Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2003/2004


Gmina Cewice

84-312 Cewice ul. W.Witosa 16

tel. 0-59 8611495, fax 8611402, e-mail ugcewice@poczta.onet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Cewice w roku szkolnym 2003/2004.

Wymagany termin realizacji zamówienia od 1.09. 2003 r. do 30. 06. 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1, art. 22 ust 2 i 7 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz 664 ze zm) oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy, 84-312 Cewice, ul. W.Witosa 16 pok. nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena specyfikacji 20 zł

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Cewice ul. W.Witosa 16 pok nr 6

Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2003 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Cewice ul. W.Witosa 16 pok nr 1

Termin otwarcia ofert 19.08.2003 r. godz. 10.15

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena 100 pkt

Wadium w kwocie 1.500,00 zł należy wpłacić/wnieść w terminie do 19.08.2003 r. godz. 10.00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest Teresa Młyńska

tel. (059) 861-14-95, 861-14-11 fax (059) 861-14-02

Cewice, dnia ....................... r.

NT/3411/1/DD/2003

Redakcja

Głosu Pomorza

w Lęborku

Proszę o zamieszczenie załączonego ogłoszenia

o przetargu nieograniczonym powyżej 30 tyś EURO

Cewice, dnia ..................r.

NT/3411/1/DD/2003

Redakcja

Dziennika Bałtyckiego

w Lęborku

Proszę o zamieszczenie załączonego ogłoszenia

o przetargu nieograniczonym powyżej 30 tyś EURO

Urząd Zamówień Publicznych

skr. 531

00-950 Warszawa 1

(Biuletyn)

Gmina Cewice prosi o zamieszczenie

w Biuletynie Zamówień Publicznych załączonego

ogłoszenia o wyniku przetargu nieograniczonym

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 08-07-2003 18:14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 08-07-2003 18:14:36