Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Mienie komunalne 2003 r.


Stan mienia komunalnego

na dzień 10.12.2003 r.

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

w ha

Rodzaj, przeznaczenie, sposób

zagospodarowania. rodzaj

zabudowy

Uwagi

1

Bukowina

od 384 do
nr 414

/31 działek/

2,0950

teren pod zabudowę mieszkaniowo

-rekreacyjną

2

Bukowina

54 działki

22,8100

drogi gminne

3

Bukowina

187

0,7200

pawilon szkoły podstawowej

bud. mieszkalny, bud. gospodarczy

trwały zarząd SP Łebunia

4

Bukowina

191/1

191/4

0,9013

0,0106

deputat nauczycieli

część drogi gminnej

um. użyczenia SP

5

Bukowina

43

0,2800

były cmentarz

6

Bukowina

426

2,0500

teren pod rekreację - plaża nad jeziorem

7

Bukowina

415

381

0,9500

0,0600

pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną

8

Bukowina

417

0,5000

pod składowisko śmieci

9

Bukowina

81/9

81/6

0,0500

0,1100

hydrofornia

droga dojazdowa do hydroforni

10

Bukowina

314

0,2492

droga gminna

11

Bukowina

196/7

0,0032

część drogi gminnej

12

Bukowina

172/1

218

73

0,1000

0,1900

0,7400

tereny różne

13

Bukowina

162/1

0,0361

część drogi gminnej

14

Cewice

371

0,1000

ujęcie wody /falownik/

15

Cewice

23

1,3900

rez. budowlana /były spęd/

wydzierżawiona

16

Cewice

223

390/2

365/5

1,2500

1,0300

0,9000

grunty rolne - deputaty nauczycieli

umowa użyczenia dla SP Cewice

17

Cewice

181/5

0,0700

budynek administracyjny Urzędu Gminy

18

Cewice

241/10

241/11

0,7126

0,1202

bud. adm. przejęty od WZUW

droga dojazdowa

19

Cewice

255/10

255/8

255/11

1,3944

0,5234

0,1215

hala sportowa

gimnazjum

droga dojazdowa

trwały zarząd Publiczne Gimnazjum w Cewicach

20

Cewice

166/2

0,4800

kotłownia osiedlowa

umowa użyczenia dla `'Promexu''

21

Cewice

261

2,7300

szkoła podstawowa

trwały zarząd SP Cewice

22

Cewice

280/1

0,1139

budynek GCK

trwały zarząd GCK

23

Cewice

69/3

0,1149

bud. handlowy GS SCh Lębork

użytkowanie wieczyste do 20.12.2095 r.

24

Cewice

82

0,9700

rezerwa budowlana

25

Cewice

72/11

166/18

166/4

170/5

171/3

0,1860

0,6584

0,2300

2,1000

0,5800

budynki wielorodzinne

użytkowanie wieczyste Spółdzielni

Mieszkaniowej

w Cewicach

26

Cewice

182/3

182/7

182/6

0,0636

0,1272

0,2172

działka budowlana

droga dojazdowa

działka budowlana

27

Cewice

268/2

267

0,0700

0,0800

hydrofornia

ujęcie wody

28

Cewice

171/5

0,0889

przepompownia ścieków

29

Cewice

69/2

0,1765

rezerwa budowlana

30

Cewice

69/4

0,0066

przystanek PKS

31

Cewice

69/6

69/5

0,3059

0,0073

magazyn wyrobu kostki

32

Cewice

166/46

2,2936

boisko + domek sportowców

umowa użyczenia dla GCK

33

Cewice

77/9

0,0146

biblioteka gminna

34

Cewice

72/13

0,8318

teren wokół ośrodka zdrowia

35

Cewice

72/12

0,5182

budynek byłego .ośrodka zdrowia

umowy najmu lokali użytkowyach

+1 lokal mieszk.

36

Cewice

166/24

0,0407

pod budowę garaży

udział Gminy :

10/20

37

Cewice

166/22

0,0204

pod budowę garaży

udział Gminy:

5/10

38

Cewice

166/19

166/20

166/21

166/25

166/26

166/38

0,4967

0,0204

0,0204

0,0407

0,0020

0,0020

teren wokół garaży

pod budowę garaży

pod budowę garaży

pod budowę garaży

garaż

garaż

umowa najmu

umowa najmu

39

Cewice

146/2

0,3100

budynki produkcyjne

uż. wieczyste ACM-sp.z o.o

40

Cewice

166/15

0,0500

budynek mieszkalno-handlowy

uż. wieczyste

Piotr Marszk

41

Cewice

241/7

1,4100

rezerwa budowlana

42

Cewice

241/8

1,2800

rezerwa budowlana

43

Cewice

94/6

1,1900

nieczynne wysypisko śmieci

44

Cewice

18/2

314

0,0300

0,8300

przepompownia ścieków

oczyszczalnia ścieków

45

Cewice

87

0,0800

nieczynne ujęcie wody

46

Cewice

276/9

276/10

0,0034

0,0437

staw p - poż.

droga dojazdowa

47

Cewice

180/2

0,0500

magazyny obok UG

48

Cewice

81/2

1,2100

rezerwa budowlana

49

Cewice

66/3

464/2

465/2

0,0600

0,0252

0,0100

dz. bud. - na poprawę istniejących zabudowanych działek

50

Cewice

168/18

0,0026

przystanek PKS

51

Cewice

168/14

0,0253

teren dla SM Cewice

52

Cewice

168/15

168/8

0,0921

0,0344

droga dojazdowa

droga dojazdowa

53

Cewice

79/1

79/2

1,2100

0,0300

rezerwa budowlana

droga dojazdowa

54

Cewice

70/5

70/6

70/7

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

4059 m2

976 m2

909 m2

795 m2

795 m2

795 m2

795 m2

795 m2

696 m2

742 m2

588 m2

670 m2

723 m2

750 m2

750 m2

696 m2

teren pod osiedle `'Pod Lasem''

55

Cewice

439

0,1839

plac zabaw - Os.Młodych

56

Cewice

373/2

0,0132

nieczynne ujęcie wody

57

Cewice

373/3

373/4

373/6

0,0080

0,0046

0,0191

drogi dojazdowe

58

Cewice

373/5

0,1623

bud. mieszkalny ul. Wybickiego 1

udział Gminy:

1903/10000

1 lokal-49,81 m2

59

Cewice

242/1

1,3357

teren pod oczyszczalnię ścieków

60

Cewice

278/5

0,0770

OSP - bud.mieszkalny

1 lokal mieszk.

58,8 m2-umowa najmu

61

Cewice

278/6

0,0106

remiza OSP

62

Cewice

278/7

0,0158

plac przed remizą OSP

63

Cewice

53 działki

15,1311

drogi gminne

64

Cewice

7 działek

0,9800

drogi gminne /osiedlowe/

65

Cewice

253/1

256/6

252/1

256/8

256/7

0,0155

0,0160

0,0007

0,0266

0,0068

część drogi gminnej do gimnazjum

66

Cewice

5 działek

0,2600

drogi gminne

67

Cewice

64

358

387

411

52

0,3200

0,6400

0,0400

0,2500

0,0400

były cmentarz

b.wyrobisko

zbiornik p. - poż.

pod grzebowisko

uż. kopalny

68

Cewice

279/3

0,0354

plac przed GCK

69

Dziechno

26/1

28/1

0,2700

0,3400

drogi gminne

70

Karwica

91

0,3100

działka rolna

71

Karwica

93/2

0,2639

hydrofornia w bud. mieszkalnym

udział Gminy:

1/100

72

Karwica

92

0,2400

działka rolna

73

Karwica

95

0,1900

działka rolna

74

Karwica

8 działek

0,2011

część drogi gminnej

75

Karwica

94

0,1800

boisko

76

Karwica

93/1

1,9438

pawilon po b. szkole podstawowej

umowa użyczenia dla OSR Lębork

77

Karwica

93/3

93/4

0,0034

0,0089

ujęcie wody

droga do ujęcia

78

Karwica

30 działek

8,2273

drogi gminne

79

Karwica

7 działek

1,1400

grunty różne

80

Karwica

153/3L

0,1530

bud. mieszkalny i gospodarczy

Unieszynko 9/1

udział Gminy:

5175/1000

1 lokal m. - 99,7 m 2

81

Karwica

96/4L

0,3073

bud. mieszkalny i gosp.

Unieszynko 1

Udział Gminy:

4627/1000

3 lokale m. - 241,7 m 2

82

Krępkowice

9/5

0,3707

działka rolna

udział Gminy:

253/1000

83

Krępkowice

9/3

0,5355

bud. mieszkalny Krępkowice 7a

udział Gminy

253/1000

2 lokale miesz.86,63 m2

84

Krępkowice

6/4

0,1938

zbiornik p-poż.

85

Krępkowice

9/4

0,0740

hydrofornia

86

Krępkowice

15/5

4,5094

grunt rolny

87

Krępkowice

6/3

0,0188

droga dojazdowa

88

Krępkowice

6 działek

3,5800

drogi gminne

89

Lesiaki

15 działek

3,0200

drogi gminne

90

Lesiaki

14,15/1,27,76/1

1,18

tereny różne

91

Łebunia

117/1

0,0700

remiza OSP

w użyczeniu OSP

92

Łebunia

147

0,0900

były cmentarz

93

Łebunia

142

1,6600

grunt rolny

umowa użyczenia SP Łebunia

94

Łebunia

120/2

0,2200

boisko szkolne

umowa użyczenia SP Łebunia

95

Łebunia

39, 103, 104, 95, 140

0,69

grunty różne

96

Łebunia

73/3

73/1

75

120/1

0,0184

0,1535

0,2600

0,7200

droga dojazdowa

pawilon szkoły

sala gimnastyczna

boisko szkolne

trwały zarząd SP Łebunia

97

Łebunia

163/13

163/12

0,1782

0,0373

oczyszczalnia ścieków

droga dojazdowa

98

Łebunia

419

0,0273

remiza OSP

umowa użyczenia OSP Łebunia

99

Łebunia

171/17

171/18

171/12

0,0388

0,0030

0,0300

teren pod hydrofornię i drogę

dojazdową

100

Łebunia

171/9

171/11

0,0022

0,0800

droga dojazdowa

ujęcie wody

101

Łebunia

175/4

1,8737

grunt rolny

102

Łebunia

179/9

0,0159

przystanek PKS

103

Łebunia

3 działki

0,2527

drogi dojazdowe

104

Łebunia

23 działki

8,8094

drogi gminne

105

Łebunia

131/1

0,3285

bud. handlowy GS Lębork

grunt Gminy w uż.wiecz.GS do

20.12.2095 r.

106

Łebunia

418

0,0202

bud. byłej kotłowni

107

Maszewo

21

0,2100

były cmentarz

108

Maszewo

10/1

10/3

2,1400

0,5262

stadion sportowy

budynek szkolny

w trwałym zarządzie SP Maszewo

109

Maszewo

14/28

0,1180

bud. mieszkalny

udział Gminy 25/100, lok.nr 4

65,39 m2

110

Maszewo

14/25

0,0796

bud. mieszkalny

udział Gminy

4859/1000 lokale nr 2 i 4- 81,78 m2

111

Maszewo

92/4

0,8000

grunt rolny

umowa dzierżawy

112

Maszewo

57/36

54

57/40

0,0692

0,7800

0,5012

park wiejski

113

Maszewo

17/18

0,0808

plac zabaw

114

Maszewo

59/4

59/5

0,0019

0,0630

dz. bud..- na poprawę zagospodarowania

115

Maszewo

10/4

0,2364

bud. mieszkalny -Kujawska M.

grunt Gminy w uż.wiecz.M.Kujawskiej do 18.11.2095 r.

116

Maszewo

14/2

0,1000

bud. mieszkalny - R.Ćwiek

grunt Gminy

w uż. wiecz.

117

Maszewo

14/54

0,0900

droga gminna

118

Maszewo

57/21, 57/27

0,2788

drogi gminne

119

Maszewo

16 działek

5,4800

drogi gminne

120

Maszewo

57/30

0,1599

droga gminna

121

Maszewo

15/1, 15/2

0,0024

cz.drogi /brak dec.kom./

122

Oskowo

110/3

110/4

2,0600

3,1000

gminne składowisko

odpadów

dzierżawi `'Elwoz''

123

Oskowo

82/3

0,1539

oczyszczalnia ścieków

124

Oskowo

82/4

2,2461

park wiejski

125

Oskowo

78/1

16,48

żwirownia

dzierżawi UKiT

Z.M.Naczk

126

Oskowo

71/9

71/10

71/11

0,0637

0,0399

0,0403

ujęcie wody

studnia głębinowa

hydrofornia

127

Oskowo

9 działek

5,2900

drogi gminne

128

Oskowo

74/14, 73,

74/13

0,6116

drogi gminne

129

Osowo

69/2

5,3800

grunt rolny

umowa dzierżawy

130

Osowo

137/50

3,1951

park wiejski

131

Osowo

137/48

0,1289

hydrofornia

132

Osowo

69/4

0,3300

przystanek PKS

133

Osowo

18 działek

5,1800

drogi gminne

134

Osowo

34/1

0,3183

bud. mieszkalny

udział Gminy 12/100

lokal nr 1-53,16 m2

135

Osowo

137/17, 137/29

0,6634

drogi gminne

136

Pieski

85

0,3798

budynek szkoły

trwały zarząd SP Pieski

137

Pieski

96

0,3035

remiza OSP /stołówka+sala+2 lokale mieszkalne

umowy najmu + umowy użyczenia

138

Pieski

7/2

7/3

0,1492

0,0342

część drogi gminnej

139

Pieski

81

2,0369

działka rolna

140

Pieski

84/1

95

1,8151

0,3119

działki rolne

umowa użyczenia dla SP Pieski

141

Pieski

5 działek

1,3901

grunty różne

142

Pieski

84/3

84/4

0,0055

0,0080

droga dojazdowa

droga dojazdowa

143

Pieski

47 działek

15,6218

drogi gminne

144

Popowo

37

0,59

składowisko odpadów

145

Popowo

85/4

0,10

plac zabaw

146

Popowo

109/1

0,12

hydrofornia

147

Popowo

86

0,95

budynek szkoły

trwały zarząd SP Łebunia

148

Popowo

88

0,74

działka rolna

umowa użyczenia SP

149

Popowo

75/5

0,08

zabudowa mieszkaniowa

grunt Gminy w uż.wiecz. B.Mallek

150

Popowo

84

0,21

działka budowlana

151

Popowo

10 działek

4,69

drogi gminne

152

Popowo

20 działek

8,96

drogi gminne

153

Popowo

6 działek

2,27

grunty różne

154

Popowo

3 działki

0,4992

drogi gminne

155

Okalice

178

179/6

5,2445

2,5140

teren ujęć wody dla Lęborka

grunt Gminy w uż.wiecz.

MPWiK Lębork do dnia

25.06.2095 r.

156

Okalice

168/15

177/26

168/27

0,3264

3,4367

1,00

park wiejski

157

Okalice

171/2

1,7135

boisko + zbiornik p-poż.

158

Okalice

179/2

179/5

0,02

0,0164

droga do ujęć wody

159

Okalice

179/3

179/4

179/7

0,07

1,3799

0,2107

grunt rolny obok ujęć wody

160

Okalice

177/15

0,0046

przystanek PKS

161

Okalice

177/4

177/3

0,08

0,08

hydrofornia

doga do hydroforni

162

Okalice

177/28

177/29

168/17

0,16

0,17

0,1692

droga gminna

163

Siemirowice

50/6

50/7

0,02

0,01

grunty rolne zabudowane stodołą i piwnicą ziemną

dzierżawi Koło Łowieckie

164

Siemirowice

72

1,44

rezerwa budowlana

165

Siemirowice

56

67

0,16

0,74

staw

nieużytek

166

Siemirowice

164

0,24

grunt rolny

umowa użyczenia SP

167

Siemirowice

145/.6

0,1415

zabudowa mieszkaniowa

grunt Gminy w uż.wiecz.

T.Wejer do 20.03.2088 r.

168

Siemirowice

145/5

0,1523

zabudowa mieszkaniowa

grunt Gminy w uż. wiecz. G.Wojciechowskiego

169

Siemirowice

175

176/4

176/3

0,34

0,92

0,02

budynek szkoły i boisko

trwały zarząd SP Siemirowice

170

Siemirowice

29 działek

14,40

drogi gminne

171

Siemirowice

136/4

136/11

0,0125

0,0143

drogi dojazdowe

172

Siemirowice

128/10

128/11

0,0190

0,0169

drogi dojazdowe

173

Unieszyno

92/2

0,03

ujęcie wody /falownik/

174

Unieszyno

126/2

126/3

0,18

0,03

hydrofornia

droga dojazdowa

175

Unieszyno

110/16

0,1345

rez. budowlana

umowa dzierżawy

176

Unieszyno

110/17

0,2187

przystanek PKS

177

Unieszyno

110/18

0,0192

rez. budowlana

178

Unieszyno

113/3

0,1362

bud. wielorodzinny

udział Gminy 202/1000

1 lokal-85,64 m2

179

Unieszyno

9 działek

3,29

tereny różne

180

Unieszyno

29 działek

11,1367

drogi gminne

181

Unieszyno

113/8

1,07

działka rolna

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2003 r.

- nabycie

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow.

działki

(ha)

Rodzaj,przeznaczenie,sposób

zagospodarowania,rodzaj zabudowy

Uwagi, zmiany,

Unieszyno

113/8

1,07

cz.działki na potrzeby wsi

cz.działki na ogrody przydomowe dla mieszkańców

bloków nr 22 i 23

nabyto od ANR za 4.900 zł.

- sprzedaż

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow.

działki

(ha)

Rodzaj,przeznaczenie,sposób

zagospodarowania,rodzaj zabudowy

Uwagi, zmiany,

Unieszyno 23

113/2

0,1326

2 lokale mieszkalne o pow.:

Tutkowscy A.J. - 70,32 m2

Łodkowski K. - 65,86 m2

udział w gruncie:

17/100

15/100

Osowo 24

34/1

0,3183

1 lokal mieszkalny o pow :

Starosteccy S.R. - 54,73 m2

udział w gruncie:

12/100

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 09-12-2004 10:29:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 09-12-2004 10:29:18