Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Informacje nieudostępnione

 

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH W BIP

W oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji, znajdującej się w posiadaniu Urzędu Gminy w Cewicach  następuje poprzez:

  1. ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wskazanym terminie, Urząd powiadamia, w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.  W takiej sytuacji Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynie braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.   

Zgodnie z ustawą,  dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  1. za pomocą platformy e-PUAP,
  2. listownie na adres: Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice,
  3. email: sekretariat@cewice.pl,
  4. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach, pokój Nr 6.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  2. Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

 Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy Cewice. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 07-07-2003 20:09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 07-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 15-11-2018 12:51:12