Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Mienie komunalne 2004 r.


Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2004 r.

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

w ha

Rodzaj, przeznaczenie, sposób zagospodarowania, rodzaj zabudowy

Dane dotyczące praw własności

Bukowina

od 384 do nr 414

/31 działek/

2,0950

teren pod zabudowę mieszkaniowo

-rekreacyjną

własność Gminy

Bukowina

54 działki

22,8100

drogi gminne

własność Gminy

Bukowina

187

0,7200

pawilon szkoły podstawowej

bud. mieszkalny, bud. gospodarczy

własność Gminy

trwały zarząd SP Łebunia

Bukowina

191/1

191/4

0,9013

0,0106

0,9119

deputat nauczycieli

część drogi gminnej

własność Gminy

um. użyczenia SP Łebunia

Bukowina

43

0,2800

były cmentarz

własność Gminy

Bukowina

426

2,0500

teren pod rekreację - plaża nad jeziorem

własność Gminy

Bukowina

415

0,9500

pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną

własność Gminy

Bukowina

381

0,0600

pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną

własność Gminy

Bukowina

417

0,5000

pod składowisko śmieci

własność Gminy

Bukowina

81/9

81/6

0,0500

0,1300

0,1800

hydrofornia

droga dojazdowa do hydroforni

własność Gminy

Bukowina

314

0,2492

droga gminna

własność Gminy

Bukowina

196/7

0,0032

część drogi gminnej

własność Gminy

Bukowina

172/1

218

73

0,1000

0,1900

0,7400

1,0300

tereny różne

własność Gminy

Bukowina

162/1

0,0361

część drogi gminnej

własność Gminy

Bukowina

111/6

111/8

0,1900

0,0200

0,2100

drogi gminne

własność Gminy

Cewice

371

0,1000

ujęcie wody /falownik/

własność Gminy

Cewice

23

1,3900

rez. budowlana

własność. Gminy

wydzierżawiona-PHU `'Fabos''

Cewice

223

390/2

365/5

1,2500

1,0300

0,9000

3,1800

grunty rolne - deputaty nauczycieli

własność Gminy

umowa użyczenia dla SP Cewice

Cewice

181/5

0,0700

budynek administracyjny Urzędu Gminy

własność Gminy

Cewice

241/10

241/11

0,7126

0,1202

0,8328

bud. adm. przejęty od WZUW

droga dojazdowa

własność Gminy

Cewice

255/10

255/8

255/11

1,3944

0,5234

0,1215

2,0393

hala sportowa

gimnazjum

droga dojazdowa

własność Gminy

trwały zarząd Publiczne Gimnazjum w Cewicach

Cewice

166/2

0,4800

kotłownia osiedlowa

własność Gmina

umowa użyczenia dla `'Promexu''

Cewice

261

2,7300

szkoła podstawowa

własność Gmina

zarząd SP Cewice

Cewice

280/1

0,1139

budynek GCK

własność Gmina

trwały zarząd GCK

Cewice

69/3

0,1149

bud. handlowy własność GS SCh Lębork

własność Gmina

uż. wieczyste GS SCH Lębork do 20.12.2095 r.

Cewice

82

0,9700

rezerwa budowlana

własność Gmina

Cewice

72/20

170/15

170/16

170/18

170/22

170/24

170/27

170/28

166/4

171/9

171/10

170/12

170/13

170/17

170/19

170/20

170/23

170/25

0,1675

0,0631

0,1618

0,1505

0,1833

0,0813

0,2130

0,1558

0,2300

0,3148

0,2498

0,1326

0,1181

0,1070

0,1389

0,1932

0,1208

0,1741

2,9556

budynki wielorodzinne - wł. Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach

grunty-własność Gminy, w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni

Mieszkaniowej w Cewicach

Cewice

182/7

182/6

0,1272

0,2172

0,3399

droga dojazdowa

działka budowlana

własność Gminy

Cewice

268/2

267

0,0700

0,0600

0,1300

hydrofornia

ujęcie wody

własność Gminy

Cewice

171/5

0,0889

przepompownia ścieków

własność Gminy

Cewice

69/2

0,1765

rezerwa budowlana

własność Gminy

Cewice

69/4

0,0066

przystanek PKS

własność Gminy

Cewice

69/6

69/5

0,3059

0,0073

0,3132

magazyn wyrobu kostki

własność Gminy

Cewice

166/46

2,2936

boisko + domek sportowców

własność Gminy

umowa użyczenia dla GCK

Cewice

77/9

0,0146

biblioteka gminna

własność Gminy

Cewice

72/13

0,8318

teren wokół b. ośrodka zdrowia

własność Gminy

Cewice

72/16

72/17

72/18

0,0028

0,4713

0,0438

0,5179

teren wokół b.b.ośr.zdr.

budynek byłego .ośrodka zdrowia

teren wokół b.b.ośr. zdr.

własność Gminy

umowy najmu i użyczenia lokali użytkowych

Cewice

166/24

0,0407

(0,02035)

pod budowę garaży

udział Gminy :

10/20

Cewice

166/22

0,0204

(0,0102)

pod budowę garaży

udział Gminy:

5/10

Cewice

166/19

166/20

166/21

166/25

166/26

166/38

0,4967

0,0204

0,0204

0,0407

0,0020

0,0020

0,5822

teren wokół garaży

pod budowę garaży

pod budowę garaży

pod budowę garaży

garaż

garaż

własność Gminy

`'

`'

`'

umowa najmu

umowa najmu

Cewice

146/2

0,3100

budynki produkcyjne - wł. ACM

grunt własność Gminy

w uż. wiecz. ACM-sp.z o.o

Cewice

166/15

0,0500

budynek mieszkalno-handlowy wł. P.Marszk

grunt własność Gminy

w uż. wieczystym

Piotr Marszk

Cewice

241/7

1,4100

rezerwa budowlana

własność Gminy

Cewice

241/8

1,2800

rezerwa budowlana

własność Gminy

Cewice

94/6

1,1900

nieczynne wysypisko śmieci

własność Gminy

Cewice

18/2

314

0,0300

0,8300

0,8600

przepompownia ścieków

oczyszczalnia ścieków

własność Gminy

Cewice

87

0,0800

nieczynne ujęcie wody

własność Gminy

Cewice

276/9

276/10

0,0034

0,0437

0,0471

staw p - poż.

droga dojazdowa

własność Gminy

Cewice

180/2

0,0500

magazyny obok UG

własność Gminy

Cewice

81/2

1,2100

rezerwa budowlana

własność Gminy

Cewice

66/3

464/2

465/2

0,0600

0,0252

0,0100

0,0925

dz. bud. - na poprawę istniejących zabudowanych działek

własność Gminy

Cewice

168/18

0,0026

przystanek PKS

własność Gminy

Cewice

168/14

0,0253

teren na os. SM Cewice

własność Gminy

Cewice

168/15

168/8

0,0921

0,0344

0,1265

droga dojazdowa

droga dojazdowa

własność Gminy

Cewice

79/1

79/2

1,2100

0,0300

1,2400

rezerwa budowlana

droga dojazdowa

własność Gminy

Cewice

70/5

70/6

70/7

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

4059 m2

976 m2

909 m2

795 m2

795 m2

795 m2

795 m2

795 m2

696 m2

742 m2

588 m2

670 m2

723 m2

750 m2

750 m2

696 m2

------------

15534 m2

1,5534 ha

teren pod osiedle `'Pod Lasem''

własność Gminy

Cewice

439/1

439/2

0,0281

0,1558

0,1839

dz.budowlana

plac zabaw - Os.Młodych

własność Gminy

Cewice

373/2

0,0132

nieczynne ujęcie wody

własność Gminy

Cewice

373/3

373/4

373/6

0,0080

0,0046

0,0191

0,0317

drogi dojazdowe

własność Gminy

Cewice

373/5

0,1623

(0,030885)

bud. mieszkalny wielorodzinny ul. Wybickiego 1

udział Gminy:

1903/10000

1 lokal-49,81 m2

Cewice

242/1

1,3357

teren rolny

własność Gminy

umowa dzierżawy

Cewice

278/5

0,0770

OSP - bud.mieszkalny

własność Gminy

1lokal mieszk.

58,8m2-umowa najmu

Cewice

278/6

0,0106

remiza OSP

własność Gminy

Cewice

278/7

0,0158

plac przed remizą OSP

własność Gminy

Cewice

53 działki

15,1311

drogi gminne

własność Gminy

Cewice

166/1

166/3

72/5

72/7

77/2

77/3

77/5

0,1700

0,1900

0,1900

0,0800

0,0600

0,1200

0,1700

0,9800

drogi gminne /osiedlowe/

własność Gminy

Cewice

253/1

256/6

252/1

256/8

256/7

0,0155

0,0160

0,0007

0,0266

0,0250

0,0838

część drogi gminnej do gimnazjum- ul. Witosa

własność Gminy

Cewice

166/13

169/2

170/6

179/2

258/4

0,0900

0,0400

0,0900

0,0300

0,0100

0,2600

drogi gminne

własność Gminy

Cewice

64

358

387

411

52

0,3200

0,6400

0,0400

0,2500

0,0400

1,2900

były cmentarz

b.wyrobisko

zbiornik p. - poż.

pod grzebowisko

uż. kopalny

własność Gminy

Cewice

279/3

0,0354

plac przed GCK

własność Gminy

Cewice

164/10L

0,6066

(0,0148)

bud. mieszkalne wielorodzinne

Wspólnota M.

udział Gminy:

244/10000

2lokale m.130,8m2

Cewice

72/19

171/11

170/14

170/21

170/26

170/29

170/30

0,0203

0,0232

0,0230

0,0085

0,0090

0,0487

0,0237

0,1564

drogi osiedlowe

własność Gminy

Cewice

166/18

170/28

0,6584

0,1558

0,8142

teren zurbanizowany niezabudowany

własność Gminy

Cewice

77/1

0,0300

teren zurbanizowany niezabudowany

własność Gminy

Dziechno

26/1

28/1

0,2700

0,3400

0,6100

drogi gminne

własność Gminy

Karwica

91

0,3100

działka rolna

własność Gminy

Karwica

93/2

0,2639

hydrofornia w bud. mieszkalnym

Wspólnota

udział Gminy:

1/100

Karwica

92

0,2400

działka rolna

własność Gminy

Karwica

95

0,1900

działka rolna

własność Gminy

Karwica

191/10

191/7

191/8

191/9

211/8

211/9

211/10

211/11

0,0001

0,0620

0,0074

0,0439

0,0105

0,0316

0,0164

0,0292

0,2011

część drogi gminnej

własność Gminy

Karwica

94

0,1800

boisko

własność Gminy

Karwica

93/1

1,9438

pawilon po b. szkole podstawowej

własność Gminy

umowa użyczenia dla OSR Lębork

Karwica

93/3

93/4

0,0034

0,0089

0,0123

ujęcie wody

droga do ujęcia

własność Gminy

Karwica

30 działek

8,2273

drogi gminne

własność Gminy

Karwica

121/1

206/1

209/1

209/2

222/1

246

258/3

0,0400

0,2600

0,1200

0,1200

0,0800

0,2700

0,2500

1,1400

grunty różne

własność Gminy

Karwica

153/3L

0,1530

bud. mieszkalny i gospodarczy

Unieszynko 9/1

Wspólnota

udział Gminy:

5175/1000

1 lokal m. - 99,7 m 2

Karwica

96/4L

0,3073

bud. mieszkalny i gosp.

Unieszynko 1

Wspólnota

udział Gminy:

4627/1000

3 lokale m. - 241,7 m 2

Karwica

126/1

125/2

0,0700

0,0300

0,1000

drogi gminne

wł. Gminy

Krępkowice

9/5

0,3707

działka rolna

Wspólnota

udział Gminy:

253/1000

Krępkowice

9/3

0,5355

bud. mieszkalny i bud. gospodarczy Krępkowice 7a

Wspólnota

udział Gminy

253/1000

2lokale.miesz86,63 m2

Krępkowice

6/4

0,1938

zbiornik p-poż.

własność Gminy

Krępkowice

9/4

0,0740

hydrofornia

własność Gminy

Krępkowice

15/5

4,5094

grunt rolny

własność Gminy

Krępkowice

6/3

0,0188

droga dojazdowa

własność Gminy

Krępkowice

8/1

11

14

27

8/5

8/6

1,1300

0,4600

0,3100

0,4100

0,5924

0,6776

3,5800

drogi gminne

własność Gminy

Krępkowice

6/9

6/11

19/2

0,0360

0,0356

0,0271

0,0987

drogi gminne

własność Gminy

Lesiaki

15 działek

3,0200

drogi gminne

własność Gminy

Lesiaki

14,

15/1,

27,

76/1

0,2200

0,4100

0,1400

0,4100

1,1800

tereny różne

własność Gminy

Łebunia

117/1

0,0700

remiza OSP

własność Gminy

umowa użyczenia dla OSP Łebunia

Łebunia

147

0,0900

były cmentarz

własność Gminy

Łebunia

142

1,6600

grunt rolny

własność Gminy

umowa użyczenia SP Łebunia

Łebunia

120/2

0,2200

boisko szkolne

własność Gminy

umowa użyczenia SP Łebunia

Łebunia

39,

103,

104,

95,

140

0,1000

0,1000

0,1000

0,1000

0,2900

0,6900

grunty różne

własność Gminy

Łebunia

73/3

73/1

75

120/1

0,0184

0,1535

0,2600

0,7200

1,1519

droga dojazdowa

pawilon szkoły

sala gimnastyczna

boisko szkolne

własność Gminy

trwały zarząd SP Łebunia

Łebunia

163/13

163/12

0,1782

0,0373

0,2155

oczyszczalnia ścieków

droga dojazdowa

własność Gminy

Łebunia

419

0,0273

remiza OSP

własność Gminy

umowa użyczenia OSP Łebunia

Łebunia

171/17

171/18

171/12

0,0388

0,0030

0,0300

0,0718

teren pod hydrofornię i drogę

dojazdową

własność Gminy

Łebunia

171/9

171/11

0,0022

0,0800

0,0822

droga dojazdowa

ujęcie wody

własność Gminy

Łebunia

175/4

1,8737

grunt rolny

własność Gminy

umowa dzierżawy

Łebunia

179/9

0,0159

przystanek PKS

własność Gminy

Łebunia

160/13

171/10

173/57

0,0300

0,0027

0,2200

0,2527

drogi dojazdowe

własność Gminy

Łebunia

24 działki

8,8094

drogi gminne

własność Gminy

Łebunia

131/1

0,3285

bud. handlowy- wł. GS Lębork

grunt wł. Gminy w uż.wiecz.GS do

20.12.2095 r.

Łebunia

418

0,0202

teren po bud. byłej kotłowni

własność Gminy

Łebunia

62/16

62/17

62/18

0,1937

0,0298

0,0337

0,2572

droga osiedlowa

własność Gminy

Łebunia

409

0,0727

droga

własność Gminy

Maszewo

21

0,2100

były cmentarz

własność Gminy

Maszewo

10/1

10/3

2,1400

0,5262

2,6662

stadion sportowy

budynek szkolny

własność Gminy

w trwałym zarządzie SP Maszewo

Maszewo

14/28

0,1180

bud. mieszkalny wielorodzinny

Wspólnota

udział Gminy 25/100, lok.nr 4o pow.uż.

65,39 m2

Maszewo

14/25

0,0796

bud. mieszkalny wielorodzinny

Wspólnota

udział Gminy

4859/1000 lokale nr

2 i 4-81,78 m2

Maszewo

57/36

54

57/40

0,0692

0,7800

0,5012

1,3504

park wiejski

własność Gminy

Maszewo

17/18

0,0808

plac zabaw

własność Gminy

Maszewo

59/4

59/5

0,0019

0,0630

0,0649

dz. bud..- na poprawę zagospodarowania

własność Gminy

Maszewo

10/4

0,2364

bud. mieszkalny -wł. Kujawska M.

grunt własność Gminy w uż.wiecz.M. Kujawskiej do 18.11.2095r.

Maszewo

14/2

0,1000

bud. mieszkalny - wł. R.Ćwiek

grunt Gminy

w uż. wiecz.

R.Ćwiek

Maszewo

14/54

0,0900

droga gminna

własność Gminy

Maszewo

57/21,

57/27

0,2000

0,0788

0,2788

drogi gminne

własność Gminy

Maszewo

16 działek

5,4800

drogi gminne

własność Gminy

Maszewo

57/30

0,1599

droga gminna

własność Gminy

Maszewo

36/22

36/25

57/33

92/2

0,0565

0,0138

0,0206

0,2000

0,2909

drogi

własność Gminy

Oskowo

110/3

110/6

2,0600

3,1000

gminne składowisko

odpadów

własność Gminy

umowa dzierżawy” Elwoz”

Oskowo

82/3

0,1539

oczyszczalnia ścieków

własność Gminy

Oskowo

82/5

82/6

0,0325

2,2136

2,2461

zatoka autobusowa

park wiejski

własność Gminy

Oskowo

78/3

14,3800

żwirownia

własność Gminy

umowa dzierżawy

UKiT

Z.M.Naczk

Oskowo

71/9

71/10

71/11

0,0637

0,0399

0,0403

0,1439

ujęcie wody

studnia głębinowa

hydrofornia

własność Gminy

Oskowo

9 działek

5,2900

drogi gminne

własność Gminy

Oskowo

74/14

73,

74/13

0,0616

0,4400

0,1100

0,6116

drogi gminne

własność Gminy

Oskowo

78/2

2,0995

boisko sportowe

własność Gminy

Oskowo

74/16

74/20

71/17

71/19

0,0751

0,0229

0,0509

0,0395

0,1884

drogi

własność Gminy

Osowo

69/2

5,3800

grunt rolny

własność Gminy

umowa dzierżawy

Osowo

137/50

3,1951

park wiejski

własność Gminy

Osowo

137/48

0,1289

hydrofornia

własność Gminy

Osowo

69/4

0,3300

przystanek PKS

własność Gminy

Osowo

18 działek

5,1800

drogi gminne

własność Gminy

Osowo

137/54

1,3854

droga gminna

własność Gminy

Osowo

137/17,

137/29

0,5140

0,1494

0,6634

drogi gminne

własność Gminy

Osowo

137/24

0,0244

droga

własność Gminy

Pieski

85

0,3798

budynek szkoły podstawowej

własność Gminy

trwały zarząd SP Pieski

Pieski

96

0,3035

remiza OSP /stołówka+sala+2 lokale mieszkalne

własność Gminy

umowy najmu + umowy użyczenia dla SP Pieski

Pieski

7/2

7/3

0,1492

0,0342

0,1834

część drogi gminnej

własność Gminy

Pieski

81

2,0369

działka rolna

własność Gminy

umowa użyczenia SP

Pieski

84/5

84/6

84/7

95

0,4154

0,1088

1,2909

0,3119

2,1270

działki rolne

droga dojazdowa

działki rolne

działki rolne

własność Gminy

umowa użyczenia dla SP Pieski

Pieski

72

73

266

267

275

0,6039

0,1970

0,2733

0,1813

0,1346

1,3901

grunty różne

własność Gminy

Pieski

84/3

84/4

0,0055

0,0080

0,0135

droga dojazdowa

droga dojazdowa

własność Gminy

Pieski

46 działek

15,6218

drogi gminne

własność Gminy

Pieski

26

247/2

0,1376

0,0156

0,1532

drogi

własność Gminy

Popowo

37

0,5900

składowisko odpadów

własność Gminy

Popowo

85/4

0,1000

plac zabaw

własność Gminy

Popowo

109/1

0,1200

hydrofornia

własność Gminy

Popowo

86

0,9500

budynek szkoły

własność Gminy

trwały zarząd SP Łebunia

Popowo

88

0,7400

działka rolna

własność Gminy

umowa użyczenia SP

Popowo

75/5

0,0800

zabudowa mieszkaniowa - wł. B. Mallek

grunt własność Gminy w uż. wiecz.B. Mallek

Popowo

84

0,2100

działka budowlana

własność Gminy

Popowo

10 działek

4,6900

drogi gminne

własność Gminy

Popowo

20 działek

8,9600

drogi gminne

własność Gminy

Popowo

15/2

0,0023

droga gminna

własność Gminy

Popowo

121

0,0900

pod zabudowę

własność Gminy

Popowo

146,

87,

14,

22,

95,

110

0,2600

0,6000

0,2283

0,5200

0,2200

0,5800

----------

2,4083

grunty różne

własność Gminy

Okalice

178

179/6

5,2445

2,5140

7,7585

teren ujęć wody dla Lęborka

grunt własność Gminy

w uż.wiecz.

MPWiK Lębork do dnia

25.06.2095 r.

Okalice

168/15

177/26

168/27

0,3264

3,4367

1,0000

4,76631

park wiejski

własność Gminy

Okalice

171/2

1,7135

boisko + zbiornik p-poż.

własność Gminy

Okalice

179/2

179/5

0,0200

0,0164

0,0364

droga do ujęć wody

własność Gminy

Okalice

179/3

179/4

179/7

0,0700

1,3799

0,2107

1,6606

grunt rolny obok ujęć wody

własność Gminy

Okalice

177/15

0,0046

przystanek PKS

własność Gminy

Okalice

177/4

177/3

0,0800

0,0800

0,1600

hydrofornia

doga do hydroforni

własność Gminy

Okalice

177/28

177/29

168/17

0,1600

0,1700

0,1692

0,4992

droga gminna

własność Gminy

Okalice

168/9

0,0235

droga gminna

własność Gminy

Siemirowice

50/6

50/7

0,0200

0,0100

0,0300

grunty rolne zabudowane stodołą i piwnicą ziemną

własność Gminy

dzierżawi Koło Łowieckie

Siemirowice

72

1,4400

rezerwa budowlana

własność Gminy

Siemirowice

56

67

0,1600

0,7400

0,9000

staw

nieużytek

własność Gminy

Siemirowice

164

0,2400

grunt rolny

własność Gminy

umowa

użyczenia SP

Siemirowice

Siemirowice

145/.6

0,1415

zabudowa mieszkaniowa - wł. T.Wejer

grunt własność Gminy

w uż.wiecz. T.Wejer do 20.03.2088r.

Siemirowice

145/5

0,1523

zabudowa mieszkaniowa - wł. G. Wojciechowski

grunt własność Gminy w uż. wiecz. G.Wojciechowski

Siemirowice

175

176/4

176/3

0,3400

0,9200

0,0100

1,2700

budynek szkoły podstawowej i boisko

własność Gminy

trwały zarząd SP Siemirowice

Siemirowice

28 działek

14,40

drogi gminne

własność Gminy

Siemirowice

136/4

136/11

0,0125

0,0143

0,0268

drogi dojazdowe

własność Gminy

Siemirowice

128/10

128/11

0,0190

0,0169

0,0359

drogi dojazdowe

własność Gminy

Siemirowice

278/2 L

0,1200

(0,02169)

zab.mieszkaniowa wielorodzinna

Wspólnota

udział Gminy:

1808/10000

1 lokal m. 58,1m2

Siemirowice

184/4

0,0068

droga

własność Gminy

Unieszyno

92/2

0,0300

ujęcie wody /falownik/

własność Gminy

Unieszyno

126/2

126/3

0,1800

0,0300

0,2100

hydrofornia

droga dojazdowa

własność Gminy

Unieszyno

110/16

0,2141

rez. budowlana

własność Gminy

umowa dzierżawy

Unieszyno

110/17

0,2187

przystanek PKS

własność Gminy

Unieszyno

110/18

0,0192

rez. budowlana

własność Gminy

Unieszyno

113/3

0,1362

bud. wielorodzinny

Wspólnota

udział Gminy 202/1000

1 lokal-85,64 m2

Unieszyno

9 działek

3,2900

tereny różne

własność Gminy

Unieszyno

29 działek

11,1367

drogi gminne

własność Gminy

Unieszyno

113/8

1,0700

działka rolna

własność Gminy

umowy dzierżaw

Unieszyno

118/4L

0,1870

(0,0011)

bud. mieszkalny 2-rodzinny

Wspólnota

udział Gminy 5664/10000

1 lokal m.

o pow. uż 75,65 m2

Unieszyno

184/4

99/4

123/4

0,0068

0,0228

0,0415

0,0711

drogi

własność Gminy

Razem

277,9568

Gmina Cewice nie posiada udziałów w spółkach, nie jest właścicielem akcji i nie posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 10.12.2003 r.

Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych:

w miejscowości Oskowo:

 • działki : nr 74/16 o pow. 0,0751 ha, nr 74/20 o pow. 0,0229 ha, 71/19 o pow. 0,0395 ha, nr 71/17 o pow. 0.0509 ha,

w miejscowości Maszewo:

 • działki: nr 36/22 o pow. 0,0565 ha, nr 36/25 o pow. 0,0138 ha, nr 57/33 o pow. 0,0206 ha, nr 92/2 o pow. 0,2000 ha,

w miejscowości Unieszyno:

 • działki : nr 123/4 o pow. 0,0415 ha, nr 99/4 o pow. 0,0228 ha,

w miejscowości Krępkowice:

 • działki nr 6/9 o pow. 0,0360 ha, nr 6/11 o pow. 0,0356 ha, nr 19/2 o pow. 0,0271 ha,

w miejscowości Osowo:

 • działka nr 137/24 o pow. 0,0244 ha,

w miejscowości Łebunia:

 • działki nr 62/16 o pow. 0,1937 ha, nr 62/17 o pow. 0,0298 ha, nr 62/18 o pow. 0,0337 ha, nr 409 o pow. 0,0727 ha,

w miejscowości Okalice, obręb Popowo:

 • działka nr 168/9 o pow. 0,0235 ha,

w miejscowości Cewice:

 • działka nr 77/1 o pow. 0,0300 ha,

w miejscowości Siemirowice:

 • działka nr 184/4 o pow. 0,0068 ha,

w miejscowości Pieski:

 • działka nr 247/2 o pow. 0,0156 ha,

w miejscowości Karwica:

 • działki : nr 125/2 o pow. 0,0300 ha, nr 126/1 o pow. 0,0700 ha,

w miejscowości Bukowina:

 • działki: nr 111/6 o pow. 0,1900 ha, nr 111/8 o pow. 0,0200 ha.

Działki stanowią drogi gruntowe.

Przejęto od Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach, wskutek zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego, działki położone w Cewicach, przeznaczone na cele budowlane, oznaczone w ewidencji gruntów:

 • nr 170/28 o pow. 0,1558 ha,

 • nr 166/18 o pow. 0,6584 ha.

Przejęto od Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach, wskutek wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, działki położone w Cewicach, stanowiące drogi osiedlowe, oznaczone w ewidencji gruntów:

 • nr 72/19 o pow. 0,0203 ha,

 • nr 170/14 o pow. 0,0230 ha,

 • nr 170/21 o pow. 0,0085 ha,

 • nr 170/26 o pow. 0,0090 ha,

 • nr 170/29 o pow. 0,0487 ha,

 • nr 170/30 o pow. 0,0237 ha,

 • nr 171/11 o pow. 0,0232 ha.

Sprzedano osobom fizycznym:

 • lokal mieszkalny Osowo 24/1 o pow. 53,16 m2 wraz z udziałem 12/100 w działce nr 34/1 w Osowie Lęborskim

 • działkę rolną położoną w Maszewie Lęborskim Nr 92/4 o pow.0,80 ha- działkę budowlaną położoną w Cewicach nr 182/3 o pow. 0,0636 ha,

 • nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - działka nr 461 o pow.0,0918 ha położona w Cewicach

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 09-12-2004 10:30:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 09-12-2004 10:30:33