Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie ZKO.6220.3.2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G - m. Popowo - granica powiatu lęborskiego" 2017-12-22 13:48:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.09.2017 o wydaniu decyzji ZI.6733.09.2017 z dnia 20.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : "Budowa lini energetycznych SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczą" 2017-12-21 12:07:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2017 z dnia 14.12.2017 r. o zmianie decyzji nr ZI.6733.06.2017 z dnia 07.09.2017 r. 2017-12-15 10:19:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV (podziemnej), działka nr 292 obr. Karwica 2017-12-01 11:52:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2017 z dnia 27.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-11-28 12:11:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice nr ZI.6733.06.2017 z dnia 07.09.2017 r. 2017-11-22 09:48:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.08.2017 z dnia 06.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-11-08 11:16:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2017 z dnia 18.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-10-18 09:16:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330Gm. Popowo- granica powiatu lęborskiego" 2017-10-12 09:21:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej 2017-10-05 08:59:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.09.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa lini energetycznych SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatycznej 15/04kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2017-10-04 08:37:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.08.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej. 2017-10-03 09:12:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G- M. Popowo- granica powiatu lęborskiego" 2017-09-14 13:59:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 1000 m. 2017-09-11 13:57:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2017 z dnia 07.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-11 07:51:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łebunia 2017-09-01 09:37:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łebunia. 2017-08-09 07:39:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 2017-08-01 11:27:20
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-18 09:39:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji ZI.6733.05.2017 z dnia 7.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-06-07 10:29:29
dokument Obwieszczenie z dnia 05.06.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1336G ode. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G- m. Popowo- granica powiatu lęborskiego". 2017-06-06 13:58:26
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023". 2017-05-26 08:37:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.04.2017 z dnia 08.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-10 10:07:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.03.2017 z dnia 09.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-10 10:02:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. 2017-04-12 08:51:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2015 o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-04-05 08:51:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa linii energetycznych SN 15 kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04kV wraz z infrastrukturą techniczną. 2017-03-14 08:53:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2017 z dnia 08.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-03-08 15:29:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 2017-03-03 10:43:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.25.2016 z dnia 28.02.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-28 09:51:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2017 z dnia 20.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-23 11:34:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.26.2016 z dnia 01.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-02 08:39:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.24.2016 z dnia 18.01.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-01-18 15:14:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa drogi publicznej gminnej ul. Krótkiej i Słonecznej oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - oświetlenie uliczne 2017-01-12 09:17:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV - oświetlenie uliczne oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej 2017-01-12 09:15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2016 z dnia 09.01.2017 r. o zmianie decyzji nr ZI.6733.11.2013 z dnia 30.09.2013 r. 2017-01-11 15:19:19