Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw z zapleczem usługowo - technicznym w miejscowości Łebunia, działka nr 98/6 w gminie Cewice" 2019-01-02 10:06:08
dokument Informacja o terminie i porządku obrad III sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2018-12-14 12:35:00
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw z zapleczem usługowo - technicznym w miejscowości Łebunia, działka nr 98/6 w gminie Cewice" 2018-12-10 14:15:49
dokument Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2018-11-27 12:03:19
dokument Informacja o terminie i porządku obrad II sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2018-11-26 14:44:52
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice. 2018-11-22 12:01:27
dokument Informacja o terminie i porządku obrad I sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2018-11-14 09:09:25
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-11-07 07:57:06
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji. 2018-10-18 09:14:11
dokument Przesunięcie terminu składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2018-10-10 14:58:29
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. 2018-09-27 14:35:33
dokument Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. 2018-09-19 09:44:59
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-09-18 12:34:44
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-09-12 09:27:02
dokument Harmonogram zebrań wiejskich - jesień 2018 r. 2018-09-10 13:34:02
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-08-23 13:33:11
dokument Informacja o środkach pieniężnych na likwidację azbestu dla mieszkańców z gmin poszkodowanych w ubiegłorocznej nawałnicy 2018-08-13 15:09:09
dokument Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018. 2018-06-21 12:39:08
dokument Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 2018-06-14 13:45:24
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-06-07 12:43:39
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2018-05-29 12:12:08
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 2018-05-29 12:05:29
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetonowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów Nr 1 i 2 na terenie ujęcia Hodowli Ryb w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72. 2018-05-17 14:08:07
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (26 mieszkań) w zabudowie szeregowej wraz z pełną infrastrukturą w miejscowości Cewice, gmina Cewice, powiat lęborski, województwo pomorskie. 2018-05-02 10:05:13
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-04-30 14:36:25
dokument Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-04-27 11:13:07
dokument Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2018-04-19 10:22:22
dokument Lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. 2018-04-03 13:02:32
dokument Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice. 2018-04-03 13:01:39
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-03-22 11:28:01
dokument Sprawozdanie z realizacji oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w ramach projektu pn."Czyste Powietrze w Gminie Cewice" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-02-16 14:02:00
dokument INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" - EDYCJA 2018 2018-02-15 10:04:10
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-02-01 14:48:26
dokument Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie gminy Cewice w 2018 r. 2018-01-22 11:09:56
dokument Ogłoszenie o obowiązującej do 09.06.2018 r. taryfie na wodę i ścieki. 2018-01-18 09:06:15
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji 2018-01-16 15:05:26
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2017r. 2018-01-15 09:40:30
dokument Informacja o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika na terenie działek nr 46 i 47, obręb Pieski, gmina Cewice, powiat lęborski. 2018-01-10 10:12:33