Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o zmianie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-12-18 08:39:53
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-12-16 08:06:09
dokument Realizacja programu "Książki naszych marzeń" w Gminie Cewice 2015-11-30 12:49:47
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-11-13 12:26:43
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-11-03 13:19:59
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2015-10-13 10:23:27
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 650 kW składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujących z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A. w miejscowości Pieski gm. Cewice na dz. o nr ewid. 214 2015-10-07 14:06:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2016 roku. 2015-09-24 12:35:56
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2015-09-22 14:28:55
dokument Informacja o terminie i porządku obrad IX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-08-21 08:03:31
dokument Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2015-08-05 13:50:57
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2015-07-28 10:37:49
dokument Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia 2015-07-13 14:59:43
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2015-07-10 08:51:49
dokument Informacja z dnia 9 lipca 2015r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji 2015-07-09 14:52:05
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża "Siemirowice" 2015-07-06 11:17:37
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2015-07-01 12:29:16
dokument Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiach sportowych 2015-06-26 08:53:54
dokument Informacja - wyprawka szkolna 2015 2015-06-25 12:36:33
dokument Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-06-17 08:26:47
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2015-06-11 13:05:26
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2015-06-10 09:50:35
dokument Informacja o wyborze Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2015-06-09 14:26:54
dokument Informacja z dnia 3 czerwca 2015r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-06-03 10:56:32
dokument Ogłoszenie ws. naboru wniosków o przyznanie stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz stypendium sportowego 2015-05-27 10:39:26
dokument Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-05-26 13:50:49
dokument Informacja o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej 2015-05-26 13:13:18
dokument Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych 2015-05-06 09:05:59
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2015-04-29 09:37:26
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2015-04-28 10:18:37
dokument Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-04-22 11:28:15
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa siedziby Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz PSZOK przy ul. PKWN w Cewicach 2015-04-20 13:06:53
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2015-03-30 11:32:39
dokument Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice 2015-03-30 11:15:56
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2015-03-25 14:33:58
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 2015-03-25 14:32:57
dokument Informacja o terminie i porządku obrad V sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-03-19 15:03:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie przetargu samochodu specjalnego 2015-03-05 07:56:42
dokument Informacja z dnia 26 lutego 2015r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-02-27 08:02:20
dokument Informacja z dnia 26 lutego 2015r. o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-02-27 08:01:42
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana w miejscowości Oskowo 2015-02-18 15:05:41
dokument Informacja o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej 2015-02-18 15:01:48
dokument Informacja o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej 2015-02-18 15:01:25
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2015 r. 2015-01-30 13:19:00
dokument Wyniki konsultacji w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 2015-01-29 12:09:56
dokument Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" na części działki nr 173/65, obr. Łebunia, gmina Cewice. 2015-01-29 12:06:13
dokument Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" na części działki nr 173/65, obr. Łebunia, gmina Cewice. 2015-01-29 12:05:45
dokument Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2015-01-22 09:50:46
dokument Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) 2015-01-21 13:31:07
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2014r. 2015-01-13 14:10:01
dokument Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w roku 2015 2015-01-09 10:24:00
dokument Informacja dla właścicieli bądź zarządców obiektów - azbest na terenie Gminy Cewice 2015-01-09 10:16:22