Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.13.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa podziemnej sieci średniego napięcia (15kV) na działkach leśnych w postaci 3 kabli ziemnych od istniejącego kabla (przy istniejącym słupie nr 10 linii 00900-328- 378). Adres inwestycji: Cewice, działki o nr 186-L, 193/8-L obr. Cewice 2018-12-27 09:21:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej 0,4kV zasilanej ze stacji 15/04kV nr 03-0723 "Karwica Dolna" 2018-12-19 13:29:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2018 z dnia 06.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-11-07 07:54:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2018 o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-10-11 13:05:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.08.2018 z dnia 01.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-10-05 07:58:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2018 z dnia 25.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-10-03 09:43:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2018 z dnia 20.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-09-21 12:48:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.04.2018 z dnia 17.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-09-19 11:27:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.5.2018 z dnia 10.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-09-11 10:44:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Siemirowice, działki o nr 174/2, 132/3, 162/5, 161/1, 162/7, 162/2 2018-09-03 11:50:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.3.2018 z dnia 06.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-08-08 10:41:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.08.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Siemirowice, działki o nr 120, 495, 184/4 obr. Siemirowice 2018-08-06 15:52:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych 15kV, złącz kablowych 15kV, stanowisk słupowych 15kV. Adres inwestycji: dz. nr: 1,16, 4/19, 4/18 obręb Małoszyce, gm. Nowa Wieś Lęborska; dz. nr: 1, 111 obr. 12, gm. Lębork; dz. nr: 117, 22, 69/4, 16/2, 46/1-L, 18/1, 35, 36/2, 201-L, 371, 7/6-L, 7/2-L, 149/1, 40/10, 40/1, 40/2, 119/1 obr. Osowo Lęborskie, gm. Cewice 2018-07-20 13:39:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Karwica, działki o nr 155/1-L, 113/2, 89/1, 232, 177, 148 obr. Karwica 2018-07-18 11:24:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1 km, dwóch przydomowych przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do 300 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Unieszyno, dz. nr: 113/9, 110/15, 120, 106/1, 101, 105, 99/4, 99/5, 98, 111 obręb: Unieszyno. 2018-07-17 13:55:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. Adres inwestycji: Cewice, dz. nr: 111 i 185 obręb Cewice. 2018-07-17 08:32:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa energetycznej linii kablowej 15kV, złącza kablowego SN oraz słupów linii napowietrznej 15kV. 2018-05-30 11:52:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-15 11:04:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-04-05 10:15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-04-05 10:14:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium. 2018-04-04 08:59:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.02.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Oskowo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu. 2018-02-28 13:42:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. 2018-02-21 14:35:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej. 2018-02-21 13:56:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-05 09:32:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2017 z dnia 30.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-01-31 09:42:41