Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku 2014-11-13 12:27:49
Prognoza oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 (aktualizacja listopad 2013) 2014-05-15 08:27:25
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 2014-05-15 08:25:52
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2013-2015 2014-01-29 11:30:30
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2016 2014-01-29 11:28:14
Program współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok 2014-01-29 11:26:57
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 2014-01-29 11:25:44
Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu słupskiego na lata 2013-2020 2014-01-29 11:23:49
Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2013-07-17 15:10:22
Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013 2013-07-03 13:40:04
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu do roku 2011 2013-07-03 14:02:42
Słupski Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2013-07-03 14:04:21
Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok 2013-07-03 14:05:43