Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Międzyzdroje zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności

Status:
Niniejsza strona internetowa oraz aplikacje mobilne są w pełni zgodne .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Brak transkrypcji archiwalnych materiałów filmowych
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Transmisje sesji rady (w czasie rzeczywistym)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2019-08-07
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie przygotowano na podstawie wyniku walidatora Y-checker.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2019-08-02

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
urzad.pl/zglos_problem - należy wypełnić formularz na stronie
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Jan Kowalski - +48 123 456 789

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­ mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
urzad.pl/postepowania_odwolawcze - formularz postępowania odwoławczego
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Kolegium Odwoławcze ul. Wojska Polskiego 23/2

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2019-05-08
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-08-22
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Brak barier architektonicznych - dostępny podjazd dla wózków i winda.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
urzad.pl/dostepnosc_app_deklaracja
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Podmiot można poinformować telefonicznie: +48 123 567 943
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Niedostępne zapisy wideo z sesji będą uzupełniane o stosowne transkrypcje.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy nr 12/9/2019/123 z dnia 12 września 2019.
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: