Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych "zima 2003/2004"


(pieczęć zamawiającego) Cewice, dnia 14.10.2003r.

Urząd Gminy w Cewicach 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na "zimowe utrzymanie dróg gminnych „zima 2003/2004” zgodnie z zakresem jak w punkcie 4 IWZ .

Do przetargu dopuszczone zostaną podmioty dopuszczone do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

Realizacja zamówienia przebiegać będzie w terminie od 15 listopada 2003 do 15 kwietnia 2004r

Termin ważności ofert upływa dnia 5 grudnia 2003r.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Formularz ofertowy oraz warunki zamówienia zawarte w IWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Cewicach w pok. 12 w godz. 730 do 1530 w dni robocze.

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Witold Broda tel.(059) 861-14-95.

Pisemne oferty w kopertach opatrzonych napisem : zimowe utrzymanie dróg gminnych

„zima 2003/2004” należy składać w terminie do dnia 23.10.2003 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy, 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, w pok. nr 6. tel. (059) 861-14-95 fax. (0-59) 861-14-02

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 1 w dniu 23 października 2003r. o godz. 1030

Kryterium oceny oferty będzie zawarta w ofercie łączna cena brutto za wykonanie zamówienia ustalona na podstawie punktacji:

70 pkt za najniższą cenę brutto za 1 godz. odśnieżania,

30 pkt za najniższą cenę brutto za 1 km posypywania i usuwania gołoledzi.

Gmina podzielona jest na III obwody zimowego utrzymania i oferty na każdy obwód oceniane będą oddzielnie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę obwodów.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 złotych.

............................................................ .........................................................

data i podpis osoby sporządzającej dokumentację data i podpis Zamawiającego

Adnotacja o wywieszeniu:...............................................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003 14:10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 14-10-2003 14:10:04