Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:38:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:37:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:35:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/141/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:26:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/140/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:24:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/139/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:22:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:20:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tomasz Klebba 2020-05-25 08:19:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COYID-19 Tomasz Klebba 2020-05-25 08:17:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Cewice uchylająca uchwałę nr XV/136/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tomasz Klebba 2020-05-25 07:55:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XIV/121/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. Tomasz Klebba 2020-05-25 07:54:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę nr XXII/108/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2020-05-25 07:53:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/145/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. Tomasz Klebba 2020-05-25 07:52:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę nr XXII/108/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2020-05-25 07:50:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Sławomir Greniuk 2020-05-22 09:29:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 20 maja 2020 r. o przystąpieniu do opracowana Programu Ochrony Środowiska oraz możliwości składania uwag i wniosków. Tomasz Klebba 2020-05-20 15:04:31 dodanie dokumentu
XVI Sesja Rady Gminy Cewice ósmej kadencji Tomasz Klebba 2020-05-20 14:54:03 dodanie dokumentu
Zapraszamy do skorzystania z naszego systemu do obsługi BIP. Tomasz Klebba 2020-05-20 10:15:19 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2020-05-15 12:23:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2020-05-15 12:21:51 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy. Tomasz Klebba 2020-05-11 14:22:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tomasz Klebba 2020-05-11 09:30:20 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. Tomasz Klebba 2020-05-08 08:29:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:35:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:34:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:33:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Cewice Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:32:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/l41/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:31:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/140/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Cewice Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:30:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/139/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Cewice Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:29:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:27:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:26:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały uchylającej uchwałę nr XV/136/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:25:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/121/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:23:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:22:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXII/108/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:21:18 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Cewice Sławomir Greniuk 2020-05-07 14:17:35 dodanie dokumentu
Postanowienie NR 26/7/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Cewice. Tomasz Klebba 2020-05-05 13:13:58 dodanie dokumentu
Informacja z dnia 4 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Unieszyno, działka nr 83/1". Tomasz Klebba 2020-05-04 15:29:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. Tomasz Klebba 2020-05-04 09:59:05 dodanie dokumentu