Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Test 2018-10-08 10:09:23 Minął termin składania ofert
Test kolejności 2018-09-10 08:27:40 Minął termin składania ofert
Dane teleadresowe 2018-04-03 13:47:54 Minął termin składania ofert
pusty czas waznosci 2018-04-03 12:15:30 Minął termin składania ofert
test - czas waznosci 2018-04-03 11:49:19 Minął termin składania ofert
Zamówienie BIP 2016-10-13 08:54:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Powiatu Słupskiego w Słupsku 2016-03-14 14:10:06 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Powiatu Słupskiego w Słupsku 2015-06-10 13:21:19 Minął termin składania ofert
Przetarg na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 2015-07-06 14:55:19 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu realizowanej w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2015-06-03 13:54:48 Minął termin składania ofert
Przetarg - likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego Numer ogłoszenia: 118782 - 2015 2015-06-11 15:08:10 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2017-07-05 10:09:51 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego oraz samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową realizowaną w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2015-03-31 12:12:30 Minął termin składania ofert
Przetarg dotyczy usług pocztowych świadczonych na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu 2015-01-19 09:05:50 Minął termin składania ofert
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w oparciu załączony program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" 2015-02-12 11:02:58 Minął termin składania ofert
Przetarg na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 2015-05-29 12:15:51 Minął termin składania ofert
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" 2014-10-01 14:26:10 Minął termin składania ofert
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" 2014-10-01 14:24:52 Minął termin składania ofert
Przetarg na "Informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Dębnica Kaszubska (obręby: Brzeziniec, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gałęzów, Kotowo, Krzynia, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niemczewo - Goszczyno, Niepoględzie, Podole Małe, Starnice, Dobra, Gogolewko, Gogolewo) - oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 8.2" 2014-07-03 12:32:56 Minął termin składania ofert
Przetarg na likwidację eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego 2014-05-28 13:33:38 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących i papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2014-02-13 12:56:26 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów które są własnością Powiatu Słupskiego przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2014-01-29 11:20:25 Minął termin składania ofert
Przetarg na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-12-18 14:51:49 Minął termin składania ofert
Przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Ustka, miasta Ustka - oraz integrację zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 7.9 oraz implementację zeskanowanej dokumentacji archiwalnej 2013-09-11 13:59:00 Minął termin składania ofert
Przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Ustka, miasta Ustka - oraz integrację zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 7.9 oraz implementację zeskanowanej dokumentacji archiwalnej 2013-07-31 13:34:46 Minął termin składania ofert