Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.23.2016 z dnia 20.12.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 72/19, 72/20, 170/18, 170/12 obr. Cewice, w zakresie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przetrzennego. 2016-12-20 14:59:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa lini kablowych SN 15 kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-12-16 14:07:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gimny Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice nr ZI.6733.11.2013 z dnia 30.09.2013r. o lokalizacji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie: studni głębinowej SW1 o wydajności do 15m3/h z obudową(na działce nr96) oraz rurociągu wody surowej PE90 do budynku stacji uzdatniania wody, odcinka rurociągu wody surowej PE90 od istniejącej studni SW2 do budynku uzdatniania wody, budynku stacji uzdatniania wody (na działe nr 96) wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz osadnikiem wód popłucznych z rozsączaniem, sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski 2016-12-12 14:19:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.25.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektromagnetycznej - lini kablowej i napowietrznej SN 15kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-12-05 12:57:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.22.2016 z dnia 29.11.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci energetycznej 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr 34 i 35/1 obr. Cewice 2016-11-30 09:05:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego ZI.6733.24.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowy lini kablowej SN 15kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-11-29 14:30:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.23.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-11-22 13:37:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2016 z dnia 02.11.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-07 09:04:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.21.2016 z dnia 27.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-27 11:20:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.18.2016 z dnia 21.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-27 09:42:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.17.2016 z dnia 21.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-27 09:41:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.22.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-10-17 09:11:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.19.2016 z dnia 14.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-14 12:22:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.20.2016 z dnia 07.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-07 12:16:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.21.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 1km wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-09-26 13:41:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.20.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej nn 0,4kV i SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-09-12 14:56:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.19.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa infrastruktury technicznej (składająca się z otworów technologicznych stanowiących urządzenia wodne oraz naziemnych przewodów technologicznych i podziemnych ciągów drenażowo - rozsączających.) 2016-09-12 09:53:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.18.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sali sportowej 2016-09-06 12:32:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.17.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa świetlicy wiejskiej 2016-09-06 10:08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2016 z dnia 31.08.2016 r. 2016-09-02 12:21:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o rozprawie administracyjnej znak: ZGO.6220.6.2015 2016-09-01 09:58:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.16.2016 z dnia 25.08.2016 r. 2016-08-26 09:41:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.15.2016 z dnia 25.08.2016 r. 2016-08-26 09:40:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebinia, Łebunia-Osowo) 2016-07-22 13:15:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.14.2016 z dnia 21.07.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-07-21 10:26:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.13.2016 z dnia 19.07.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-07-21 10:25:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.16.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej 0,4kV 2016-07-14 13:02:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2016 z dnia 11.07.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-07-12 11:01:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 01.07.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z "Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Cewice". 2016-07-04 15:42:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o rozprawie administracyjnej znak: ZGO.6220.6.2013 2016-06-29 14:11:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice znak: ZI.6733.15.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2016-06-27 12:57:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.14.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej 0,4kV i 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-06-08 08:16:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.13.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa drogi wewnętrznej. Przebudowa linii napowietrznej energetycznej i oświetleniowej. 2016-06-06 09:42:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZGO.6220.03.2016 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2016-05-25 13:39:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej 0,4 kV 2016-05-20 12:34:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej SN 15kV 2016-05-19 13:49:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2016 z dnia 10.05.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-05-13 11:50:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2016 z dnia 05.05.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-05-09 09:08:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2016 z dnia 15.04.2016 r. 2016-04-20 08:39:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.09.2016 z dnia 06.04.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-12 11:13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.03.2016 z dnia 06.04.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-07 10:40:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.05.2016 z dnia 01.04.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-07 10:39:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.04.2016 z dnia 01.04.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-06 09:38:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2014 z dnia 30.03.2016r. o zmianie decyzji nr ZI.6733.07.2014 2016-03-31 13:42:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.01.2016 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łebunia 2016-03-30 11:02:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2016 z dnia 24.03.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-03-25 09:03:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 23.03.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z "Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cewice - aktualizacja na lata 2013-2030" 2016-03-23 13:21:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości do 1km. Popowo dz. nr: 103/4 i 150/3 obręb: Popowo 2016-03-18 09:16:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2016 z dnia 09.03.2016 r. 2016-03-11 10:33:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice nr Zl.6733.07.2014 z dnia 26.08.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN110 na dz. nr 105/1-L obr. Popowo gm. Cewice i dz. nr 9/1, 105/2-L, 140/2-L obr. Małoszyce gm. Nowa Wieś Lęborska 2016-03-07 11:06:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.09.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Rozbudowa szkoły o część dydaktyczno-administracyjną. Rozbudowa o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły. Siemirowice dz. nr: 175,176/6 obr. Siemirowice 2016-03-01 12:08:01
dokument Obwieszczenie z dnia 24.02.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej 1320G dł. 1,810 km odc. Unieszyno-Unieszynko od km 6+270 do km 8+080 oraz drogi powiatowej nr 1321G m. Unieszynko dł. 0,250 km". 2016-02-25 12:30:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej. Popowo dz. nr: 103/4 obręb: Popowo 2016-02-19 11:51:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2016-02-16 10:28:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa świetlicy wiejskiej z punktem przedszkolnym i mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną. Lesiaki, dz. nr 76/1 obr. Lesiaki 2016-02-10 09:43:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.04.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa świetlicy wiejskiej z punktem przedszkolnym i mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną. Unieszyno, dz. nr 101 obr. Unieszyno 2016-02-10 09:42:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa świetlicy wiejskiej z punktem przedszkolnym i mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną. Oskowo, dz. nr 82/6 obr. Oskowo 2016-02-10 09:41:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.12.2015 z dnia 01.02.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-02-02 08:56:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.17.2015 z dnia 27.01.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-27 11:06:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G wraz z oświetleniem i zjazdami. 2016-01-26 08:19:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2016-01-22 10:50:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.15.2015 z dnia 20.01.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-21 15:15:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.16.2015 z dnia 19.01.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-19 10:43:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.14.2015 z dnia 15.01.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-19 10:42:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.13.2015 z dnia 18.01.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-19 10:41:41