Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-12-14 14:03:47
dokument Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-12-05 09:10:54
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-11-22 13:32:12
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-11-14 10:12:22
dokument Informacja o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie gospodarstwa drobiowego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski, obręb Pieski, gm. Cewice. 2017-11-10 14:21:31
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-10-19 09:55:32
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2017r. 2017-10-16 14:35:21
dokument Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2017-10-10 10:51:01
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. 2017-09-27 14:50:20
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2018 ROKU 2017-09-21 14:08:50
dokument Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2017-09-15 10:34:38
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-09-07 15:24:41
dokument Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. 2017-08-23 09:47:08
dokument Informacja o zmianie nazw ulic i osiedla w Cewicach 2017-08-18 08:22:20
dokument Informacja o wydanym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się stron postępowania z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Lokalizacja wanny z instalacją do impregnacji drewna metodą zanurzeniową z podnośnikiem elektrycznym, zlokalizowanego na działce nr 153/1 w Bukowinie" 2017-07-14 12:18:53
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.06.2017r. 2017-07-03 10:32:00
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Lokalizacja wanny z instalacją do impregnacji drewna metodą zanurzeniową z podnośnikiem elektrycznym, zlokalizowanego na działce nr 153/1 w Bukowinie" 2017-06-27 12:31:46
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z zapleczem usługowo-technicznym w miejscowości Łebunia 2017-06-27 12:29:51
dokument INFORMACJA O PRZYZNANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY CEWICE STYPENDIACH-NAGRODACH DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2017-06-27 08:50:42
dokument Raport z konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmiany dotychczasowych nazw ulic: PKWN i Wandy Wasilewskiej oraz nazwy osiedla: Osiedle 40-lecia PRL - położonych na terenie miejscowości Cewice 2017-06-23 12:32:52
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-06-14 13:33:45
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 2017-06-02 08:49:48
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2017-06-02 08:48:49
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2017-05-31 15:13:11
dokument Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2017-05-08 15:30:19
dokument Gmina Cewice zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadań wynikających z: Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r. 2017-04-12 15:08:08
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.03.2017r. 2017-04-10 13:36:05
dokument Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice 2017-03-31 09:40:45
dokument INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" - EDYCJA 2017 2017-03-23 11:20:48
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-03-23 07:48:26
dokument Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2017-03-10 10:49:21
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2017-02-22 12:13:15
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2017 r. 2017-01-27 11:31:35