działce nr 5 w miejscowości Bukowina, gmina Cewice 2020-06-16 12:37:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2020-05-29 09:37:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2020-05-27 14:02:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej "Cewice I " o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 173/65 obręb Łebunia, gmina Cewice, powiat lęborski województwo pomorskie". 2020-05-27 13:58:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 15kV i słupa krańcowego 15kV. 2020-05-25 15:08:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 20 maja 2020 r. o przystąpieniu do opracowana Programu Ochrony Środowiska oraz możliwości składania uwag i wniosków. 2020-05-20 15:04:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny - piasku ze żwirem- ze złoża "Bukowina" na działce nr 5 w miejscowości Bukowina, gmina Cewice". 2020-04-28 13:13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP nr 1336 G.". 2020-04-06 07:29:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o otrzymaniu opinii RDOŚ w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2020-03-13 11:25:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. 2020-02-07 08:41:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2019 z dnia 24.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-01-28 10:17:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.09.2019 z dnia 16.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-01-23 13:20:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku inwentarskiego: chlewni - tuczami wraz z niezbędną infrastruktura techniczną. 2020-01-16 10:29:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rekultywacje wód podziemnych. 2020-01-13 15:49:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw oraz bezdotykowej myjni samochodowej na działce nr 93/14 w miejscowości Cewice, obr. Cewice, gm. Cewice". 2020-01-09 10:00:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.08.2019 z dnia 02.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-01-08 10:48:27