Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kontakty i współpraca

Gmina Cewice jest członkiem następujących organizacji:

 

1. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich

Data przystąpienia: 30 marca 1998 r. ( Uchwała Nr IV/18/98 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich)

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie idei samorządu terytorialnego,
 • obrona wspólnych interesów gmin,
 • reprezentowanie interesów gmin,
 • prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową,
 • integrowanie działań gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin,
 • inicjowanie i wspieranie gospodarczego i kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin.

 

2. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”

10 lutego 2004 r. Rada Gminy Cewice wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Cewice do nowo powstającego stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” ( Uchwała Nr XIV/112/04 Rady Gminy Cewice z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”).

Celem LOT jest realizacja następujących zadań:

 • promocja Ziemi Lęborskiej,
 • zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej Ziemi Lęborskiej,
 • inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji,
 • integracja środowiska turystycznego Ziemi Lęborskiej,
 • wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Lęborskiego,
 • koordynacja działań w zakresie turystyki a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych,
 • propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • stwarzanie warunków do powstania i promowania produktów turystycznych na obszarze Ziemi Lęborskiej,
 • podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki,
 • współpraca z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną.

 

3. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

27 listopada 2007 r.  r. Rada Gminy Cewice wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Cewice do nowo Lokalnej Grupy Działania Fundacja partnerstwo Dorzecze Słupi ( Uchwała Nr XIV/78/07 Rady Gminy Cewice z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w charakterze partnera).

Celem Fundacji, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • budowanie i promocja wizerunku regionu,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działania Fundacji,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
 • wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
 • wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 • wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
 • wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
 • wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zbliżenia miedzy narodem polskim a innymi narodami,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki,
 • wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
 • inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej,
 • wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
 • wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa połowu, chowu lub hodowli ryb, raków lub innych organizmów żyjących w wodzie.

 

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” powstało 23 października 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/229/10 w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/193/09 Rady Gminy Cewice z dnia 23 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia Lokalna grupa Rybacka ,,Pradolina Łeby"

Z inicjatywą utworzenia LGR wystąpiły władze samorządowe gminy Gniewino. Na spotkaniu w dniu 16 czerwca 2009 r. przedstawiciele sześciu gmin: Gniewino, Choczewo, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Luzino podjęli decyzję o utworzeniu LGR. Stopniowo do inicjatywy przyłączały się władze samorządowe pozostałych gmin na obszarze, których działa LGR. Obszar LGR należy do dwóch powiatów, zachodnia część do lęborskiego, a wschodnia do wejherowskiego. Do pierwszego z nich należą gminy: Łeba, Wicko, Nowa Wieś Lęborska i Cewice, a do drugiego: Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce i Linia. Oba powiaty znajdują się na terenie województwa pomorskiego. Całość LGR znajduje się w obszarze przybrzeżnym Morza Bałtyckiego. Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną obszar ten należy do pięciu mezoregionów, w tym do Pradoliny Łeby i Redy (stąd nazwa LGR).

Cele ogólne

 1. Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze i poprawa jakości życia społeczności rybackich
 2. Utrzymanie sektora rybackiego na obszarze LGR
 3. Utrzymanie dobrego stanu środowiska

Cele szczegółowe

Dla celu ogólnego – 1. Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze i poprawa jakości życia  w społecznościach rybackich

 • Rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi, turystyki aktywnej i ekoturystyki
 • Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób związanych z sektorem rybackim oraz osób młodych i kobiet

Dla celu ogólnego 2. Utrzymanie sektora rybackiego na obszarze LGR

 • Zachowanie tradycji sektora rybackiego na obszarze LGR
 • Rozwój rynku zbytu ryb
 • Poprawa skuteczności prawa oraz rozwój aktywności środowisk rybackich i ich współpracy z partnerami  z innych środowisk

Dla celu ogólnego 3. Utrzymanie dobrego stanu środowiska

 •  Poprawa stanu wód
 •  Zachowanie szczególnie cennych walorów przyrodniczych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 29-11-2004 14:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 11-04-2012 12:55:05