Oświadczenia majątkowe

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacje ogólne 2013-06-17 10:58:34
Przewodniczący Rady Powiatu 2013-06-17 11:03:02
Radni 2013-06-17 11:18:36
Członkowie Zarządu 2013-06-17 12:24:55
Sekretarz Powiatu 2013-06-17 12:35:33
Skarbnik Powiatu 2013-06-17 12:42:31
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 2013-06-17 13:32:35
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 2013-07-04 10:50:19
Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2013-07-04 11:07:20