Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu inwentarskiego - kurnika na działce nr 18, obręb Pieski, gmina Cewice" 2013-12-18 12:02:44
dokument Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) 2013-12-17 15:25:25
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Cewice. 2013-12-17 11:20:08
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-12-09 15:54:19
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie. 2013-12-05 10:26:28
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko, wykonana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice 2013-12-02 09:27:32
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2013-11-20 09:20:40
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-11-15 11:30:46
dokument Rozliczenie konkursu "Sprzątamy azbest na Pomorzu" - edycja 2013 2013-11-12 09:25:48
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2013-11-04 15:26:10
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-10-23 08:49:57
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-10-21 11:52:00
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Unieszyno, gm. Cewice. 2013-10-21 10:05:20
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2013r. 2013-10-01 13:11:14
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE 0 NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2014 ROKU 2013-09-25 10:39:09
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 990 kWp. 2013-09-17 09:44:56
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice. 2013-09-12 11:13:05
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice. 2013-09-11 09:59:47
dokument Rozliczenie konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku 2013-09-02 08:35:11
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Cewice. 2013-08-06 14:02:29
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.06.2013r. 2013-07-02 11:38:49
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-06-13 15:07:43
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-06-07 13:46:01
dokument Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych 2013-06-05 11:11:46
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-05-21 09:06:30
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-05-17 13:03:13
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2013-04-30 14:58:53
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Cewice. 2013-04-30 08:20:20
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.03.2013r. 2013-04-22 12:18:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.02.2013 z dnia 09.04.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej - linia kablowa 0,4kV na działkach nr dz. nr 177/3, 177/4, 177/27 obr. Popowo. 2013-04-12 13:54:42
dokument Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przechowalni wraz z infrastrukturą pod nazwą "Przechowalnia o powierzchni ok. 6900 m2", dz. nr 439/2, Łebunia, obr. Łebunia 2013-04-11 13:14:36
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2012r. 2013-03-27 12:17:49
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Cewice. 2013-03-20 12:50:58
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu inwentarskiego-kurnika na działce nr 18, obręb Pieski 2013-03-06 13:51:22
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Przechowalnia o powierzchni ok. 6900 m2 ", dz. nr 439/2, Łebunia, obr. Łebunia 2013-02-27 11:23:45
dokument Informacja o o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa studni głębinowej SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski" 2013-02-20 10:22:04
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2013 r. 2013-01-31 12:38:02
dokument Informacja dot. konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu województwa pomorskiego" edycja 2013 2013-01-25 14:48:48
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Cewice. 2013-01-25 12:32:42
dokument W związku z wejściem w życie z dniem 13.12.2012 r. uchwały Rady Gminy Cewice Nr XX/166/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miejscowości Łebunia zmianie uległo oznaczenie porządkowe nieruchomości. 2013-01-21 13:09:41
dokument W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. 2013-01-17 13:34:17
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w którym uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakład produkcji paliwa RDF zlokalizowany na działkach ewidencyjnych 143/2, 421/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice 2013-01-14 11:14:19
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O ZMIANIE TERMINU ROZPATRZENIA WNIOSKÓW Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2013 ROKU 2013-01-04 13:56:14
dokument Informacja dla właścicieli bądź zarządców obiektów - azbest na terenie Gminy Cewice 2013-01-04 11:45:04