Powiatowa Rada Zatrudnienia

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Zadania Rady:
 

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 414 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) oraz Zarządzenie nr 90/2008 Starosty Słupskiego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku

Skład Rady:

Andrzej Bury - przewodniczący
Tadeusz Skopiński
Jerzy Grzybowski
Józef Nizio
Wojciech Szulc
Witold Stech
Maciej Chaberski
Beata Pietrzyk
Arkadiusz Walach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 04-07-2013 10:07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fąfara 04-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 04-07-2013 10:07:09