Informacja dla osób niesłyszących

IINFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243] informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Słupsku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. W tym celu osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, w Biurze Obsługi Interesanta (parter,  pok. 01) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

ŚRODKI  WSPIERAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

W Starostwie Powiatowym w Słupsku  dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
- poczta elektroniczna – boi@powiat.slupsk.pl
- faks - tel. 59 842 71 11
- elektroniczna skrzynka podawcza -  www.epuap.gov.pl (nazwa ESP: /770979683/skrytka)
- telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie
       Karolina Kozak, tel. 59 841 87 14
       Jolanta Wybacz, tel. 59 841 87 12
       Kamila Jarząbkowska, (zastępuje Martę Szeligę)  tel. 59 841 87 11

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Aby skorzystać z usług Urzędu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:
    1) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe  w Słupsku, 76-200 Słupsk  ul. Szarych Szeregów 14, pok. Nr 01
    2) faksem – tel.59-842-71-11
    3) pocztą elektroniczną – e-mail: boi@powiat.slupsk.pl
    4) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej -  www.epuap.gov.pl (nazwa ESP: /770979683/skrytka)
    5) osobiście – Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 pok. Nr 01

ZAŁATWIANIE SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną do porozumiewania się w załatwieniu spraw w Starostwie.
Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 59 841 87 12