Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017

Numer umowy

Przedmiot  umowy

Data zawarcia umowy

Zleceniobiorca (druga strona umowy)

Wartość umowy

Termin realizacji umowy

Aneks do umowy (nr i data zawarcia)

1-20

Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

02.01.2017

Osoby fizyczne

-

02.01.2017 21.02.2017

 

21.

Umowa na opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO dla WP na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Gospodarka odpadami.

02.01.2017

AMT Partner sp. z o.o.

Gdańsk

9.963,00 zł. brutto

02-12.01.2017

 

22.

Umowa na prowadzenie indywidualnej diagnostyki i terapii sensorycznej dla 18 dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Cewice.

02.01.2017

Osoba fizyczna

25,00 zł. brutto za 50 minut zajęć

02.01.2017 30.06.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 31.01.2017 r.

23.

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia świetlicowe dla uczniów NSP w Popowie).

02.01.2017

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 godz. zajęć

02.01.2017 14.06.2017

 

24.

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia świetlicowe dla uczniów NSP w Popowie).

02.01.2017

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 godz. zajęć

02.01.2017 14.06.2017

 

25.

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia świetlicowe dla uczniów NSP w Popowie).

02.01.2017

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 godz. zajęć

02.01.2017 14.06.2017

 

26.

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia świetlicowe dla uczniów NSP w Popowie).

02.01.2017

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 godz. zajęć

02.01.2017 14.06.2017

 

27.

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia świetlicowe dla uczniów NSP w Popowie).

02.01.2017

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 godz. zajęć

02.01.2017 14.06.2017

 

28.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice do SOSW w Lęborku.

04.01.2017

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Lęborku

60,00 zł. brutto za 1 podopiecznego

01.01.2017 30.06.2017,

01.09.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2017 r.

29.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.

04.01.2017

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”

w Szklanej

500,00 zł. brutto za 1 podopiecznego

01.01.2017 30.06.2017,

01.09.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 25.08.2017 r.

30.

Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

04.01.2017

Zbigniew Borowski

Lębork

200 km miesięcznie

01.01.2017  31.12.2017

 

31.

Umowa na przeprowadzenie badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

09.01.2017

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Zbyszkowicz

Sławno

180,00 zł. za 1 badanie i opinię

09.01.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.

32.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy na obiekcie budowlanym.

02.01.2017

Biuro Usług Inwestycyjnych Jan Treder

Lębork

300,00 zł. brutto miesięcznie

02.01.2017 30.10.2017

 

33.

Umowa na przeprowadzenie badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu.

09.01.2017

Osoba fizyczna

180,00 zł. za 1 badanie i opinię

09.01.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.

34.

Umowa w sprawie trybu przekazywania w 2017 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

23.01.2017

Wojewoda Pomorski

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

01.01.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 24.10.2017 r.

35.

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice”.

23.01.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego „HELIOS” Nowa Wieś Lęborska

-

23.01.2017 30.09.2017

 

36.

Umowa najmu lokalu w Siemirowicach.

01.02.2017

Osoba fizyczna

238,89 zł. miesięcznie

01.02.2017  30.11.2017

 

37.

Umowa najmu lokalu w Siemirowicach.

01.02.2017

Osoba fizyczna

350,12 zł. miesięcznie

01.02.2017 16.12.2025

 

38.

Umowa na wykorzystanie licencji programu serwisu Witkac.pl.

20.01.2017

Witkac sp. z o.o. Słupsk

661,00 zł. brutto

01.01.2017 31.12.2017

 

39.

Umowa na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice szansą na poprawę czystości powietrza”.

02.01.2017

Polska Inżynieria

Artur Klejna

Rybki

24.354,00 zł. brutto

02.01.2017 27.01.2017

 

40.

Umowa na wykonywanie czynności z zapewnieniem gotowości bojowej remizy OSP Pieski.

31.01.2017

Osoba fizyczna

510,00 zł. brutto miesięcznie

01.02.2017   31.12.2017  

 

41.

Umowa na „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt i chłopców w Siemirowicach”.

07.02.2017

Uczniowski Klub Sportowy „BRYZA” w Siemirowicach

6.000,00 zł.

07.02.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 18.05.2017 r.

42.

Umowa na „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów, drużyny piłki siatkowej oraz sekcji biegów długodystansowych w miejscowości Siemirowice”.

07.02.2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Sportów Olimpijskich, Obronnych i Ekstremalnych „BAZA 44” w Siemirowicach

15.500,00 zł.

07.02.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 01.08.2017 r.

Aneks Nr 2/2017 z dnia 20.11.2017 r.

43.

Umowa na „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Łebunia”.

07.02.2017

Ludowy Klub Sportowy Łebunia

34.000,00 zł.

07.02.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 28.11.2017 r.

44.

Umowa na realizację projektu pn. „Rozwój sportu w dyscyplinie karate na terenie Gminy Cewice”.

07.02.2017

Klub Karate „SHOTOKAN”  w Lęborku

11.000,00 zł.

07.02.2017 31.12.2017

 

45.

Umowa na „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w miejscowości Cewice”.

07.02.2017

Klub Sportowy „LEŚNIK-CEWICE”

Cewice

49.000,00 zł.

07.02.2017 31.12.2017

 

46.

Umowa na wycinkę i frezowanie drzew na terenie Gminy Cewice.

06.02.2017

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Rokitki

19.980,00 zł. brutto

06.02.2017 28.02.2017

 

47.

Umowa najmu lokalu socjalnego.

13.02.2017

Osoba fizyczna

22,46 zł. miesięcznie

13.02.2017 12.02.2019

 

48.

Umowa na „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w miejscowości Cewice”.

16.02.2017

Uczniowski Klub Sportowy „IRYDA” w Cewicach

14.000,00 zł.

16.02.2017 31.12.2017

Aneks Nr 1/2017 z dnia 13.12.2017 r.

49

Umowa na „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów, prowadzenie szkółki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Maszewo Lęborskie”.

16.02.2017

Klub Sportowy „KORAL MASZEWO”  w Maszewie Lęborskim

24.000,00 zł.

16.02.2017  31.12.2017

 

50.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego.

17.02.2017

Osoba fizyczna

199,26 zł. miesięcznie

01.03. 2017 22.08.2022

 

51.

Umowa najmu lokalu socjalnego.

17.02.2017

Osoba fizyczna

15,87 zł. miesięcznie

18.02.2017  17.02.2019

 

52.

Umowa na skład i wydawanie bezpłatnego Informatora Samorządowego Urzędu Gminy w Cewicach „CEWICE”.

20.02.2017

„INES” Zakład Usługowo-Produkcyjny, Poligrafia i Opakowania Rafał Lewandowski Mosty

Wydanie 4 numery  na rok. Opłata w zależności od ilości stron:

od 8.216,40 zł. do 9.402,12 zł.

20.02. 2017 31.12.2017

 

53.

Umowa najmu lokalu socjalnego.

20.02.2017

Osoba fizyczna

31,98 zł. miesięcznie

20.02. 2017 19.02.2019

 

54-100

Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

20.02.2017

Osoby fizyczne

-

01.03.2017

 

101.

Umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Maszewie Lęborskim dz. nr 58/40.

01.02.2017

MIX S.A. Sopot

136,22 zł. brutto miesięcznie

01.11.2016
30.06.2017

 

102.

Umowa w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

23.02.2017

Osoby fizyczne

Brak kosztów po stronie Gminy Cewice.

-

 

103.

Umowa na wykonanie tablic z nazwą ulicy.

24.02.2017

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Janusz Chroł

Lębork

369,00 zł. brutto

24.02.2017
03.03.2017

 

104.

Umowa na wykonanie inicjatywy lokalnej.

03.03.2017

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Słupsk

3.000,00 zł.

01.04. 2017 31.10.2017

 

105.

Umowa na realizację projektu pn. „Piłka nożna w formie powszechnej i kwalifikowalnej na poziomie rozgrywkowym dzieci i młodzieży w Gminie Cewice”.

14.03.2017

Stowarzyszenie  KTS-K  LEW Lębork

2.500,00 zł.

14.03.2017 31.12.2017

 

106.

Umowa na wykonanie robót elektrycznych – montaż oświetlenia pod zadaszeniem w parku w miejscowości Lesiaki.

20.03.2017

Instalatorstwo Elektryczne i Pomiary Ochronne Jerzy Kowalczyk

Cewice

2.460,00 zł. brutto

20.03. 2017 27.03.2017

 

107.

Umowa o realizację zadania publicznego „Fundusz Akumulator Społeczny”.

24.03.2017

Stowarzyszenie EDUQ Lębork

4.000,00 zł.

24.03.2017 31.12.2017

 

108.

Umowa o realizację zadania publicznego „IV Przegląd – konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych”.

24.03.2017

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Oddział w Cewicach

5.000,00 zł.

24.03.2017 31.12.2017

 

109.

Umowa współpracy przy realizacji imprezy rekreacyjnej na terenie Gminy Cewice „Ekstremalny Rajd na orientację HARPAGAN – 53”.

24.03.2017

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” Gdańsk

-

24.03.2017 23.04.2017

 

110.

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Projekt zagospodarowania terenu – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęborskim”.

30.03.2017

Czaplińscy-Architekci Damian Czapliński

Rumia

2.500,00 zł brutto

30.03.2017

31.05.2017

 

111.

 

Umowa na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej „Budowa                   i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz                z infrastrukturą”.

 

31.03.2017

Inżynieria Drogowa
Tomasz Gałka

Lębork

 

5.904,00 zł. brutto

31.03.2017

16.05.2017

 

112.

 

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Utwardzenie pobocza drogi gminnej (z przeznaczeniem na chodnik) w m. Osokowo”.

 

31.03.2017

Inżynieria Drogowa
Tomasz Gałka

Lębork

 

7.134,00 zł. brutto

31.03.2017

31.07.2017

 

113.

 

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Utwardzenie nawierzchni na dz. nr 137/78 obręb Osowo Lęborskie (z przeznaczeniem na chodnik wzdłuż placu zabaw w Osowie Lęborskim).

 

31.03.2017

Inżynieria Drogowa
Tomasz Gałka

Lębork

 

6.150,00 zł. brutto

31.03.2017

31.07.2017

 

114.

Umowa najmu lokalu socjalnego

31.03.2017

Osoba fizyczna

19,93 zł.  miesięcznie

01.04.2017

31.03.2019

 

115.

Umowa na wykonanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice”.

01.02.2017

Polska Inżynieria

Artur Klejna

Rybki

4.305,00 zł. brutto

01.02.2017

22.02.2017

 

116.

Umowa na „Utwardzenie terenu pod zadaszeniem w parku w m. Lesiaki”.

05.04.2017

Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta

Popowo

9.495,60 zł. brutto

05.04.2017

15.05.2017

 

117.

Umowa na realizację projektu pn. „Organizacja dla społeczeństwa Gminy Cewice oraz regionu V Festiwalu biegów i marszów leśnych „GO NORTH” oraz uczestnictwo we współzawodnictwie biegów i marszów nordic walking na terenie kraju i za jego granicami. Promocja Gminy Cewice podczas obchodów 20-lecia istnienia klubu.”

10.04.2017

Międzyszkolny Klub Sportowy „FIGHTER” Bukowina-Lębork

6.000,00 zł. brutto

10.04.2017

31.12.2017

 

118.

Umowa na opracowanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz oceny technicznej wykonanych robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej sieci wodociągowej, odcinka sieci do granicy działek oraz przepompowni ścieków (2 szt.).

06.04.2017

SEG-PROJECTS
Agnieszka Łudzińska

Brzeźno Lęborskie

5.000,00 zł. brutto

06.04.2017

28.04.2017

 

119.

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Remont dachu  i budynku Szkoły Podstawowej  w Cewicach (nad częścią przedszkolną).

14.04.2017

KREMER GRAF

Sebastian Kremer

Gdańsk

19.680,00 zł. brutto

14.04.2017

30.11.2017

Aneks Nr 1 z dnia 22.05.2017 r.

120.

Umowa kompleksowa na zakup i odbiór energii elektrycznej dla obiektu przepompowni ścieków w Cewicach.

22.03.2017

ENERGA-OBRÓT S.A.

Gdańsk

Zgodnie z cennikiem energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT S.A. dla przedsiębiorców

czas nieokreślony

 

121.

Umowa na dzierżawę gruntu nr dz. 256/10 i 256/1 w Cewicach.

14.04.2017

Osoba fizyczna

800,00 zł.

21.04.2017

23.04.2017

 

122.

Umowa na przejęcie obowiązków kierownika budowy na obiekcie budowlanym: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieć wodociągowa, odcinki sieci do granicy działek oraz przepompownie ścieków  (2 szt.) w m. Siemirowice”.

27.04.2017

SEG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

500,00 zł. brutto miesięcznie

27.04.2017

31.12.2017

 

123.

Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej Unieszyno 1/2.

22.03.2017

ENERGA-OBRÓT S.A.

Gdańsk

Zgodnie z cennikiem energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT S.A. dla przedsiębiorców

czas nieokreślony

 

124.

Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego.

10.05.2017

Osoby fizyczne

18,02 zł./miesięcznie

10.05.2017

11.11.2017

 

125. Umowa dot. nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Cewicach na działkach nr 93/1 oraz 93/2. 09.05.2017 Osoby fizyczne 25.000,00 zł. - wartość przejmowanej nieodpłatnej sieci -  
126. Umowa na wykonanie prac związanych z demontażem, zbiórką, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. 19.05.2017 r.

ECO-POL sp. z o.o.

Pruszcz

510,00 zł. brutto/Mg

19.05.2017

30.06.2017

 
127. Umowa na wykonanie w miarę potrzeb lokalnych rolników badanie gleby. 20.04.2017 r.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Koszalin

1.994,24 zł. brutto

20.04.2017

30.11.2017

 
128. Umowa o realizację zadania publicznego pt. „V Letni Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Cewice”. 19.05.2017 r.

Klub Sportowy „LEŚNIK-CEWICE”

Cewice

3.000,00 zł.

10.07.2017

30.09.2017

 
129. Umowa na wykonanie wyceny do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 18.05.2017 r.

Wojciech Deska

Krępa Kaszubska

1.000,00 zł. brutto

18.05.2017

09.06.2017

 
130. Umowa najmu lokalu w miejscowości Siemirowice. 25.05.2017 r. Osoba fizyczna 5,20 zł./m2

01.06.2017

22.08.2022

 
131. Umowa na wypożyczanie sprzętu pływającego na akwenie wodnym w Siemirowicach. 07.06.2017 r. Osoba fizyczna 8.012,90 zł. brutto

24.06.2017

03.09.2017

 
132. Umowa o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 31.05.2017 r. Osoba fizyczna 2.000,00 zł.

01.06.2017

31.08.2017

Aneks Nr 1 z dnia 29.08.2017 r.
133. Umowa na promocję Gminy Cewice podczas XXII Mistrzostw Polski Old Boys Kędzierzyn-Koźle. 01.06.2017 r.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Oddział w Cewicach

1.500,00 zł.

08.06.2017

14.06.2017

 
134. Umowa na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęborskim”. 02.06.2017 r. P.P.U.H. „ADKAR” Adam Lewna Sierakowice 10.000,00 zł. brutto

02.06.2017

30.06.2017

 
135. Umowa na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. 29.05.2017 r.

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Couhterpart Fund”

Warszawa

90 h lekcyjnych/2 grupy

20 zł./h

01.09.2017

15.06.2018

Aneks Nr 1 z dnia 22.09.2017 r.

Aneks Nr 2 z dnia 26.10.2017 r.

136. Umowa na dostarczanie listów dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 01.06.2017 Osoba fizyczna 3,00 zł. brutto/za dostarczony list

01.06.2017

30.06.2017

 
137. Umowa na „Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie Leśnika”. 08.05.2017 r.

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

17.510,62 zł. brutto

08.05.2017

30.05.2017

 
138. Umowa na opracowanie zamiennego projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej sieci wodociągowej odcinka sieci wodociągowej, odcinka sieci do granicy działek oraz przepompowni ścieków (2 szt.). 05.06.2017 r.

SGG PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

12.000,00 zł. brutto

05.06.2017

28.07.2017

 
139. Umowa na wykonanie operatu szacunkowego działki nr 238/26 położonej w Cewicach 18.05.2017 Osoba fizyczna 350,00 zł. brutto

18.05.2017

09.06.2017

 
140-160. Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 13.06.2017 Osoby fizyczne - -  
161. Umowa na „Usunięcie urobku – pozostałości po równaniu dróg oraz obrobienie poboczy i skarp przy drogach gminnych w m. Bukowina na odcinkach o łącznej dł. 3000m”. 22.05.2017

Usługi Komunalne i Transportowe

Zbigniew Naczk

Osowo Lęborskie

24.600,00 zł. brutto

22.05.2017

16.06.2017

 
162. Umowa na „Budowę siłowni napowietrznej – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Siemirowice – etap II. 26.06.2017

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

Rokitki

42.510,00 zł. brutto

26.06.2017

10.08.2017

 
163. Umowa na opracowanie kartograficzne i graficzne oraz wydruk w kolorze wraz z łamaniem i dostawą map turystycznych „Nadleśnictwa Cewice”. 14.06.2017

Eko-Kapio

Artur Sikorski

Kartuzy

3.580,00 zł. brutto

14.06.2017

15.07.2017

 
164. Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 07.06.2017 Województwo Pomorskie Gdańsk 819.202,93 zł.

07.06.2017

30.09.2018

 
165. Umowa na „Świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia PSZOK obsługującego właścicieli nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Cewice”. 19.06.2017

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” sp. z o.o.

Czarnówko

30.000,00 zł. brutto

01.07.2017

30.06.2018

 
166. Umowa o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Cewice – Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 09.06.2017

Energa Oświetlenie

Sp. z o.o.

Sopot

3.751,50 zł. miesięcznie

01.07.2017

31.12.2017

 
167. Umowa wykonania nagłośnienia sceny wraz z obsługa techniczną podczas imprezy „II Świętojańska Noc Motocyklowa”. 23.06.2017 Osoba fizyczna 2.965,00 zł. brutto

24.06.2017

25.06.2017

 
168. Umowa na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z uchwytem oraz słupkiem. 01.06.2017

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

275,52 zł. brutto

01.06.2017

09.06.2017

 
169. Umowa na dzierżawę części działki stanowiącej drogę wewnętrzną dz. nr 40 w Siemirowicach. 13.06.2017

PM-INSTAL S.C.P.

Budnik, M. Kołwzar

Luzino

373,92 zł. brutto

13.06.2017

14.06.2017

 
170. Porozumienie udostępnienie gruntu leśnego do usytuowania urządzeń turystycznych na terenie Nadleśnictwa Cewice. 26.06.2017

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cewice

- do 5 lat tj. po zakończeniu realizacji projektu  
171. Umowa na „Monitoring zamkniętego składowiska w m. Oskowo gm. Cewice”. 08.06.2017

JARS sp.  z o.o

Łajski

2.115,60 zł. brutto

08.06.2017

29.12.2017

 
172. Umowa w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działkach nr 538, 11/12, 11/13 w Cewicach. 21.06.2017 Osoby fizyczne 70.850,00 zł. wartość przejmowanej nieodpłatnie sieci -  
173. Umowa na kupno kolektora ściekowego od miejscowości Maszewo Lęb. do miejscowości Rybki. 29.06.2017 r.

MIX S.A.

Sopot

970.000,00 zł.

29.06.2017

30.06.2017

 
174. Umowa na „Modernizację posadzki remizy OSP w Cewicach”. 03.07.2017

INVEST GROUP sp. z o.o.

Białogórze

33.210,00 zł. brutto

03.07.2017

31.08.2017

 
175. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 04.07.2017

ORANGE POLSKA S.A.

Warszawa

19,99 zł. netto

04.07.2017

04.07.2019

 
176. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 04.07.2017

ORANGE POLSKA S.A.

Warszawa

19,99 zł. netto

04.07.2017

04.07.2019

 
177. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 04.07.2017

ORANGE POLSKA S.A.

Warszawa

19,99 zł. netto

04.07.2017

04.07.2019

 
178. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 04.07.2017

ORANGE POLSKA S.A.

Warszawa

19,99 zł. netto

04.07.2017

04.07.2019

 
179. Umowa na wykonanie tablicy z uchwytem i słupkiem. 27.06.2017

Usługowy Zakład
Ślusarsko-Instalacyjny
Janusz Chroł
Lębork

312,42 zł. brutto

27.06.2017

07.07.2017

 
180. Umowa o dzieło na wykonanie opracowania dokumentacji oznakowania szlaków turystycznych, rowerowych i kajakowych na terenie Gminy Cewice. 19.06.2017

PTTK w Słupsku
Oddział Regionalny

w Lęborku-Mosty

500,00 zł. brutto

19.06.2017

23.06.2017

 
181. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz  z kanalizacją deszczową w m. Cewice”. 17.07.2017

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork

5.289,00 zł. brutto

17.07.2017

15.10.2017

 
182. Porozumienie dot. zasad udziału Agencji w kosztach ponoszonych przez gminę z tytułu kompleksowej usługi oświetlenia Osiedla Na Skarpie w m. Siemirowice. 28.06.2017

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny

w Gdyni

50% kosztów ponoszonych przez gminę czas nieokreślony Aneks Nr 1 z dnia 13.09.2017 r.
183. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pieski Gmina Cewice”. 25.07.2017

Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne
Krzysztof Komolubi
Kartuzy

2.500,00 zł. brutto

25.07.2017

30.09.2017

 
184. Umowa na wykonanie wyceny dz. nr 171/9, 171/10, 171/21 położonych w Łebuni. 25.07.2017

Osoba fizyczna

400,00 zł. brutto

25.07.2017

04.08.2017

 
185. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 28.07.2017 Osoba fizyczna 350,00 zł. brutto 28.07.2017  
186. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 28.07.2017 Osoba fizyczna 300,00 zł. brutto 28.07.2017  
187. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 28.07.2017 Osoba fizyczna 200,00 zł. brutto 28.07.2017  
188. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęb. wraz z kanalizacją deszczową – Etap I”. 01.08.2017

Inżynieria Drogowa
Tomasz Gałka

Lębork

5.535,00 zł. brutto

01.08.2017

15.10.2017

 
189. Umowa na „Budowę wiaty z miejscem na ognisko przy stadionie Leśnika”. 22.06.2017

Usługowy Zakład
Ślusarsko-Instalacyjny
Janusz Chroł

Lębork

19.680,00 zł. brutto

22.06.2017

28.07.2017

 
190. Umowa na wykonanie operatów szacunkowych. 25.07.2017

Festimo Wycena Nieruchomości

Gdynia

498,00 zł. brutto

25.07.2017

04.08.2017

 
191. Umowa na remont pokrycia dachowego na budynku należącym do Gminy Cewice przy ul. W. Witosa 44”. 07.08.2017

Usługi Budowlano-Dekarskie
„JULA-DACH”
Mateusz Głodowski

Bukowina

12.300,00 zł. brutto

07.08.2017

21.08.2017

 
192. Umowa na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego na budowę sieci oświetlenia ciągu pieszego w m. Łebunia”. 09.08.2017

MELMAG Biuro Projektów
i Usług Elektrycznych
Mateusz Gaschta

Przodkowo

8.979,00 zł. brutto

09.08.2017

15.12.2017

 
193. Umowa o przystąpieniu Gminy Cewice do Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej. 25.07.2017

Polskie Centrum Opieki

Sp. z o.o.

Gdynia

-

25.07.2017

31.07.2018

 
194. Umowa na wykonanie „Remontu istniejącej nawierzchni na drodze gminnej w Bukowinie do jeziora. Położenie mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchni brukowej kamiennej”. 14.06.2017

Usługi Ogólnobudowlane

Leszek Piechowski

Pogorszewo

35.554,13 zł. brutto

14.06.2017

31.07.2017

 
195. Umowa na udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 25.07.2017 Województwo Pomorskie Gdańsk

Do kwoty

60.569,00 zł.

25.07.2017

15.11.2017

 
196. Umowa na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 21.08.2017

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. św. Michała Archanioła w Łebuni

10.000,00 zł.

21.08.2017

30.09.2017

 
197. Umowa na wykonanie remontu pomieszczeń siłowni przy Filii GCK w Maszewie Lęborskim. 07.08.2017

Zakład Ogólnobudowlany „KON-AN”

Ireneusz Olszewski

Lubowidz

13.500,00 zł. brutto

07.08.2017

21.08.2017

 
198. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 04.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

22.06.2018

 
199. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 04.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

22.06.2018

 
200. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obr. Pieski Gmina Cewice 2017”. 30.08.2017

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork

2.337,00 zł. brutto

30.08.2017

15.10.2017

 
201. Umowa na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont gruntowych dróg gminnych 2017" 31.08.2017

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork

3.075,00 zł. brutto

31.08.2017

15.10.2017

 
202. Umowa na budowę boiska trawiastego w m. Unieszyno – etap I. 08.09.2017

Usługi Leśne- Budowlane

Krystian Wenta

Popowo

36.037,68 zł. brutto

08.09.2017

10.10.2017

 
203. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 11.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

30.06.2018

 
204. Porozumienie w sprawie sprzedaży nieruchomości dz. nr 106/1 w Unieszynie. 12.09.2017 Osoba fizyczna 60.000,00 zł. -  
205. Umowa na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego  za kompleksem boisk Orlik w Łebuni – etap I (dz. nr 120/1, 120/2 obręb Łebunia). 15.09.2017

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

Rokitki

27.770,00 zł. brutto

15.09.2017

6.10.2017

Aneks Nr 1 z dnia 10.10.2017 r.
206. Umowa na „Budowę miejsc postojowych (na dz. nr 72/28) przy drodze gminnej w Cewicach”. 15.09.2017

Usługi Leśne-Budowlane

Krystian Wenta

Popowo

34.101,33 zł. brutto

15.09.2017

13.10.2017

 
207. Umowa na wykonanie tablic dwustronnych z nazwą ulicy wraz z uchwytami i słupkami. 01.08.2017

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

1.660,50 zł. brutto

01.08.2017

11.08.2017

 
208. Umowa na „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Długiej w Siemirowicach”. 01.09.2017

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

Rokitki

29.629,89 zł. brutto

01.09.2017

30.09.2017

 
209. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 20.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

22.06.2018

 
210. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 20.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

30.06.2018

 
211. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 20.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

22.06.2018

 
212. Umowa na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. 20.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

30.11.2017

 
213. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 18.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
214. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 26.199,99 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
215. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 29.009,01 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
216. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 18.252,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
217. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 14.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
218. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 14.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
219. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 15.079,08 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
220. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 13.300,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
221. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 16.932,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
222. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 14.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
223. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 12.954,25 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
224. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 15.581,24 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
225. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 2.200,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
226. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 16.500,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
227. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 15.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
228. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 12.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
229. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 14.000,00 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
230. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 14.999,16 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
231. Umowa na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice 22.09.2017

Energa Oświetlenie sp. z o.o.

Sopot

129.967,95 zł. brutto

22.09.2017

22.12.2017

 
232. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 19.09.2017 Osoba fizyczna 300 km/miesięcznie

01.09.2017

30.06.2018

 
233. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 19.09.2017 Osoba fizyczna 300 km/miesięcznie

01.09.2017

30.06.2018

 
234. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 19.09.2017 Osoba fizyczna 300 km/miesięcznie

01.09.2017

30.06.2018

 
235. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 19.09.2017 Osoba fizyczna 300 km/miesięcznie

01.09.2017

30.06.2018

 
236. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 20.09.2017

Energa Operator S.A.

Gdańsk

Zgodnie z załącznikiem Nr 1  do umowy czas nieokreślony  
237. Porozumienie dot. odnowienia pomnika samolotu Lim-6M w Siemirowicach. 07.08.2017

44 Baza Lotnictwa Morskiego

w Siemirowicach

5.000,00 zł. brutto

07.08.2017

31.08.2017

 
238. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pn.”Projekt budowlany i wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Maszewo Lęb., ul. Fabryczna (do stacji kolejowej). 25.09.2017

SEG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

10.500,00 zł. brutto

25.09.2017

31.05.2018

 
239. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 20.09.2017 Osoba fizyczna 13.815,12 zł. brutto

20.09.2017

31.01.2018

 
240. Umowa na zapewnienie dowozu i opiekę ucznia niepełnosprawnego do szkoły. 25.09.2017 Osoba fizyczna 0,50 zł./1 km

04.09.2017

30.11.2017

 
241. Umowa na pomiar czynników szkodliwych/uciążliwych na stanowiskach pracy. 22.09.2017

EKOPERFEX s.c.

Słupsk

1.400,00 zł. netto

22.09.2017

22.09.2017

 
242. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 26.09.2017 Osoba fizyczna 5,24 zł./1m2

01.10.2017

30.09.2026

 
243. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 19.09.2017

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

w Gdyni

5,24 zł./1m2

19.09.2017

30.09.2026

 
244. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 29.09.2017 Osoba fizyczna 5,24 zł./1m2

01.10.2017

22.08.2022

 
245. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 29.09.2017 Osoba fizyczna 5,24 zł./1m2

01.10.2017

30.11.2017

 
246. Umowa zlecenie na bieżące utrzymanie czystości w m. Osowo Lęborskie. 28.09.2017 Osoba fizyczna 350,00 zł. brutto

02.10.2017

31.10.2017

 
247. Umowa na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny do hotelu w Mielnie”. 03.10.2017

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PROMYK”

Cewice

5.000,00 zł.

15.10.2017

15.11.2017

 
248. U mowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 10.10.2017 Osoba fizyczna 20,00 zł. brutto/1 godz.

02.10.2017

22.12.2017

 

249. Umowa n a prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 10.10.2017 Osoba fizyczna 20,00 zł. brutto/ 1 godz.

02.10.2017

22.12.2017

 
250. Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 10.10.2017 Osoba fizyczna 20,00 zł. brutto/ 1 godz.

02.10.2017

22.12.2017

 
251. Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 10.10.2017 Osoba fizyczna 20,00 zł. brutto/ 1 godz.

02.10.2017

22.12.2017

 
252. Umowa na wykonanie tabliczek z nazwą ulicy.   03.10.2017

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

676,50 zł. brutto

03.10.2017

12.10.2017

 
253 - 262. Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 20.10.2017 Odbiorcy indywidualni - -  
263. U mowa na dostawę energii elektrycznej do przepompowni w Cewicach, ul. Żurawia. 17.10.2017

ENERGA-OBRÓT S.A.

Gdańsk

Zgodnie z cennikiem energii elektrycznej dla przedsiębiorców Czas nieokreślony  
264. Umowa na dofinansowanie kosztów związanych z opłatą nauki na studiach podyplomowych. 23.10.2017 Osoba fizyczna 2.250,00 zł. 23.10.2017  
265. Umowa w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Cewicach, ul. Żurawia. 16.10.2017 Osoba fizyczna

 

Wartość przejmowanej nieodpłatnie sieci

52.000,00 zł.

-  
266. Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 27.10.2017 Wojewoda Pomorski 56.000,00 zł.

27.10.2017

31.12.2017

 
267. Umowa na „Budowę chodnika wzdłuż placu zabaw w kierunku świetlicy w Osowie Lęborskim”. 30.10.2017

Usługi Leśne-Budowlane

Krystian Wenta

Popowo

24.600,00 zł. brutto

30.10.2017

20.11.2017

 
268. Umowa na „Budowę boiska trawiastego w m. Unieszyno – Etap II”. 06.11.2017

Usługi Leśne-Budowlane

Krystian Wenta

Popowo

67.035,00 zł. brutto

06.11.2017

15.12.2017

 
269. Umowa na wykonanie operatów szacunkowych. 23.10.2017

FESTIMO WYCENA

NIERUCHOMOŚCI

Alicja Fenska

Gdynia

1.007,00 zł. brutto

23.10.2017

06.11.2017

 
270. Umowa na dofinansowanie wymiany kotła węglowego w budynku mieszkalnym. 07.11.2017 r. Osoba fizyczna 15.000,00 zł. brutto

07.11.2017

31.01.2017

 
271. Umowa na ułożenie kabla linii zasilającej dz. nr 37/13 obręb Cewice. 14.11.2017 r.

Instalatorstwo Elektryczne i Pomiary Ochronne
Jerzy Kowalczyk
Cewice

4 .800,00 zł. brutto

14.11.2017

05.12.2017

 
272. Umowa najmu lokalu socjalnego Unieszynko 1/2A. 13.11.2017 r. Osoba fizyczna 0,42 zł./1m2 tj.              11,30 zł. brutto miesięcznie

12.11.2017

12.11.2019

 
273. Umowa na wykonanie tablic dwustronnych z uchwytami. 31.10.2017 r.

Usługowy Zakład
Ślusarsko-Instalacyjny
Janusz Chroł

Lębork

3.444,00 zł. brutto

31.10.2017

15.11.2017

 
274. Umowa rozwiązująca aneks Nr 1/2017 do umowy Nr 43/2017zawartej w dn. 07.02.2017 r. 28.11.2017 r. Ludowy Klub Sportowy Łebunia - -  
275. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Siemirowice Osiedle Na Skarpie blok nr 6 m. 10. 30.11.2017 r. Osoba fizyczna 223,01 zł. miesięcznie

01.12.2017

30.11.2021

 
276. Umowa w spr. udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 01.12.2017 r. Wojewoda Pomorski 6.162,00 zł.

01.12.2017

31.12.2017

 
277. Umowa na przeprowadzenie egzaminu o awans zawodowy. 05.12.2017 r. Osoba fizyczna 230,00 zł. brutto

05.12.2017

05.12.2017

 
278. Umowa na przeprowadzenie egzaminu o awans zawodowy. 05.12.2017 r. Osoba fizyczna 230,00 zł. brutto

05.12.2017

05.12.2017

 
279. Umowa na wycinkę drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. 11.12.2017 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitkach

33.921,89 zł. brutto

11.12.2017

20.12.2017

 
280. Umowa na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników. 12.12.2017 r.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MAR-VITA” s.c.

Urszula, Janusz, Michał Marcinkowscy

Lębork

Zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy.

12.12.2017

31.12.2018

 
281. Umowa na przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Cewicach z zakresu BHP. 14.12.2017 r. Janusz Czerwiński  Maszewo Lęborskie 1.500,00 zł. brutto

14.12.2017

31.12.2017

 
282. Umowa na wykonywanie czynności Komendanta Gminnego OSP w Cewicach. 12.12.2017 r. Osoba fizyczna 1.137,50 zł. brutto miesięcznie

01.01.2018

31.12.2018

 
283. Umowa na wykonanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remizy OSP Cewice. 12.12.2017 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2018

31.12.2018

 
284. Umowa na wykonanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remizy OSP Cewice. 12.12.2017 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2018

31.12.2018

 
285. Umowa na wykonanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remizy OSP Łebunia. 12.12.2017 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2018

31.12.2018

 
286.

Umowa na wykonanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remizy OSP Łebunia.

12.12.2017 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2018

31.12.2018

 
287. Umowa na wykonanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remizy OSP Pieski. 12.12.2017 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

04.01.2018

31.12.2018

 
288. Umowa na wykonanie operatów szacunkowych dz. nr 23/11 Cewice,  dz. nr 88/1 Popowo. 11.12.2017 r.

„FESTIMO” WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Gdynia

698,00 zł. brutto

11.12.2017

22.12.2017

 
289. Umowa na wywóz nieczystości ciekłych komunalnych z terenu posesji Krępkowice 7A. 19.12.2017 r.

Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk Osowo Lęborskie

20,83 zł. netto/1 m3

01.01.2018

31.12.2019

 
290. Umowa na oprogramowanie w ramach Witkac.pl. 29.12.2017 r.

Witkac sp. z o.o.

Słupsk

859,77 zł. brutto

29.12.2017

31.12.2018

 
291. Umowa na przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 19.12.2017 r. Osoba fizyczna 2.000,00 zł. brutto

19.12.2017

31.12.2017

 
292. Umowa na udostępnienie systemu e-urząd, BIP, nowe e-BOI, poczta e-mail, strony www. 05.12.2017 r.

 

Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa „ALFA” sp. z o.o.

Szczecin

700,00 zł. netto miesięcznie

 

01.01.2018

31.12.2019

 
293. Umowa na wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: Urząd Gminy w Cewicach, cmentarz komunalny w Cewicach. 28.12.2017 r.

„ELWOZ” sp. z o.o.

Oddział Sierakowice

Siedziba Szklana
108,00 zł. za 1 pojemnik o poj. 1100l

28.12.2017

31.12.2018
 
294. Umowa na „Remont dachu na budynku ZOZ w Cewicach”. 02.10.2017 r.

Usługi Dekarskie
Franciszek Lange

Łebunia
9.225,00 zł. brutto

02.10.2017

17.10.2017
 
295. Umowa na „Modernizację budynku ZOZ w Cewicach – sanitariaty”. 25.10.2017 r.

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
31.500,00 zł. brutto

25.10.2017

11.12.2017
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Klebba 31-03-2017 10:44:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Krakowiak 31-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 05-02-2018 13:54:27