Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 08 marca 2004 r. 2005-01-19 11:11:28
dokument Zarządzenie Nr 2/05 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych 2006-01-13 11:52:32
dokument Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 18.01.2005 r. 2006-01-13 11:57:50
dokument Zarządzenie Nr 4/05 w sprawie zastępstw pracowników w przypadku nieobecności w pracy 2006-01-13 12:09:54
dokument Zarządzenie Nr 5/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Modernizacja sieci wodociągowej w Unieszynie" 2006-01-13 12:13:35
dokument Zarządzenie Nr 6/05 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 2006-01-13 12:24:12
dokument Zarządzenie Nr 7/05 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach 2006-01-13 12:25:11
dokument Zarządzenie Nr 8/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice 2006-01-13 12:30:00
dokument Zarządzenie Nr 9/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego powyżej 130000,0 EURO na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2900000,0 złoty 2006-01-13 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 10/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołania zespołów problemowych oraz ustalenia ryczałtów dla członków tych zespołów za czynności wykonywa 2006-01-13 12:37:59
dokument Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 08 marca 2004 r. 2005-03-07 14:12:38
dokument Zarządzenie Nr 12/05 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2005 2006-01-13 13:04:25
dokument Zarządzenie Nr 13/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000,00 EURO na: opracowanie projektu budowlanego dla zadania "Budowa z 2006-01-13 13:05:23
dokument Zarządzenie Nr 14/05 w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy 2006-01-13 13:06:15
dokument Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie Regulaminu wykonywania odbitek ksero na potrzeby petentów Urzędu Gminy w Cewicach 2005-03-09 10:10:19
dokument Zarządzenie Nr 16/05 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 13/05 do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000,00 EURO na: opracowanie projek 2006-01-13 13:08:27
dokument Zarządzenie Nr A/17/05 w sprawie zmian w składzie komisji do przeprowadzania ustnych przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2006-01-13 14:17:07
dokument Zarządzenie Nr 17/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000,00 EURO na: "Budowę sieci wodociągowej Unieszyno - Osada Leśna NT 2006-01-13 13:57:03
dokument Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za rok 2004 2005-04-07 11:11:35
dokument Zarządzenie Nr 19/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-04-07 13:34:42
dokument Zarządzenie Nr 20/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000,00 EURO na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerow 2006-01-13 14:21:25
dokument Zarządzenie Nr 21/05 w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy 2006-01-16 16:43:23
dokument Zarządzenie Nr 22/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia zapytania o cenę na dostawę 1.500 m3 żwiru wraz z transportem 2006-01-16 16:43:58
dokument Zarządzenie Nr 23/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia granic nr działki 8/4 i 8/1 w obrębie Krępkowice oraz części działki nr 110/6 2006-01-17 12:47:25
dokument Zarządzenie Nr 24/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkołe Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach 2006-01-17 12:47:56
dokument Zarządzenie Nr 25/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem elementów betonowych 2006-01-17 12:48:21
dokument Zarządzenie Nr 26/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę 4 sztuk podwodnych agregatów pompowych 2006-01-17 12:48:58
dokument Zarządzenie Nr 27/05 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewicach pani Iwonie Mielewczyk 2006-01-17 12:49:23
dokument Zarządzenie Nr 28/05 2006-01-17 12:49:55
dokument Zarządzenie Nr 29/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-17 12:50:26
dokument Zarządzenie Nr 30/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia zapytania o cenę na dostawę 1.500 m3 wraz z transportem 2006-01-17 12:50:54
dokument Zarządzenie Nr 31/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach 2006-01-17 15:46:14
dokument Zarządzenie Nr 32/05 w sprawie: odwołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2006-01-17 15:46:47
dokument Zarządzenie Nr 33/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach 2006-01-17 15:47:16
dokument Zarządzenie Nr 34/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Cewicach" 2006-01-18 10:17:24
dokument Zarządzenie Nr 35/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę /sprzedaż/ oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB-95 w ilości ok. 1000 l na potrzeby po 2006-01-18 11:49:37
dokument Zarządzenie Nr 36/05 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cewicach 2006-01-18 11:50:29
dokument Zarządzenie Nr 37/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-18 11:50:59
dokument Zarządzenie Nr 38/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2006-01-19 09:49:31
dokument Zarządzenie Nr 39/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy 2006-01-19 09:49:52
dokument Zarządzenie Nr 40/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach 2006-01-19 09:50:20
dokument Zarządzenie Nr 41/05 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2006-01-19 09:50:47
dokument Zarządzenie Nr 42/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/12/2005 poniżej 60.000 EURO na: "dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2005/2006" 2006-01-19 09:55:12
dokument Zarządzenie Nr 43/05 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 86/04 Wójta Gminy Cewice z dnia 17.12.2004r. 2006-01-19 13:52:54
dokument Zarządzenie Nr 44/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/13/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Wykonanie pokrycia dachu hali sportowej Gimnazjum 2006-01-19 13:53:22
dokument Zarządzenie Nr 45/05 w sprawie przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków i realizacji zadań z inicjatyw społecznych na terenie Siemirowic w latach 2003-2004 2006-01-19 13:54:09
dokument Zarządzenie Nr 46/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-19 13:55:01
dokument Zarządzenie Nr 47/05 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/13/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Wykonanie pokrycia dachu hali sportowej Gimnazj 2006-01-19 13:55:24
dokument Zarządzenie Nr 48/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 16.06.2005 r. 2006-01-20 09:56:09
dokument Zarządzenie Nr 49/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej Unieszyno Osada Leśna" 2006-01-20 10:49:38
dokument Zarządzenie Nr 50/05 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2005 2006-01-20 10:50:38
dokument Zarządzenie Nr 51/05 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2006-01-20 10:51:22
dokument Zarządzenie Nr 52/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/18/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Dostawa wyposażenia dla stołówki szkolnej Gimnazjum 2006-01-20 11:42:43
dokument Zarządzenie Nr 53/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/17/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Dostawa kotła grzewczego miałowego do Szkoły Podsta 2006-01-20 11:43:24
dokument Zarządzenie Nr 54/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-20 11:43:49
dokument Zarządzenie Nr 55/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę elementów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem 2006-01-20 11:44:18
dokument Zarządzenie Nr 56/05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach 2006-01-20 11:44:55
dokument Zarządzenie Nr 57/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/20/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Dostawa wyposażenia szkolnego do pomieszczeń bloku 2006-01-20 12:00:38
dokument Zarządzenie Nr 58/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2006-01-20 12:31:35
dokument Zarządzenie Nr 59/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki MITSUBISHI PAJERO LO40 2006-01-20 12:32:00
dokument Zarządzenie Nr 60/05 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cewicach 2006-01-20 12:32:22
dokument Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni 2006-01-20 12:32:42
dokument Zarządzenie Nr 62/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie wyceny nieruchomości - stacji paliw w Cewicach 2006-01-20 12:33:07
dokument Zarządzenie Nr 63/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za I półrocze 2005 roku 2005-09-16 15:24:53
dokument Zarządzenie Nr 64/05 w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 2006-01-20 14:18:51
dokument Zarządzenie Nr 65/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację gruntowej drogi gminnej na działkach 8/4 i 8/1 w Krępkowicach oraz na odcink 2006-01-20 14:19:27
dokument Zarządzenie Nr 66/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki MITSUBISHI PAJERO LO40 2006-01-20 14:20:34
dokument Zarządzenie Nr 67/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/24/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2005 r." 2006-01-20 14:21:18
dokument Zarządzenie Nr 68/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie 2006-01-20 14:21:44
dokument Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 05.09.2005 r. 2006-01-20 14:22:10
dokument Zarządzenie Nr 70/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa bloku A z modernizacją budynku administracyjno-gospodarczego Gimnazjum w Cewicach" 2006-01-20 14:22:36
dokument Zarządzenie Nr 71/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-20 14:23:00
dokument Zarządzenie Nr 72/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/22/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pod 2006-01-20 14:23:33
dokument Zarządzenie Nr 73/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Siemirowicach, powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Po 2006-01-20 14:24:26
dokument Zarządzenie Nr 74/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2006-01-20 14:24:49
dokument Zarządzenie Nr 75/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację gruntowej drogi gminnej Popowo-Wybudowanie Popowo 2006-01-20 14:29:33
dokument Zarządzenie Nr 76/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/27/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2005 r." 2006-01-24 10:37:24
dokument Zarządzenie Nr 77/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/26/05 poniżej 60.000 EURO na: "Obsługę bankową budżetu Gminy Cewice oraz jej jednost 2006-01-24 10:37:56
dokument Zarządzenie Nr 78/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 10:38:45
dokument Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2006 rok 2005-09-29 15:17:05
dokument Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia zasad rachunkowości w gminie Cewice 2005-11-07 12:20:43
dokument Zarządzenie Nr 81/05 w sprawie: procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Cewice 2006-01-24 10:40:13
dokument Zarządzenie Nr 82/05 w sprawie: określenia trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych 2006-01-24 10:40:38
dokument Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie: procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków środków publicznych 2006-01-24 10:41:04
dokument Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie: zasad przeprowadzania kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach 2006-01-24 10:41:47
dokument Zarządzenie Nr 85/05 w sprawie określenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat 2006-01-24 10:45:23
dokument Zarządzenie Nr 86/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 10:45:52
dokument Zarządzenie Nr 87/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/30/05 "Wypoczynek zdrowy i bezpieczny - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Cewic 2006-01-24 10:46:24
dokument Zarządzenie Nr 88/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr NT.3411/31/05 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wypoczynek zdrowy i bezpieczn 2006-01-24 10:46:51
dokument Zarządzenie Nr 89/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie pokrycia dachu hali sportowej Gimnazjum Publicznego w Cewicach z doprowadzeniem zrealizowanych robót do zgodnośc 2006-01-24 10:47:16
dokument Zarządzenie Nr 90/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/32/2005 poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2005 r." 2006-01-24 10:47:43
dokument Zarządzenie Nr 91/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych "zima 2005/2006" 2006-01-24 10:48:24
dokument Zarządzenie Nr 92/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 10:48:56
dokument Zarządzenie Nr 93/05 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 90/05 do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetle 2006-01-24 12:42:47
dokument Zarządzenie Nr 94/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pod Lasem" 2006-01-24 14:12:21
dokument Zarządzenie Nr 95/05 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice 2006-01-24 14:12:47
dokument Zarządzenie Nr 96/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 14:13:14
dokument Zarządzenie Nr 97/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2005-11-07 12:48:34
dokument Zarządzenie Nr 98/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z objaśnieniami oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego 2005-11-25 16:38:19
dokument Zarządzenie Nr 99/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 15.11.2005 r. 2006-01-24 14:14:06
dokument Zarządzenie Nr 100/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2006-01-24 14:14:31
dokument Zarządzenie Nr 101/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 14:14:54
dokument Zarządzenie Nr 102/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 14:15:20
dokument Zarządzenie Nr 103/05 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami utrzymania higieny osobistej 2006-01-24 14:15:51
dokument Zarządzenie Nr 104/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 14:16:53
dokument Zarządzenie Nr 105/05 w sprawie: procedury kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych 2006-01-24 14:17:24
dokument Zarządzenie Nr 106/05 w sprawie: gospodarki drukami ścisłego zarachowania 2006-01-24 14:17:50
dokument Zarządzenie Nr 107/05 w sprawie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2005 roku 2006-01-24 14:18:24
dokument Zarządzenie Nr 108/05 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 08 marca 2004 r. 2006-01-06 12:07:38
dokument Zarządzenie Nr 109/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-24 14:18:49