Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-07-04 10:12:36
dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 2018-06-14 12:21:32
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - planowanie przestrzenne 2020-06-01 11:30:46
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wybory ławników sądów powszechnych 2020-02-12 09:39:49
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udzielanie informacji publicznej 2020-02-12 09:38:23
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - uczestnicy zebrań wiejskich, oraz wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie cewice 2020-02-12 09:36:48
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - uczestnicy obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:34:50
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - sprawy osobowe sołtysów i rad sołeckich gminy cewice 2020-02-12 09:33:18
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - sprawy osobowe radnych Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:31:40
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla radnych Rady Gminy Cewice składających oświadczenia majątkowe 2020-02-12 09:26:43
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - do przekazania dokumentów zgodnie z właściwością 2020-02-12 09:24:49
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla osób składających wnioski, postulaty, petycje do Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:23:23
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla osób składających skargę w trybie przepisów k.p.a. 2020-02-12 09:21:38
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Szansa na lepszą przyszłość", "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach", "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" oraz "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice" 2020-01-17 13:09:33
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" oraz "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" 2020-01-17 13:06:37
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 2020-01-17 09:05:03
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w konkursie "Żyjmy ładniej" 2020-01-17 09:02:59
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - profil Gmina Cewice na Facebook 2020-01-17 09:01:00
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Bieg na Orientację Drużyn Strażackich 2020-01-17 08:58:05
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kadrowo-płacowa. 2020-01-17 08:49:54
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 9b ust. 1 ppkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. DOZ. 967 (przeprowadzenie procedury awansu zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego). 2020-01-16 11:16:25
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej). 2020-01-16 11:14:39
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 r w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. 2020-01-16 11:12:44
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 2020-01-16 11:10:33
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 2020-01-16 11:08:41
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) - związanego z obowiązkiem kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. 2020-01-16 11:06:51
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. 2020-01-16 11:04:50
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obronny, obrona cywilna. 2020-01-16 10:04:17
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2020-01-16 10:01:33
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym. 2019-10-21 15:18:11
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka nieruchomościami. 2019-10-21 15:17:25
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - geologia i górnictwo. 2019-10-21 15:16:45
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 2019-10-21 15:16:00
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyjmowanie i rozpatrywanie petycji. 2019-08-26 15:34:00
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. 2019-08-26 15:30:34
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wpis do ewidencji miejsc noclegowych na terenie gminy Cewice 2019-08-26 15:13:16
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:41:02
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udostępnianie informacji publicznej. 2019-08-26 14:40:08
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - monitoring wizyjny. 2019-08-26 13:02:29
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa ewidencji CEIDG. 2019-08-26 12:39:36
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2019-08-26 12:37:34
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kasowa Urzędu Gminy, gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury. 2019-08-22 14:55:53
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy. 2019-08-22 13:46:04
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ksiąg cmentarnych. 2019-08-22 13:45:19
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dostawa wody i odprowadzanie ścieków. 2019-08-22 13:44:37
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-08-22 13:11:12
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przeprowadzenie postępowania windykacyjnego należności. 2019-07-29 11:24:47
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 2019-07-12 08:08:36
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2018-06-14 13:03:12
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 2018-06-14 12:57:14
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 2018-06-14 12:38:52