Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o porządku obrad XII sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 29 grudnia 2011r. 2011-12-22 08:44:15
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie dla przedsięwzięcia pn."Budowa nowej stacji paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, na działce nr 241/9 położonej w miejscowości Cewice" 2011-12-21 14:20:32
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego Cewice I" 2011-11-14 12:09:12
dokument Informacja o porządku obrad XI sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 14 listopada 2011r. 2011-11-04 12:58:21
dokument Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami publicznymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-11-03 16:55:53
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej stacji paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, na działce nr 241/9 położonej w miejscowości Cewice" 2011-10-26 12:52:12
dokument Informacja o porządku obrad X sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 06 paździenika 2011r. 2011-09-30 10:26:10
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2011-08-22 14:10:32
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2011-08-12 08:53:33
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie dla przedsięwzięcia pn."Budowa wolnostojącej chlewni komorowej na 1000 sztuk tuczników wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 82/2 w miejscowości Łebunia". 2011-08-09 09:33:46
dokument Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Likwidacja istniejącej stacji paliw płynnych oraz budowa nowej stacji paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, na działce nr 241/9 położonej w miejscowości Cewice". 2011-08-03 10:39:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej stacji paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, na działce nr 241/9 położonej w miejscowości Cewice". 2011-08-03 10:00:31
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia pn."Budowa wolnostojącej chlewni komorowej na 1000 sztuk tuczników wraz z infrastukurą techniczną na działce nr 82/2 w miejscowości Łebunia." 2011-08-02 09:53:54
dokument Informacja Wójta Gminy Cewice o przygotowaniach do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej (dz.23/8) do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach". 2011-07-04 12:06:40
dokument Ogłoszenie o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice. 2011-06-22 09:17:59
dokument Gmina Cewice przystępuje do II edycji konkursu pod nazwą "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO" 2011-06-20 10:49:39
dokument Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Wykonanie zewnętrznej sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej dla Zakładu Usługowo-Handlowego Ubój, Rozbiór i Przetwórstwo w Cewicach przy ul.Witosa 15". 2011-06-16 12:22:04
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Likwidacja istniejącej stacji paliw płynnych oraz budowa nowej stacji paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, na działce nr 241/9 położonej w miejscowości Cewice". 2011-06-06 13:50:17
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice. 2011-06-03 11:23:25
dokument Ogłoszenie o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Gminy Cewice. 2011-05-12 12:24:10
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa wolnostojącej chlewni komorowej na 1000 sztuk tuczników wraz z infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 82/2 w miejscowości Łebunia". 2011-04-20 13:35:12
dokument Informacja o wydaniu postanowienia z dnia 15 kwietnia 2011r. o podjęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienia z dnia 18 kwietnia 2011r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch kurników przeznaczonych do hodowli brojlerów w ramach siedliska rolnego w miejscowości Popowo, gmina Cewice." 2011-04-19 10:52:49
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie. Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku kurnika na działkach 88/6 i 88/7 położonych w miejscowości Łebunia, gmina Cewice." 2011-04-15 11:41:46
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Wykonanie zewnętrznej sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej dla Zakładu Usługowo-Handlowego Ubój, Rozbiór i Przetwórstwo w Cewicach przy ul.Witosa 15" 2011-03-30 12:48:54
dokument Informacja: w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Cewice w 2011 roku p.n. ?GMINA CEWICE NA SPORTOWO" wpłynęło 5 ofert. Realizacja poszczególnych zadań konkursowych powierzona została: 2011-03-29 12:55:51
dokument Ogłoszenie o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Cewice. 2011-03-23 11:33:33
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn."Budowa budynku kurnika na działkach 88/6 i 88/7 położonych w miejscowości Łebunia, gmina Cewice" 2011-03-16 11:04:10
dokument Informacja o zmianie terminów zebrań wiejskich sołectwa Oskowo i Cewice 2011-03-09 17:32:50
dokument Ogłoszenie o terminie i porządku obrad V sesji Rady Gminy Cewice. 2011-02-18 13:36:13
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn "Budowa dwóch kurników przeznaczonych do hodowli brojlerów w ramach siedliska rolnego w miejcowości Popowo, gmina Cewice" 2011-01-24 12:58:20
dokument Ogłoszenie o terminie i porządku obrad sesji Rady Gminy Cewice. 2011-01-21 11:04:08
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn."Budowa dwóch kurników przeznaczonych do hodowli brojlerów w ramach siedliska rolnego w miejscowości Popowo, gmina Cewice". 2011-01-20 12:45:43
dokument Liczba mieszkańców gminy Cewice w podziale na miejscowości - stan na 31 grudnia 2010 r. 2011-01-04 12:39:31
dokument Liczba mieszkańców gminy Cewice w podziale na sołectwa - stan na 31 grudnia 2010 r. 2011-01-04 12:27:18