Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o wysokości stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Cewice w 2015 roku 2014-12-31 11:49:55
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie kurnika, obręb Pieski, gmina Cewice 2014-12-24 09:32:31
dokument Informacja o terminie i porządku obrad III sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2014-12-17 11:39:17
dokument Informacja o terminie i porządku obrad II sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji. 2014-12-03 11:04:20
dokument Informacja o terminie i porządku obrad I sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji. 2014-11-26 11:24:39
dokument Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów 2014-11-04 14:45:36
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Cewice. 2014-10-29 13:41:27
dokument Informacja o wydanym zawiadomienu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 2014-10-27 14:09:21
dokument Informacja o wydanym zawiadomienu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 2014-10-27 14:08:36
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-10-27 12:54:10
dokument Gmina Cewice przystąpiła do zadania pn.: "Nasze jezioro - nasza sprawa" finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2014-10-08 10:55:37
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie oraz o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 2014-10-07 10:00:30
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2014r. 2014-10-02 12:36:45
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2014-10-02 11:48:02
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XL sesji Rady Gminy Cewice. 2014-09-24 15:10:46
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2014-09-23 14:00:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie gminy Cewice w 2015 roku 2014-09-18 14:59:19
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2014-09-12 10:17:39
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2014-09-12 10:16:12
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa obiektu inwentarskiego- kurnika na działce nr 18, obręb Pieski, gmina Cewice". 2014-09-09 10:04:37
dokument Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych 2014-09-02 13:28:27
dokument Informacja o wydaniu zawiadomienia informujacego strony postępowania o sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej w dniu 12.08.2014r. rozprawy administracyjnej. 2014-08-26 14:03:25
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Cewice. 2014-08-22 11:04:31
dokument Cewice zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice II wyłożenie 2014-08-21 13:25:17
dokument Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu inwentarskiego - kurnika na działce nr 18, obręb Pieski 2014-08-01 12:32:19
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Cewice". 2014-07-22 12:44:32
dokument Protokół z III aukcji sprzedaży samochodu marki Lublin III z dnia 14.07.2014r. 2014-07-18 13:09:26
dokument Ogłoszenie III Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji samochodu dostawczego 2014-07-08 08:25:58
dokument Rozliczenie konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice" - edycja 2014 2014-07-03 09:33:04
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" na części działki nr 173/65, obr. Łebunia, gmina Cewice. 2014-07-01 09:33:02
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" na części działki nr 173/65, obr. Łebunia, gmina Cewice. 2014-07-01 09:28:07
dokument Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiach sportowych Wójta Gminy Cewice 2014-06-30 11:36:41
dokument Protokół z II aukcji sprzedaży samochodu marki Lublin III z dnia 16.06.2014r. 2014-06-26 09:07:13
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ORAZ STYPENDIUM SPORTOWEGO 2014-06-16 14:00:12
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Cewice. 2014-06-13 09:31:36
dokument Ogłoszenie II Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji samochodu dostawczego 2014-06-10 14:55:19
dokument Protokół z I aukcji sprzedaży samochodu marki Lublin III z dnia 02.06.2014r. 2014-06-09 09:10:51
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2014-06-06 13:14:55
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2014-06-06 08:28:52
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji samochodu dostawczego 2014-05-28 11:05:08
dokument Informacja o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1320G od km 14+660 do km 15+932 km, długości 1,272 km" realizowanej na działkach nr 41/1 i 41/2 obr. Maszewo Lęborskie i działkach nr 139 i 140 obr. Osowo Lęborskie. 2014-05-13 09:41:28
dokument Informacja o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1326G od km 1+000 do km 3+200 km, długości 2,200 km" realizowanej na działce nr 372 obr. Cewice i działce nr 166/1 obr. Łebunia. 2014-05-13 09:39:48
dokument Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-05-09 11:46:13
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Cewice. 2014-05-05 08:22:13
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2014-04-30 14:44:03
dokument Informacja o wydaniu zawiadomienia z dnia 22 kwietnia 2014r. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1320G od km 14+660 do km 15+932 km, długości 1,272 km" 2014-04-22 09:45:25
dokument Informacja o wydaniu zawiadomienia z dnia 22 kwietnia 2014r. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1326G od km 1+000 do km 3+200 km, długości 2,200 km" 2014-04-22 09:43:34
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2014-04-17 09:15:38
dokument Lista osób oczekujących na lokale socjalne na podstawie wyroków sądowych stan na 26.03.2014 2014-04-04 13:14:36
dokument Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice 2014-04-04 13:13:25
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wóita Gminy Cewice 2014-03-25 13:32:26
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Cewice. 2014-03-20 11:50:53
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Unieszyno, gm. Cewice 2014-03-17 12:48:25
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odnowie nawierzchni drogi powiatowej nr 1320G od km 14+660 do km 15+932 km, długości 1,272 km" 2014-03-04 13:11:42
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Odnowie nawierzchni drogi powiatowej nr 1326G od km 1+000 do km 3+200 km, długości 2,200 km". 2014-02-28 10:18:56
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Unieszyno, gm. Cewice 2014-02-28 10:17:17
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wóita Gminy Cewice 2014-02-17 13:50:35
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Cewice. 2014-02-14 10:12:05
dokument Konkursy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 2014-02-10 10:08:24
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wóita Gminy Cewice 2014-01-31 10:09:29
dokument Wójt Gminy Cewice, informuje o wynikach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku ogłoszonego zarządzeniem Nr 177/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 2014-01-30 12:39:31
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2014 r. 2014-01-30 12:05:34
dokument Informacja Wójta Gminy Cewice dot. ofert złożonych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2014 rok 2014-01-17 14:21:06
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Cewice". 2014-01-16 14:48:58
dokument Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w roku 2014 2014-01-09 14:00:05
dokument Informacja dla właścicieli bądź zarządców obiektów - azbest na terenie Gminy Cewice 2014-01-09 13:56:30