Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja z dnia 4 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnego produktu - brykietu z odpadów tekstylnych, opartego na nowej technologii opracowanej przez firmę RUBEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającego na budowie zakładu brykietowania tekstyliów na części działki 421/2, obr. Cewice, Gmina Cewice". Tomasz Klebba 2020-06-16 07:24:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 190/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Klebba 2020-06-16 07:22:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2020 roku. Wójt Gminy Cewice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Klebba 2020-06-10 12:20:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Cewice zmieniające Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149131G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tomasz Klebba 2020-06-10 10:55:45 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2020-06-10 10:46:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki Tomasz Klebba 2020-06-10 10:44:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Tomasz Klebba 2020-06-10 10:42:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2020-06-10 10:42:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice Tomasz Klebba 2020-06-10 10:41:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027" Tomasz Klebba 2020-06-10 10:39:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2016- 2019 z perspektywą na lata 2020-2023" za okres październik 2018- grudzień 2019. Tomasz Klebba 2020-06-10 10:38:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Osowo Lęborskie Tomasz Klebba 2020-06-10 10:37:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-06-10 10:36:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Tomasz Klebba 2020-06-10 10:36:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Tomasz Klebba 2020-06-10 10:35:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tomasz Klebba 2020-06-10 10:32:20 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Klebba 2020-06-09 10:47:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Tomasz Klebba 2020-06-08 14:23:29 dodanie dokumentu
Wykaz firm uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odpadów Tomasz Klebba 2020-06-08 12:52:23 edycja dokumentu
Wykaz firm uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odpadów Tomasz Klebba 2020-06-08 12:52:12 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. Tomasz Klebba 2020-06-08 10:36:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. Tomasz Klebba 2020-06-08 10:35:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2020-06-05 13:16:49 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Klebba 2020-06-05 12:47:45 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2020-06-05 12:45:09 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Tomasz Klebba 2020-06-05 11:29:12 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Klebba 2020-06-05 11:26:30 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Klebba 2020-06-05 11:24:26 dodanie dokumentu
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Klebba 2020-06-05 11:18:36 dodanie dokumentu
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Tomasz Klebba 2020-06-05 11:16:52 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Klebba 2020-06-05 11:13:53 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-06-05 10:37:05 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-06-05 10:33:45 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-06-05 10:31:34 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2020 Tomasz Klebba 2020-06-05 10:10:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-06-05 07:50:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-06-05 07:50:02 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-06-05 07:49:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-06-05 07:49:28 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-06-05 07:48:15 dodanie dokumentu