Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Informacje nieudostępnione

 

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH W BIP

W oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji, znajdującej się w posiadaniu Urzędu Gminy w Cewicach  następuje poprzez:

  1. ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wskazanym terminie, Urząd powiadamia, w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.  W takiej sytuacji Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynie braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.   

Zgodnie z ustawą,  dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  1. za pomocą platformy e-PUAP,
  2. listownie na adres: Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice,
  3. email: sekretariat@cewice.pl,
  4. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach, pokój Nr 6.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  2. Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

 Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy Cewice. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 07-07-2003 20:09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 07-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 15-11-2018 12:51:12