Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Cewice. 2012-12-21 13:08:21
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przechowalni wraz z infrastrukturą pod nazwą ?Przechowalnia o powierzchni ok. 6900 m2 ", dz. nr 439/2, Łebunia, obr. Łebunia. 2012-12-14 09:47:34
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Cewice. 2012-12-12 08:16:42
dokument Informacja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej chlewni komorowej na 1000 sztuk tuczników wraz z infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 82/2 w miejscowości Łebunia 2012-11-26 16:23:48
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie oraz o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu inwentarskiego - kurnika na dz. 18, obr. Pieski, gm. Cewice". 2012-11-21 09:37:23
dokument Informacja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa nowej stacji paliw płynnych wraz z zapleczem usługowym, na działce nr 241/9 położonej w miejscowości Cewice 2012-11-19 09:43:14
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Cewice. 2012-11-16 08:58:48
dokument Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami publicznymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-11-12 13:04:55
dokument Informacja o porządku obrad XX sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 30 października 2012r. 2012-10-23 08:37:33
dokument Informacja o rozliczeniu konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice - edycja 2012" 2012-10-11 10:16:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2013 r. 2012-10-04 14:16:52
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2012-09-17 14:55:52
dokument Informacja o porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 27 września 2012r. 2012-09-14 09:46:58
dokument Ogłoszenie dot. Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013 2012-09-13 11:40:26
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu inwentarskiego- kurnika zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 18 w miejscowości Pieski, gmina Cewice. 2012-09-04 12:53:57
dokument Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-08-31 09:55:30
dokument Informacja o rozliczeniu konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice - edycja 2012" 2012-08-27 14:49:11
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu inwentarskiego- kurnika zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 18 w miejscowości Pieski, gmina Cewice. 2012-08-22 08:34:06
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-08-17 17:22:00
dokument Informacja o porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 23 sierpnia 2012r. 2012-08-17 12:24:46
dokument Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" 2012-08-16 13:18:33
dokument Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sporu na terenie Gminy Cewice w II półroczu 2012 r. 2012-08-13 12:00:17
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Zakład produkcji paliwa RDF" 2012-08-06 18:06:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu inwentarskiego-kurnika na działce nr 18, obręb Pieski, gmina Cewice 2012-07-20 12:37:32
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE 2012-07-19 13:52:56
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-07-13 09:23:14
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego "Cewice I" 2012-07-13 08:26:22
dokument Informacja o porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 12 lipca 2012r. 2012-07-06 10:26:26
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu gminnego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 2012-06-26 10:35:57
dokument Informacja o wydaniu zawiadomienia w sprawie o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu dot. przedsięwzięcia pn. Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego Cewice I. 2012-06-15 11:45:58
dokument Informacja o porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 21 czerwca 2012r. 2012-06-14 14:46:19
dokument INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2012-06-14 14:23:44
dokument OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CEWICE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE 2012-06-01 10:53:45
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-05-24 09:24:18
dokument Informacja o porządku obrad XV sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 31 maja 2012r. 2012-05-21 09:33:33
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch kurników przeznaczonych do hodowli brojlerów w ramach siedliska rolnego w miejscowości Popowo, gmina Cewice. 2012-05-18 11:15:26
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2012-04-30 17:52:43
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie oraz o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego Cewice I. 2012-04-11 08:20:00
dokument Informacja o wydaniu zawiadomienia o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu - dot. przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch kurników przeznaczonych do hodowli brojlerów w ramach siedliska rolnego w miejscowości Popowo 2012-04-05 13:15:30
dokument Informacja w sprawie dofinansowania badań gleby w zakresie oznaczenia kwasowości, zawartości fosforu, zawartości potasu i zawartości magnezu 2012-04-03 07:56:44
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-03-30 11:52:52
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-03-30 11:40:50
dokument Informacja o porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 29 marca 2012r. 2012-03-23 10:06:03
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-03-22 12:15:55
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego Cewice I. 2012-03-21 10:04:46
dokument INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CEWICE W SPRAWIE NADANIA STATUTU GMINNEMU CENTRUM KULTURY W CEWICACH 2012-03-08 13:14:07
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego Cewice I 2012-03-06 08:46:14
dokument Wyniki naboru do prac w Komisjach Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cewice w 2012 roku. 2012-02-27 12:36:53
dokument Wójt Gminy Cewice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, do prac w komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. 2012-02-23 14:55:57
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2012-02-22 09:47:43
dokument OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CEWICE W SPRAWIE NADANIA STATUTU GMINNEMU CENTRUM KULTURY W CEWICACH 2012-02-17 13:03:22
dokument Informacja o porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Cewice zaplanowanej na dzień 23 lutego 2012r. 2012-02-17 08:54:55
dokument Informacja o możliwości uczestnictwa w programie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" - Edycja 2012r. 2012-02-09 21:26:53
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie oraz o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 2012-01-11 08:51:17
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie oraz o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 2012-01-10 09:50:24