Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zamówienie z zamierzoną kwotą 2021-06-16 15:49:49 Minął termin składania ofert
ted test 2021-04-26 12:12:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi gruntowej Górki - Płastkowo" 2021-06-15 13:03:41 Minął termin składania ofert
Zamówienie ted ACF 2020-08-11 15:25:19 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2020-2021 w okresie od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. 2020-08-05 13:17:42 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice 2020-08-05 12:48:59 Minął termin składania ofert
ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU GMINY CEWICE ICH TRANSPORT DO INSTALACJI KOMUNALNEJ W CZARNÓWKU. 2020-06-30 13:13:54 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice. 2020-07-30 11:08:05 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 2020-04-15 08:30:58 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku 2020-02-10 14:15:23 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? Etap I 2020-05-19 10:27:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice 2020-02-11 09:38:26 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach 2019-12-23 14:45:20 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice 2019-12-23 15:07:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina 2019-12-23 14:23:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach 2019-11-28 14:13:32 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach? 2019-10-14 13:39:34 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice 2019-10-14 13:47:26 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica 2019-11-18 11:20:33 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia Etap I. ZAPYTANIE CENOWE 2019-08-01 12:31:52 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach? 2019-08-22 09:14:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice. 2019-10-17 12:29:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 53 obręb Siemirowice Gmina Cewice 2019-09-17 14:44:00 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach 2019-09-17 14:21:06 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020r 2019-09-13 13:29:16 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku w terminie do 31 grudnia 2019 roku. 2019-08-01 10:38:01 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach. 2019-07-15 14:27:05 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice. 2019-08-01 11:10:08 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2019 - 30.06.2020r. 2019-06-14 13:00:38 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice" 2019-06-04 13:58:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice 2019-04-29 11:10:45 Minął termin składania ofert
Podniesienie standardu oświetlenia na ternie Gminy Cewice. 2018-12-27 12:07:28 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Oskowo. 2018-11-26 10:35:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową ? Etap II 2019-01-02 11:40:21 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice ? Etap I. 2018-11-06 14:51:12 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice. 2018-10-29 13:19:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obręb Pieski w m. Pieski Gmina Cewice 2018-10-29 13:22:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice 2018-09-06 08:10:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice 2018-08-23 14:10:21 Minął termin składania ofert
Dostawa hydraulicznych nożyc do cięcia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni 2018-08-06 14:05:38 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim 2018-09-14 11:26:47 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. 2018-09-14 11:16:50 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostajacych w dyspozycji GMiny Cewice. 2018-09-14 11:27:33 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice 2018-07-25 13:03:03 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. 2018-07-09 10:51:47 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r. 2018-07-16 13:31:42 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice. 2018-08-03 14:12:08 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. 2018-06-08 12:59:08 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice 2018-09-17 10:38:02 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach instrumentu elastyczności dot. projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lała 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami. 2018-05-29 15:14:13 Minął termin składania ofert
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice 2018-06-12 15:18:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice 2019-07-16 14:15:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 2018-02-12 10:08:45 Minął termin składania ofert
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice 2018-03-15 15:09:22 Minął termin składania ofert
Zakup kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Cewice, przebiegającego odmiejscowości Maszewo Lęborskie do miejscowości Rybki. 2017-12-27 14:18:33 Minął termin składania ofert
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice. 2017-10-27 11:28:00 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu ? Etap I 2017-08-31 11:59:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski dz. nr 107 2017-09-14 13:50:18 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2017 2017-09-14 13:50:44 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. 2017-08-30 13:06:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Etap I. 2017-07-31 14:53:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulic Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim wraz z kanalizacją deszczową ? Etap I 2017-08-30 12:15:58 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pieski 2017-07-28 10:34:27 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice. 2017-07-27 15:12:38 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2017-02-10 11:56:19 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placóek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016-2017 w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku. 2016-12-29 12:10:51 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Cewice 2017-01-03 13:15:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odwodnieniem. 2016-12-28 15:04:57 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 listopada 2016 do 31 grudnia 2016r 2016-07-28 13:49:28 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 września 2016 do 31 października 2016r 2016-07-28 13:48:46 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2016-07-28 10:50:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt typu YOMB w miejscowości Popowo dz. nr 113. 2016-10-28 11:36:39 Minął termin składania ofert
Budowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - ETAP II Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach. 2016-10-28 10:56:43 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice wraz z tłocznią TS2. 2016-10-27 15:20:04 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2016. 2016-11-09 12:48:33 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w m. Lesiaki wraz ze stacją uzdatniania wody - Etap III. 2016-11-09 12:33:14 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków 2016-06-01 13:52:22 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice 2016-05-17 14:36:18 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2016 - 30.06.2018 r 2016-06-14 13:39:56 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap II Budowa i przebudowa drogi Osiedle 40-lecia PRL w Cewicach 2016-06-01 13:32:23 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016-2017 2016-04-21 12:09:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo ? Cewice, Bukowina ? Łebunia, Łebunia ? Osowo) zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/259/2006 Rady Gminy Cewice z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo ? Cewice, Bukowina ? Łebunia, Łebunia ? Osowo) 2016-07-12 10:46:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/138/04 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo. 2016-04-27 13:41:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków. 2016-04-20 10:16:04 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice. 2016-03-30 11:03:09 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec 2016-05-31 14:30:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. 2016-05-31 14:01:17 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy dróg. 2016-05-31 13:59:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Cewice w 2015 roku. 2015-12-08 08:52:03 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice. 2015-12-07 15:53:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo ? Cewice wraz z infrastrukturą. 2015-12-01 09:44:51 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2015-12-10 10:50:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice. 2015-11-10 09:46:03 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice. 2015-10-13 12:55:00 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, wraz z infrastrukturą. 2015-10-28 15:05:46 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2015. 2015-10-30 10:20:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cewice 2015-10-30 10:04:11 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych, pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą 2015-10-28 14:43:23 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia 2015-10-28 14:05:34 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2015-2016. 2015-10-28 13:35:47 Minął termin składania ofert
Budowę kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w m. Cewice ? Etap II 2015-10-28 13:46:09 Minął termin składania ofert
Rozbudowa remizy OSP w Pieskach 2015-10-30 10:31:54 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia Gmina Cewice 2015-10-28 13:03:26 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2015-10-28 13:01:56 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice. 2015-10-28 13:01:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków w Gminie Cewice 2015-10-28 13:02:46 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2015-05-22 11:12:55 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2015-04-10 10:16:55 Minął termin składania ofert
Budowę sieci wodociągowej w m. Karwica wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody ? Etap II 2015-10-28 12:58:17 Minął termin składania ofert
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice ? ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego 2015-04-16 13:59:30 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia terenu w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2015-04-14 13:29:24 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część II Zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w m. Popowo 2015-04-13 10:50:27 Minął termin składania ofert
Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice ? etap I -Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice 2015-04-13 13:12:36 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice ? Etap I 2015-03-26 14:35:20 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice 2014-12-31 10:04:38 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice - zmieszane 2014-12-19 11:18:38 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice - selektywne 2014-12-19 11:17:31 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siedziby Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2014-12-31 08:31:02 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2014/2015, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice 2014-11-19 13:29:15 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Maszewie Lęborskim 2014-11-03 09:55:39 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo 2014-11-04 12:44:30 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice ? Etap I 2014-12-16 13:12:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014 2014-10-27 15:46:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie otworu eksploatacyjnego w m. Pieski - dz. nr 96 - Gmina Cewice 2014-10-27 15:50:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice ? ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego 2014-09-26 12:56:55 Minął termin składania ofert
Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice 2014-10-27 15:52:50 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Etap II 2014-10-27 15:40:47 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część I Zagospodarowanie centrum wsi Popowo 2014-10-24 14:05:01 Minął termin składania ofert
Budowa ciągów pieszych w miejscowościach Siemirowice i Łebunia 2014-10-24 13:58:23 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.: ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2014-12-30 12:45:46 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach - Etap I budowa oświetlenia ulicznego 2014-10-24 13:38:27 Minął termin składania ofert
Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice 2014-08-20 15:31:46 Minął termin składania ofert
Dostawa sceny estradowej wraz z podestem scenicznym i agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-08-13 13:39:56 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających oraz elementów małej architektury w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-08-13 13:39:04 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawu zabawowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-08-13 13:23:08 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Rozwój społeczeństwa internetowego w Gminie Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2014-09-29 14:38:23 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część I Zagospodarowanie centrum wsi Popowo 2014-08-07 15:23:09 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2014/2015 2014-10-24 13:16:02 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.: ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2014-08-04 15:52:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych, 2014-10-24 12:55:41 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2014 2014-10-27 15:55:45 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 2014-10-24 12:55:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków, Gmina Cewice 2014-10-24 12:14:14 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2014-10-24 12:13:25 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-10-09 09:18:53 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2014-06-27 12:16:58 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-06-10 09:48:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w m. Cewice na odcinku II (dz. nr 77/5) 2014-07-08 10:54:08 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2014-06-10 11:04:14 Minął termin składania ofert
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice 2014-06-03 10:51:42 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-05-23 08:39:11 Minął termin składania ofert
Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach 2014-09-22 09:45:58 Minął termin składania ofert
Budowa zatoki autobusowej i chodnika 2014-05-22 14:36:14 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Cewice 2013-12-31 11:08:47 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach programów autorskich Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą i Fizyka dla Smyka w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2013-12-23 10:28:05 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych? etap I 2013-12-13 10:03:12 Minął termin składania ofert
Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu: laptopów z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz tablic interaktywnych w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2013-12-20 12:55:21 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice zgodnie z Uchwałą nr XXIX/267/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 r 2013-12-30 14:13:48 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2013-2014, tj. zwalczanie śliskości 2013-12-20 11:25:39 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego z dostępem do platformy e-lerningowej, warsztatów - Pasja życiowa a wybór zawodu-świadome planowanie ścieżki i indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2014-11-07 11:10:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię 2013-12-20 10:57:22 Minął termin składania ofert
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice 2013-12-20 10:28:45 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, ziemniaków i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-12-19 14:51:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-12-19 14:50:28 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkół w Cewicach 2013-12-19 12:59:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Bukowina 2013 2013-10-29 11:58:37 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2013-12-23 09:38:17 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego (z eternitu na dachówkę ceramiczną) na istniejącym budynku przedszkolnym w Bukowinie 2013-12-20 10:56:07 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . 2013-10-29 13:29:25 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych 2013-09-24 10:28:16 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . 2013-09-03 13:18:24 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . 2013-08-21 14:09:56 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2013. 2013-10-29 11:43:36 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni ścieków w miejscowościach Siemirowice, Cewice, Kamieniec gmina Cewice 2013-10-29 14:55:12 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni w miejscowościach: Siemirowice, Cewice, Kamieniec gm. Cewice 2013-10-29 14:38:58 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I 2013-10-29 09:50:48 Minął termin składania ofert
Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn.: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach 2013-10-29 13:07:17 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Stylizacja paznokcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia z terenu Gminy Cewice w ramach projektu pt. Szansa na lepszą przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2013-10-29 12:31:22 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych ? etap I 2013-10-29 09:28:30 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych ? etap I 2013-08-05 11:45:41 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice 2013-10-29 11:17:48 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? ogrodzenie, instalacja wodociągowa, parking ? etap I 2013-10-29 10:30:08 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych 2013-08-21 08:23:40 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-07-30 14:04:41 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-10-29 09:10:56 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią). 2013-10-29 11:01:40 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą? instalacja wodociągowa, parking ? ETAP I 2013-10-29 10:07:21 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia ? Osowo Lęborskie ? Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice 2013-10-21 15:49:08 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice. 2013-10-21 15:50:10 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - instalacja wodociągowa, parking - etap I. 2013-07-30 09:29:54 Minął termin składania ofert
Roboty dekarskie i elewacyjne 2013-07-30 09:19:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany i wykonawczy 2013-06-27 13:16:25 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-06-27 13:15:52 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2013-06-24 09:29:37 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-07-04 09:38:30 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym 2013-07-05 08:58:11 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH 2013-06-17 14:41:20 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2013-06-11 15:08:54 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych 2013-06-12 15:01:36 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2013-02-25 11:29:14 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wraz ze zmiana układu funkcjonalnego części budynku usługowego na Posterunek Policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 2013-06-12 14:41:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2013-06-12 14:38:45 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina zgodnie z Uchwałą nr XII/167/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 30 października 2012 2013-06-12 15:21:24 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci wod-kan do dz. 77-8, sieci kanalizacyjnej do dz. 168-1 - 168-8, przykanalików do posesji zlokalizowanych przy dz 237 w m. Bukowina 2013-01-25 15:52:57 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice. 2013-02-12 09:51:12 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu pn.: ?Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców" 2013-02-19 13:27:39 Minął termin składania ofert
Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców. 2013-06-11 15:09:48 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice 2013-06-11 15:35:41 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. KAMIENIEC GMINA CEWICE 2012-12-18 12:11:43 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. KAMIENIEC GMINA CEWICE 2012-12-18 12:11:38 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie 2013-06-27 13:15:10 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kursu obsługi komputera ECDL ? Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - dla personelu wsparcia w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2012-12-03 09:57:15 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2012/2013, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice. 2012-12-18 12:12:43 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentó Ostatecznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cewice w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" współfinansowanego ze środkó Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnyści gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion) 2012-11-08 12:46:10 Minął termin składania ofert
Budowa ciągów pieszych i przejść dla pieszych w Gminie Cewice 2012-12-21 12:08:38 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice 2012-12-21 12:09:21 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2012-11-19 15:02:11 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń na usługi rehabilitacyjne wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku usługowym w Cewicach 2012-11-05 13:01:29 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (komputerów przenośnych, oprogramowania, drukarek laserowych monochromatycznych oraz dysku wymiennego) w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2015-06-16 09:29:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Pieski 2012 2012-11-23 13:13:41 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2012-10-10 12:00:03 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN 2012-10-04 15:12:54 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią) 2012-10-04 15:13:40 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-30 13:05:53 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ?Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i budową sieci wodociągowej w m. Bukowina gm. Cewice 2012-09-17 16:14:56 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego ? do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt. ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 2012-09-04 12:29:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w istniejącym przebiegu pasa drogowego polegająca na poprawieniu struktury nawierzchni - Unieszyniec. 2012-08-28 14:53:43 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Cewicach(łącznik) 2012-08-24 13:06:29 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN 2012-08-21 14:57:36 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego ? do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt.? Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? 2012-07-03 14:35:25 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2012-07-17 13:36:51 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego dotyczącego realizacji projektu pt.? Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 2013-09-09 09:04:06 Minął termin składania ofert
REMONT GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH 2012. 2012-07-17 13:37:34 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych 2012-07-03 14:34:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2012-06-25 16:04:15 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ,,Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu 2012-04-19 12:01:07 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2012 roku 2012-04-23 12:58:59 Minął termin składania ofert
DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW OŚRODKA ZDROWIA I DOMKU SPORTOWCA W CEWICACH. 2012-01-24 13:44:40 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Szansa na lepszą przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-02-29 13:41:53 Minął termin składania ofert
Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w m. Siemirowice z kanalizacyjną siecią zbiorczą w m. Cewice. 2012-06-20 12:21:48 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego. 2012-02-29 13:44:42 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego. 2011-12-07 12:15:38 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2011/2012, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice 2011-12-30 11:45:45 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych. 2012-02-29 13:46:16 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach. 2012-02-28 14:32:12 Minął termin składania ofert
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2011-10-12 14:49:09 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etapII) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cewice. 2011-10-19 15:14:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko. 2011-10-12 15:19:21 Minął termin składania ofert
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2012-01-19 00:22:39 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 2011-09-14 15:11:41 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 2011-09-02 12:25:12 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2011 roku. 2011-10-12 14:48:25 Minął termin składania ofert
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w SIemirowicach. 2011-10-12 14:51:34 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 akcji informacyjno - promocyjnych w zakresie działań proekologicznych w Gminie Cewice w ramach projektu pn. ? Instalacja urządzeń solarnych na terenie gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 ? 2013 (Oś priorytetowa 5. Środowiska i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych) 2011-09-07 13:24:40 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób zagrożónych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. 2011-09-07 15:31:21 Minął termin składania ofert
Instalacja urządzeń solarnych w celu wspomagania podgrzewu c.w.u. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach. 2011-10-07 13:16:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łebuni, tranzytowego kanału sanitarnego z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie- Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie ? Osowo Lęborskie Skrzyżowanie- Osowo Lęborskie 2011-10-12 14:49:48 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-10-07 14:06:12 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach. 2011-10-07 14:07:00 Minął termin składania ofert
Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212. 2011-10-07 14:08:02 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. 2011-07-06 13:23:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej (dz. 23/8) do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach wraz z budowę infrastruktury: chodniki, oświetlenie, odwodnienie. 2011-08-09 14:41:17 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż lamp solarnych do oświetlenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo oraz placu zabaw przy Niepublicznym Zespole Szkół w Bukowinie. 2011-08-03 14:54:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę m. Pieski oraz Karwica-Lesiaki w Gminie Cewice. 2011-07-20 14:50:43 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na budynku Remizy OSP z częścią mieszkalną w Pieskach. 2011-07-11 15:58:24 Minął termin składania ofert
Budowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach. 2011-06-17 10:43:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia i Osowo Lęborskie. 2011-04-19 10:39:50 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Cewice. 2011-02-11 12:54:46 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach. 2011-03-23 10:04:30 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw w Krępkowicach. 2010-12-15 14:04:19 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2010/2011, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice. 2010-11-05 12:38:27 Minął termin składania ofert
Wymiana stolarki okiennej budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach. 2010-10-13 11:04:45 Minął termin składania ofert
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko. 2010-09-22 14:41:17 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Popowo. 2010-09-20 11:26:56 Minął termin składania ofert
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice 2010-09-22 14:39:29 Minął termin składania ofert
Dostawa ciepła do obiektów Zespołu Szkół w Cewicach. 2010-08-26 12:02:08 Minął termin składania ofert
Budowa dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach. 2010-09-02 13:23:41 Minął termin składania ofert
Budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni. 2010-09-02 13:24:30 Minął termin składania ofert
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice 2011-01-25 14:36:52 Minął termin składania ofert
Budowa dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach 2010-08-18 12:15:42 Minął termin składania ofert
Budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni 2010-09-02 13:21:19 Minął termin składania ofert
Remont domku sportowca "Leśnik" w Cewicach. 2010-08-20 08:15:48 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie. 2010-07-15 12:01:30 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010-2011 na terenie Gminy Cewice. 2010-07-15 12:06:36 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim 2010-05-13 12:40:07 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia 2010-06-23 14:53:00 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia. 2010-04-27 10:06:29 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągu w Łebuni i Bukowinie Gmina Cewice. 2010-05-19 08:58:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji i wymianą ogrodzenia terenu szkoły. 2011-06-08 13:22:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Popowo" oraz "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice". 2011-03-12 14:43:51 Minął termin składania ofert
Budowa Centrum Artystyczo-Kulturalnego w Cewicach. 2010-03-19 08:12:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie, Gmina Cewice. 2009-12-11 14:32:21 Minął termin składania ofert
Zamontowanie dodatkowych trzech hydrantów pożarowych na wodociągu przy ul. Spacerowej w Cewicach. 2009-12-11 14:29:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. 2010-02-01 14:02:17 Minął termin składania ofert
Budowa dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem w miejscowości Popowo. 2009-11-17 09:08:49 Minął termin składania ofert
Remont budynków sześciu hydroforni na terenie Gminy Cewice. 2009-12-17 13:31:34 Minął termin składania ofert
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica Unieszynko. 2009-10-28 12:15:14 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.210.000, 00 zł dla Gminy Cewice 2009-11-17 09:06:50 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej 2009-10-22 12:42:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie odwodnienia, zamontowanie 4 studzienek ściekowych na chodniku w Osowie Lęborskim. 2009-09-29 11:13:56 Minął termin składania ofert
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko. 2009-10-28 12:13:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. 2009-11-04 14:04:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trzech piezomertów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice. 2009-09-14 15:05:30 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej. 2009-09-14 15:03:48 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej pn Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo Gmina Cewice 2011-03-12 14:40:53 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice. 2009-08-04 10:36:36 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010 2009-07-23 11:49:55 Minął termin składania ofert
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1320G w miejscowości Maszewo Lęborskie (koło kościoła) oraz budowa chodnika przy drodze w Osowie Lęborskim. 2009-08-07 11:55:52 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice. 2009-07-13 10:04:56 Minął termin składania ofert
Budowa lamp oswietlenia ulicznego na terrenie Gminy Cewice w 2009 roku. 2009-07-13 10:02:30 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2009-06-01 08:22:43 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach - etap I odcinek ul. Spacerowa 2009-05-26 08:33:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej do zadania Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2011-03-12 14:46:19 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie. 2009-01-21 09:54:41 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2011-03-12 14:48:01 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000,00 zł dla Gminy Cewice. 2008-11-28 13:07:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt budowlany na remont Domu Kultury w Maszewie gm. Cewice 2008-10-10 08:48:15 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla przyłączenia kompleksu działek przy ul. Spacerowej w Cewicach 2008-10-10 08:43:53 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w Siemirowicach 2008-10-21 13:56:00 Minął termin składania ofert
Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica - Unieszynko. CPV-45233142-6 2008-10-21 13:46:15 Minął termin składania ofert
Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r. 2008-09-18 09:41:42 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009 2008-07-28 13:39:14 Minął termin składania ofert
Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r.- CPV 45316100-6, CPV 45315300-1, CPV 45311000-0 2008-07-25 10:15:33 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009. 2008-07-29 09:08:12 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Łebunia, Gmina Cewice 2008-07-21 10:47:48 Minął termin składania ofert
Zamówienie z wolnej ręki na Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku 2008-04-15 11:51:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku 2008-02-06 15:12:52 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r." 2008-02-07 14:58:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r." 2008-01-17 14:18:03 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Dostawa ciepła do obiektów Zespołu Szkół w Cewicach. CPV 40300000-5 2007-09-28 14:52:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.) na Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice, etap III odcinek Oskowo-Cewice (CPV 45231300-8, 45113000-2, 74140000-3) 2012-05-11 09:06:52 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo Zamówień publicznych na "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszyno." CPV-45233142-6 2007-09-04 17:19:43 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2007/2008. CPV 60112200-8 2007-08-14 15:18:02 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach. CPV 45231300-8" 2007-08-31 15:18:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa sieci wodociągowej Skrzeszewo-Bukowina. CPV 45231300-8" 2007-08-31 15:12:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na: Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach (CPV 45231300-8) z budową wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 (CPV 45233252-0) 2007-07-04 13:01:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych zima 2006/2007" CPV-90212000-6 2006-11-14 16:05:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony pn "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Popowo - Wybudowania Popowo" CPV-45233142-6 2006-11-06 14:02:48 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V 2006-08-17 15:32:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 453 000 zł" CPV 66130000-0 2006-08-25 16:14:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice - etap V Budowa placu zabaw n 2006-08-14 12:38:10 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja - rozbiórka oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Cewicach." CPV - 45.11.11.10-0 2006-09-01 12:22:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006/2007" 2006-08-04 11:23:11 Minął termin składania ofert