Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zamówienie bez daty edited2 2022-12-14 09:23:22 Minął termin składania ofert
Zamówienie z zamierzoną kwotą 2021-06-16 15:49:49 Minął termin składania ofert
ted test 2021-04-26 12:12:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi gruntowej Górki - Płastkowo" 2021-06-15 13:03:41 Minął termin składania ofert
Zamówienie ted ACF 2020-08-11 15:25:19 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2020-2021 w okresie od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. 2020-08-05 13:17:42 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi gminnej ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w m. Cewice 2020-08-05 12:48:59 Minął termin składania ofert
ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU GMINY CEWICE ICH TRANSPORT DO INSTALACJI KOMUNALNEJ W CZARNÓWKU. 2020-06-30 13:13:54 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice. 2020-07-30 11:08:05 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 2020-04-15 08:30:58 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku 2020-02-10 14:15:23 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? Etap I 2020-05-19 10:27:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice 2020-02-11 09:38:26 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach 2019-12-23 14:45:20 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice 2019-12-23 15:07:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina 2019-12-23 14:23:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach 2019-11-28 14:13:32 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach? 2019-10-14 13:39:34 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice 2019-10-14 13:47:26 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica 2019-11-18 11:20:33 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia Etap I. ZAPYTANIE CENOWE 2019-08-01 12:31:52 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ?Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach? 2019-08-22 09:14:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice. 2019-10-17 12:29:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 53 obręb Siemirowice Gmina Cewice 2019-09-17 14:44:00 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach 2019-09-17 14:21:06 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020r 2019-09-13 13:29:16 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku w terminie do 31 grudnia 2019 roku. 2019-08-01 10:38:01 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach. 2019-07-15 14:27:05 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice. 2019-08-01 11:10:08 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2019 - 30.06.2020r. 2019-06-14 13:00:38 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice" 2019-06-04 13:58:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice 2019-04-29 11:10:45 Minął termin składania ofert
Podniesienie standardu oświetlenia na ternie Gminy Cewice. 2018-12-27 12:07:28 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Oskowo. 2018-11-26 10:35:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową ? Etap II 2019-01-02 11:40:21 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice ? Etap I. 2018-11-06 14:51:12 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice. 2018-10-29 13:19:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obręb Pieski w m. Pieski Gmina Cewice 2018-10-29 13:22:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice 2018-09-06 08:10:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice 2018-08-23 14:10:21 Minął termin składania ofert
Dostawa hydraulicznych nożyc do cięcia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni 2018-08-06 14:05:38 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim 2018-09-14 11:26:47 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. 2018-09-14 11:16:50 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostajacych w dyspozycji GMiny Cewice. 2018-09-14 11:27:33 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice 2018-07-25 13:03:03 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. 2018-07-09 10:51:47 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r. 2018-07-16 13:31:42 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice. 2018-08-03 14:12:08 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. 2018-06-08 12:59:08 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice 2018-09-17 10:38:02 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach instrumentu elastyczności dot. projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lała 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami. 2018-05-29 15:14:13 Minął termin składania ofert
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice 2018-06-12 15:18:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice 2019-07-16 14:15:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 2018-02-12 10:08:45 Minął termin składania ofert
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice 2018-03-15 15:09:22 Minął termin składania ofert
Zakup kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Cewice, przebiegającego odmiejscowości Maszewo Lęborskie do miejscowości Rybki. 2017-12-27 14:18:33 Minął termin składania ofert
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice. 2017-10-27 11:28:00 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu ? Etap I 2017-08-31 11:59:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski dz. nr 107 2017-09-14 13:50:18 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2017 2017-09-14 13:50:44 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. 2017-08-30 13:06:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Etap I. 2017-07-31 14:53:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulic Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęborskim wraz z kanalizacją deszczową ? Etap I 2017-08-30 12:15:58 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pieski 2017-07-28 10:34:27 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice. 2017-07-27 15:12:38 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2017-02-10 11:56:19 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placóek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016-2017 w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku. 2016-12-29 12:10:51 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Cewice 2017-01-03 13:15:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odwodnieniem. 2016-12-28 15:04:57 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 listopada 2016 do 31 grudnia 2016r 2016-07-28 13:49:28 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 września 2016 do 31 października 2016r 2016-07-28 13:48:46 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice 2016-07-28 10:50:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt typu YOMB w miejscowości Popowo dz. nr 113. 2016-10-28 11:36:39 Minął termin składania ofert
Budowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - ETAP II Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach. 2016-10-28 10:56:43 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice wraz z tłocznią TS2. 2016-10-27 15:20:04 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2016. 2016-11-09 12:48:33 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w m. Lesiaki wraz ze stacją uzdatniania wody - Etap III. 2016-11-09 12:33:14 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków 2016-06-01 13:52:22 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice 2016-05-17 14:36:18 Minął termin składania ofert
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2016 - 30.06.2018 r 2016-06-14 13:39:56 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap II Budowa i przebudowa drogi Osiedle 40-lecia PRL w Cewicach 2016-06-01 13:32:23 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016-2017 2016-04-21 12:09:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo ? Cewice, Bukowina ? Łebunia, Łebunia ? Osowo) zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/259/2006 Rady Gminy Cewice z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo ? Cewice, Bukowina ? Łebunia, Łebunia ? Osowo) 2016-07-12 10:46:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/138/04 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo. 2016-04-27 13:41:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków. 2016-04-20 10:16:04 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice. 2016-03-30 11:03:09 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec 2016-05-31 14:30:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. 2016-05-31 14:01:17 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy dróg. 2016-05-31 13:59:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Cewice w 2015 roku. 2015-12-08 08:52:03 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice. 2015-12-07 15:53:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo ? Cewice wraz z infrastrukturą. 2015-12-01 09:44:51 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 2015-12-10 10:50:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice. 2015-11-10 09:46:03 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice. 2015-10-13 12:55:00 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, wraz z infrastrukturą. 2015-10-28 15:05:46 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2015. 2015-10-30 10:20:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cewice 2015-10-30 10:04:11 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych, pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą 2015-10-28 14:43:23 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia 2015-10-28 14:05:34 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2015-2016. 2015-10-28 13:35:47 Minął termin składania ofert
Budowę kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w m. Cewice ? Etap II 2015-10-28 13:46:09 Minął termin składania ofert
Rozbudowa remizy OSP w Pieskach 2015-10-30 10:31:54 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia Gmina Cewice 2015-10-28 13:03:26 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2015-10-28 13:01:56 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice. 2015-10-28 13:01:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków w Gminie Cewice 2015-10-28 13:02:46 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2015-05-22 11:12:55 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2015-04-10 10:16:55 Minął termin składania ofert
Budowę sieci wodociągowej w m. Karwica wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody ? Etap II 2015-10-28 12:58:17 Minął termin składania ofert
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice ? ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego 2015-04-16 13:59:30 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia terenu w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2015-04-14 13:29:24 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część II Zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w m. Popowo 2015-04-13 10:50:27 Minął termin składania ofert
Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice ? etap I -Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice 2015-04-13 13:12:36 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice ? Etap I 2015-03-26 14:35:20 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice 2014-12-31 10:04:38 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice - zmieszane 2014-12-19 11:18:38 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice - selektywne 2014-12-19 11:17:31 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siedziby Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2014-12-31 08:31:02 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2014/2015, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice 2014-11-19 13:29:15 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Maszewie Lęborskim 2014-11-03 09:55:39 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo 2014-11-04 12:44:30 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice ? Etap I 2014-12-16 13:12:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014 2014-10-27 15:46:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie otworu eksploatacyjnego w m. Pieski - dz. nr 96 - Gmina Cewice 2014-10-27 15:50:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice ? ETAP I budowa boiska wielofunkcyjnego 2014-09-26 12:56:55 Minął termin składania ofert
Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice 2014-10-27 15:52:50 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Etap II 2014-10-27 15:40:47 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część I Zagospodarowanie centrum wsi Popowo 2014-10-24 14:05:01 Minął termin składania ofert
Budowa ciągów pieszych w miejscowościach Siemirowice i Łebunia 2014-10-24 13:58:23 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.: ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2014-12-30 12:45:46 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach - Etap I budowa oświetlenia ulicznego 2014-10-24 13:38:27 Minął termin składania ofert
Remont ciągów pieszych na terenie Gminy Cewice 2014-08-20 15:31:46 Minął termin składania ofert
Dostawa sceny estradowej wraz z podestem scenicznym i agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-08-13 13:39:56 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających oraz elementów małej architektury w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-08-13 13:39:04 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż zestawu zabawowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-08-13 13:23:08 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Rozwój społeczeństwa internetowego w Gminie Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2014-09-29 14:38:23 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część I Zagospodarowanie centrum wsi Popowo 2014-08-07 15:23:09 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2014/2015 2014-10-24 13:16:02 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.: ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2014-08-04 15:52:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych, 2014-10-24 12:55:41 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2014 2014-10-27 15:55:45 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 2014-10-24 12:55:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków, Gmina Cewice 2014-10-24 12:14:14 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2014-10-24 12:13:25 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-10-09 09:18:53 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2014-06-27 12:16:58 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż elementów małej architektury i pomostów pływających w ramach realizacji zadania pn: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-06-10 09:48:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w m. Cewice na odcinku II (dz. nr 77/5) 2014-07-08 10:54:08 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2014-06-10 11:04:14 Minął termin składania ofert
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice 2014-06-03 10:51:42 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice 2014-05-23 08:39:11 Minął termin składania ofert
Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach 2014-09-22 09:45:58 Minął termin składania ofert
Budowa zatoki autobusowej i chodnika 2014-05-22 14:36:14 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Cewice 2013-12-31 11:08:47 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach programów autorskich Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą i Fizyka dla Smyka w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2013-12-23 10:28:05 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych? etap I 2013-12-13 10:03:12 Minął termin składania ofert
Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu: laptopów z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz tablic interaktywnych w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2013-12-20 12:55:21 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice zgodnie z Uchwałą nr XXIX/267/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 r 2013-12-30 14:13:48 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2013-2014, tj. zwalczanie śliskości 2013-12-20 11:25:39 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego z dostępem do platformy e-lerningowej, warsztatów - Pasja życiowa a wybór zawodu-świadome planowanie ścieżki i indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2014-11-07 11:10:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię 2013-12-20 10:57:22 Minął termin składania ofert
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice 2013-12-20 10:28:45 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, ziemniaków i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-12-19 14:51:00 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-12-19 14:50:28 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkół w Cewicach 2013-12-19 12:59:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Bukowina 2013 2013-10-29 11:58:37 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice 2013-12-23 09:38:17 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego (z eternitu na dachówkę ceramiczną) na istniejącym budynku przedszkolnym w Bukowinie 2013-12-20 10:56:07 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . 2013-10-29 13:29:25 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych 2013-09-24 10:28:16 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . 2013-09-03 13:18:24 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . 2013-08-21 14:09:56 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych 2013. 2013-10-29 11:43:36 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni ścieków w miejscowościach Siemirowice, Cewice, Kamieniec gmina Cewice 2013-10-29 14:55:12 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni w miejscowościach: Siemirowice, Cewice, Kamieniec gm. Cewice 2013-10-29 14:38:58 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I 2013-10-29 09:50:48 Minął termin składania ofert
Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn.: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach 2013-10-29 13:07:17 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Stylizacja paznokcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia z terenu Gminy Cewice w ramach projektu pt. Szansa na lepszą przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2013-10-29 12:31:22 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych ? etap I 2013-10-29 09:28:30 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych ? etap I 2013-08-05 11:45:41 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice 2013-10-29 11:17:48 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? ogrodzenie, instalacja wodociągowa, parking ? etap I 2013-10-29 10:30:08 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych 2013-08-21 08:23:40 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-07-30 14:04:41 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-10-29 09:10:56 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią). 2013-10-29 11:01:40 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą? instalacja wodociągowa, parking ? ETAP I 2013-10-29 10:07:21 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia ? Osowo Lęborskie ? Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice 2013-10-21 15:49:08 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice. 2013-10-21 15:50:10 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - instalacja wodociągowa, parking - etap I. 2013-07-30 09:29:54 Minął termin składania ofert
Roboty dekarskie i elewacyjne 2013-07-30 09:19:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany i wykonawczy 2013-06-27 13:16:25 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-06-27 13:15:52 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2013-06-24 09:29:37 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-07-04 09:38:30 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym 2013-07-05 08:58:11 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH 2013-06-17 14:41:20 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2013-06-11 15:08:54 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych 2013-06-12 15:01:36 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2013-02-25 11:29:14 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wraz ze zmiana układu funkcjonalnego części budynku usługowego na Posterunek Policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 2013-06-12 14:41:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2013-06-12 14:38:45 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina zgodnie z Uchwałą nr XII/167/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 30 października 2012 2013-06-12 15:21:24 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci wod-kan do dz. 77-8, sieci kanalizacyjnej do dz. 168-1 - 168-8, przykanalików do posesji zlokalizowanych przy dz 237 w m. Bukowina 2013-01-25 15:52:57 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice. 2013-02-12 09:51:12 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu pn.: ?Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców" 2013-02-19 13:27:39 Minął termin składania ofert
Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców. 2013-06-11 15:09:48 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice 2013-06-11 15:35:41 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. KAMIENIEC GMINA CEWICE 2012-12-18 12:11:43 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. KAMIENIEC GMINA CEWICE 2012-12-18 12:11:38 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie 2013-06-27 13:15:10 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kursu obsługi komputera ECDL ? Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - dla personelu wsparcia w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2012-12-03 09:57:15 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2012/2013, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice. 2012-12-18 12:12:43 Minął termin składania ofert
Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentó Ostatecznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cewice w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" współfinansowanego ze środkó Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnyści gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion) 2012-11-08 12:46:10 Minął termin składania ofert
Budowa ciągów pieszych i przejść dla pieszych w Gminie Cewice 2012-12-21 12:08:38 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice 2012-12-21 12:09:21 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2012-11-19 15:02:11 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń na usługi rehabilitacyjne wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku usługowym w Cewicach 2012-11-05 13:01:29 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (komputerów przenośnych, oprogramowania, drukarek laserowych monochromatycznych oraz dysku wymiennego) w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2015-06-16 09:29:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Pieski 2012 2012-11-23 13:13:41 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) 2012-10-10 12:00:03 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN 2012-10-04 15:12:54 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią) 2012-10-04 15:13:40 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-30 13:05:53 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ?Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i budową sieci wodociągowej w m. Bukowina gm. Cewice 2012-09-17 16:14:56 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego ? do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt. ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 2012-09-04 12:29:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w istniejącym przebiegu pasa drogowego polegająca na poprawieniu struktury nawierzchni - Unieszyniec. 2012-08-28 14:53:43 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Cewicach(łącznik) 2012-08-24 13:06:29 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN 2012-08-21 14:57:36 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego ? do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt.? Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? 2012-07-03 14:35:25 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2012-07-17 13:36:51 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego dotyczącego realizacji projektu pt.? Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice? współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 2013-09-09 09:04:06 Minął termin składania ofert
REMONT GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH 2012. 2012-07-17 13:37:34 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznych 2012-07-03 14:34:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2012-06-25 16:04:15 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ,,Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu 2012-04-19 12:01:07 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2012 roku 2012-04-23 12:58:59 Minął termin składania ofert
DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW OŚRODKA ZDROWIA I DOMKU SPORTOWCA W CEWICACH. 2012-01-24 13:44:40 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Szansa na lepszą przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-02-29 13:41:53 Minął termin składania ofert
Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w m. Siemirowice z kanalizacyjną siecią zbiorczą w m. Cewice. 2012-06-20 12:21:48 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego. 2012-02-29 13:44:42 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego. 2011-12-07 12:15:38 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2011/2012, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice 2011-12-30 11:45:45 Minął termin składania ofert
Remont gruntowych dróg gminnych. 2012-02-29 13:46:16 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach. 2012-02-28 14:32:12 Minął termin składania ofert
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2011-10-12 14:49:09 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etapII) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cewice. 2011-10-19 15:14:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko. 2011-10-12 15:19:21 Minął termin składania ofert
Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2012-01-19 00:22:39 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 2011-09-14 15:11:41 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 2011-09-02 12:25:12 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2011 roku. 2011-10-12 14:48:25 Minął termin składania ofert
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w SIemirowicach. 2011-10-12 14:51:34 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 akcji informacyjno - promocyjnych w zakresie działań proekologicznych w Gminie Cewice w ramach projektu pn. ? Instalacja urządzeń solarnych na terenie gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 ? 2013 (Oś priorytetowa 5. Środowiska i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych) 2011-09-07 13:24:40 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób zagrożónych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. 2011-09-07 15:31:21 Minął termin składania ofert
Instalacja urządzeń solarnych w celu wspomagania podgrzewu c.w.u. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach. 2011-10-07 13:16:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łebuni, tranzytowego kanału sanitarnego z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie- Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie ? Osowo Lęborskie Skrzyżowanie- Osowo Lęborskie 2011-10-12 14:49:48 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-10-07 14:06:12 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach. 2011-10-07 14:07:00 Minął termin składania ofert
Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212. 2011-10-07 14:08:02 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych. 2011-07-06 13:23:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej (dz. 23/8) do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach wraz z budowę infrastruktury: chodniki, oświetlenie, odwodnienie. 2011-08-09 14:41:17 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż lamp solarnych do oświetlenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo oraz placu zabaw przy Niepublicznym Zespole Szkół w Bukowinie. 2011-08-03 14:54:06 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę m. Pieski oraz Karwica-Lesiaki w Gminie Cewice. 2011-07-20 14:50:43 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na budynku Remizy OSP z częścią mieszkalną w Pieskach. 2011-07-11 15:58:24 Minął termin składania ofert
Budowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach. 2011-06-17 10:43:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Łebunia i Osowo Lęborskie. 2011-04-19 10:39:50 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Cewice. 2011-02-11 12:54:46 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach. 2011-03-23 10:04:30 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw w Krępkowicach. 2010-12-15 14:04:19 Minął termin składania ofert
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2010/2011, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice. 2010-11-05 12:38:27 Minął termin składania ofert
Wymiana stolarki okiennej budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach. 2010-10-13 11:04:45 Minął termin składania ofert
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko. 2010-09-22 14:41:17 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Popowo. 2010-09-20 11:26:56 Minął termin składania ofert
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice 2010-09-22 14:39:29 Minął termin składania ofert
Dostawa ciepła do obiektów Zespołu Szkół w Cewicach. 2010-08-26 12:02:08 Minął termin składania ofert
Budowa dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach. 2010-09-02 13:23:41 Minął termin składania ofert
Budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni. 2010-09-02 13:24:30 Minął termin składania ofert
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice 2011-01-25 14:36:52 Minął termin składania ofert
Budowa dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach 2010-08-18 12:15:42 Minął termin składania ofert
Budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni 2010-09-02 13:21:19 Minął termin składania ofert
Remont domku sportowca "Leśnik" w Cewicach. 2010-08-20 08:15:48 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie. 2010-07-15 12:01:30 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010-2011 na terenie Gminy Cewice. 2010-07-15 12:06:36 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim 2010-05-13 12:40:07 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia 2010-06-23 14:53:00 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - etap II budowa placu zabaw, wiaty i ogrodzenia. 2010-04-27 10:06:29 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągu w Łebuni i Bukowinie Gmina Cewice. 2010-05-19 08:58:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji i wymianą ogrodzenia terenu szkoły. 2011-06-08 13:22:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Popowo" oraz "Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice". 2011-03-12 14:43:51 Minął termin składania ofert
Budowa Centrum Artystyczo-Kulturalnego w Cewicach. 2010-03-19 08:12:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie, Gmina Cewice. 2009-12-11 14:32:21 Minął termin składania ofert
Zamontowanie dodatkowych trzech hydrantów pożarowych na wodociągu przy ul. Spacerowej w Cewicach. 2009-12-11 14:29:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. 2010-02-01 14:02:17 Minął termin składania ofert
Budowa dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem w miejscowości Popowo. 2009-11-17 09:08:49 Minął termin składania ofert
Remont budynków sześciu hydroforni na terenie Gminy Cewice. 2009-12-17 13:31:34 Minął termin składania ofert
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica Unieszynko. 2009-10-28 12:15:14 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.210.000, 00 zł dla Gminy Cewice 2009-11-17 09:06:50 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej 2009-10-22 12:42:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie odwodnienia, zamontowanie 4 studzienek ściekowych na chodniku w Osowie Lęborskim. 2009-09-29 11:13:56 Minął termin składania ofert
Remont gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko. 2009-10-28 12:13:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. 2009-11-04 14:04:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trzech piezomertów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice. 2009-09-14 15:05:30 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej. 2009-09-14 15:03:48 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej pn Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo Gmina Cewice 2011-03-12 14:40:53 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice. 2009-08-04 10:36:36 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010 2009-07-23 11:49:55 Minął termin składania ofert
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1320G w miejscowości Maszewo Lęborskie (koło kościoła) oraz budowa chodnika przy drodze w Osowie Lęborskim. 2009-08-07 11:55:52 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice. 2009-07-13 10:04:56 Minął termin składania ofert
Budowa lamp oswietlenia ulicznego na terrenie Gminy Cewice w 2009 roku. 2009-07-13 10:02:30 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2009-06-01 08:22:43 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach - etap I odcinek ul. Spacerowa 2009-05-26 08:33:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej do zadania Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2011-03-12 14:46:19 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie. 2009-01-21 09:54:41 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2011-03-12 14:48:01 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000,00 zł dla Gminy Cewice. 2008-11-28 13:07:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt budowlany na remont Domu Kultury w Maszewie gm. Cewice 2008-10-10 08:48:15 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla przyłączenia kompleksu działek przy ul. Spacerowej w Cewicach 2008-10-10 08:43:53 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w Siemirowicach 2008-10-21 13:56:00 Minął termin składania ofert
Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica - Unieszynko. CPV-45233142-6 2008-10-21 13:46:15 Minął termin składania ofert
Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r. 2008-09-18 09:41:42 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009 2008-07-28 13:39:14 Minął termin składania ofert
Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r.- CPV 45316100-6, CPV 45315300-1, CPV 45311000-0 2008-07-25 10:15:33 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009. 2008-07-29 09:08:12 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Łebunia, Gmina Cewice 2008-07-21 10:47:48 Minął termin składania ofert
Zamówienie z wolnej ręki na Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku 2008-04-15 11:51:13 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku 2008-02-06 15:12:52 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r." 2008-02-07 14:58:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r." 2008-01-17 14:18:03 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Dostawa ciepła do obiektów Zespołu Szkół w Cewicach. CPV 40300000-5 2007-09-28 14:52:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.) na Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice, etap III odcinek Oskowo-Cewice (CPV 45231300-8, 45113000-2, 74140000-3) 2012-05-11 09:06:52 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo Zamówień publicznych na "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszyno." CPV-45233142-6 2007-09-04 17:19:43 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2007/2008. CPV 60112200-8 2007-08-14 15:18:02 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach. CPV 45231300-8" 2007-08-31 15:18:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa sieci wodociągowej Skrzeszewo-Bukowina. CPV 45231300-8" 2007-08-31 15:12:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na: Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach (CPV 45231300-8) z budową wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 (CPV 45233252-0) 2007-07-04 13:01:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych zima 2006/2007" CPV-90212000-6 2006-11-14 16:05:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony pn "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Popowo - Wybudowania Popowo" CPV-45233142-6 2006-11-06 14:02:48 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V 2006-08-17 15:32:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 453 000 zł" CPV 66130000-0 2006-08-25 16:14:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice - etap V Budowa placu zabaw n 2006-08-14 12:38:10 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja - rozbiórka oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Cewicach." CPV - 45.11.11.10-0 2006-09-01 12:22:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006/2007" 2006-08-04 11:23:11 Minął termin składania ofert