Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Giny Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV w Cewicach 2011-01-04 10:02:47
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kurnika na 15000 sztuk brojlerów" 2011-01-25 13:55:58
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2011-02-11 15:02:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV w Cewicach 2011-02-22 11:35:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV w Cewicach 2011-02-25 07:58:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej 2011-03-14 10:33:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowych 15kV i 0,4kV w miejscowości Popowo. 2011-05-23 15:19:07
dokument Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Łebuni, tranzytowego grawitacyjnego kanału sanitarnego w m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji ciśnieniowej tłocznej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie - Maszewo Lęborskie wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Łebunia i rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie -Osowo Lęborskie Skrzyżowanie - Osowo Lęborskie" 2011-06-03 13:06:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice Nr PP.6730.19.2011 z dnia 27.04.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2011-06-16 12:00:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa lini kablowej 0,4 kV obręb Maszewo. 2011-06-16 12:12:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa lini kablowej 0,4 kV w Siemirowicach. 2011-06-16 12:08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa piętra w poddaszu użytkowym, przebudowa oraz rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cewicach. 2011-06-16 12:04:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa lini napowietrznej 0,4 kV i budowa lini kablowej 0,4 kV w miejscowości Maszewo Lęborskie. 2011-02-18 10:24:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji PP.7331.053.10.11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy linii kablowej 0,4kV" 2011-03-07 13:44:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji PP.6730.10.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy linii kablowej 0,4 kV na działkach 189,192/6, 192/7, 192/9, 192/11, 192/13 w Cewicach". 2011-03-30 12:03:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice Nr PP.7331-053/10 z dnia 13.10.2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2011-04-14 10:35:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa o kondygnację w poddaszu użytkowym wraz z rozbudową i przebudową budynku Urzędu Gminy w Cewicach. 2011-04-19 10:46:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji PP.6730.19.2011 z dnia 27.04.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach numer 372,354,366/10 i 366/8 w Cewicach". 2011-04-29 11:10:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji PP.7331.053.10.11 z dnia 17.05.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy i budowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy linii kablowej 0,4 kV". 2011-05-18 09:38:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji PP.6730.19.2011 zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach numer 372, 354, 366/10, 366/8, 385 w Cewicach.. 2011-07-06 13:31:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji PP.6730.36.2011 z dnia 05.07.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "nadbudowa piętra w poddaszu użytkowym, przebudowa oraz rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Cewicach". 2011-07-06 13:34:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji PP.6730.45.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowa słupkowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowy linii kablowej 15 kV i 0,4kV w Popowie" 2011-07-12 09:31:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 13 lipca 2011r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Łebuni, tranzytowego grawitacyjnego kanału sanitarnego w m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji ciśnieniowej tłocznej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie - Maszewo Lęborskie wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Łebunia i rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie" 2011-07-13 10:16:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowo Lęborskie. 2011-07-14 10:27:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Osowo Lęborskie i Maszewo Lęborskie. 2011-07-14 10:29:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. do 1 km oraz sieci wodociągowej w miejscowości Cewice. 2011-07-18 14:10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu dla przedsięwzięcia pn."Zbieranie odpadów metali, szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych oraz demontaż pojazdów mechanicznych." 2011-08-01 10:23:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej 0,4 kV w Siemirowicach, działki nr 166/2, 161/1, 137/1. 2011-08-03 08:54:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 4 sierpnia 2011r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Łebuni, tranzytowego grawitacyjnego kanału sanitarnego w m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji ciśnieniowej tłocznej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie - Maszewo Lęborskie wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Łebunia i rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie" 2011-08-05 10:28:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji PP.6730.52.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia "budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach numer 53/3, 53/7, 53/16 w Maszewie". 2011-08-11 13:14:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji PP.6730.50.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia "budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach numer 145/1, 145/11, 161/1, 450 w Siemirowicach". 2011-08-11 13:17:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji ZI.6733.57.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 1 km oraz budowa sieci wodociągowej niemagistralnej na działkach 10/3, 34, 37/15, 37/27, 36/1, 35/3, 35/2, 35/1, obręb Cewice" 2011-08-16 16:53:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 7 września 2011r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Zbieranie odpadów metali, szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych oraz demontaż pojazdów mechanicznych". 2011-09-08 12:53:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji ZI.6733.67.2011 z dnia 23.08.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia "budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości większej niż 1 km obr. Osowo" 2011-09-12 10:56:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji ZI.6733.68.2011 z dnia 31.08.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia "budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości większej niż 1 km z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej niemagistralnej obr. Maszewo Lęborskie, obr. Osowo Lęborskie" 2011-09-13 07:39:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 14 września 2011 o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej na 1480 stanowisk" działka nr 44 Siemirowice. 2011-09-14 11:35:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie działalności, która negatywnie oddziałuje na środowisko oraz nałożenia wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Postępowanie dot. działalności Gospodarstwa Rolnego, którego właścicielami są pp. Arkadiusz i Monika Rosin, zam.ul.Długa 2 Siemirowice. 2011-09-27 15:03:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 6 października 2011 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej na 1480 stanowisk" na działce nr 44, w miejscowości Siemirowice. 2011-10-06 11:32:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń w miejscowości Cewice, działki numer 179/2, 180/1, 180/2. 2011-10-11 13:08:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2011r. o wydaniu decyzji w sprawie działalności, która negatywnie oddziaływuje na środowisko oraz nałożenia wykonania w określonym czasie obowiązku wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 2011-11-14 12:06:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 30 listopada 2011r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej 0,4 kV w Siemirowicach, działki nr 166/2, 161/1, 137/1. 2011-12-05 13:55:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej lini kablowej 15 kV, działka nr 123/3 Cewice. 2011-12-13 09:07:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cewice, działki numer 179/2, 180/1, 180/2. 2011-12-30 13:54:36