Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-07-04 10:12:36
dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 2018-06-14 12:21:32
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - planowanie przestrzenne 2020-06-01 11:30:46
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wybory ławników sądów powszechnych 2020-02-12 09:39:49
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udzielanie informacji publicznej 2020-02-12 09:38:23
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - uczestnicy zebrań wiejskich, oraz wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie cewice 2020-02-12 09:36:48
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - uczestnicy obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:34:50
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - sprawy osobowe sołtysów i rad sołeckich gminy cewice 2020-02-12 09:33:18
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - sprawy osobowe radnych Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:31:40
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla radnych Rady Gminy Cewice składających oświadczenia majątkowe 2020-02-12 09:26:43
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - do przekazania dokumentów zgodnie z właściwością 2020-02-12 09:24:49
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla osób składających wnioski, postulaty, petycje do Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:23:23
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla osób składających skargę w trybie przepisów k.p.a. 2020-02-12 09:21:38
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Szansa na lepszą przyszłość", "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach", "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" oraz "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice" 2020-01-17 13:09:33
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" oraz "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" 2020-01-17 13:06:37
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 2020-01-17 09:05:03
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w konkursie "Żyjmy ładniej" 2020-01-17 09:02:59
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - profil Gmina Cewice na Facebook 2020-01-17 09:01:00
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Bieg na Orientację Drużyn Strażackich 2020-01-17 08:58:05
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kadrowo-płacowa. 2020-01-17 08:49:54
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 9b ust. 1 ppkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. DOZ. 967 (przeprowadzenie procedury awansu zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego). 2020-01-16 11:16:25
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej). 2020-01-16 11:14:39
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 r w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. 2020-01-16 11:12:44
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 2020-01-16 11:10:33
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 2020-01-16 11:08:41
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) - związanego z obowiązkiem kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. 2020-01-16 11:06:51
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. 2020-01-16 11:04:50
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obronny, obrona cywilna. 2020-01-16 10:04:17
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2020-01-16 10:01:33
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym. 2019-10-21 15:18:11
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka nieruchomościami. 2019-10-21 15:17:25
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - geologia i górnictwo. 2019-10-21 15:16:45
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 2019-10-21 15:16:00
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyjmowanie i rozpatrywanie petycji. 2019-08-26 15:34:00
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. 2019-08-26 15:30:34
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wpis do ewidencji miejsc noclegowych na terenie gminy Cewice 2019-08-26 15:13:16
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:41:02
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udostępnianie informacji publicznej. 2019-08-26 14:40:08
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - monitoring wizyjny. 2019-08-26 13:02:29
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa ewidencji CEIDG. 2019-08-26 12:39:36
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2019-08-26 12:37:34
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kasowa Urzędu Gminy, gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury. 2019-08-22 14:55:53
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy. 2019-08-22 13:46:04
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ksiąg cmentarnych. 2019-08-22 13:45:19
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dostawa wody i odprowadzanie ścieków. 2019-08-22 13:44:37
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-08-22 13:11:12
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przeprowadzenie postępowania windykacyjnego należności. 2019-07-29 11:24:47
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 2019-07-12 08:08:36
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2018-06-14 13:03:12
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 2018-06-14 12:57:14
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 2018-06-14 12:38:52