Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2019 z dnia 23.12.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-12-23 12:41:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.05.2019 z dnia 20.11.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-11-25 11:58:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2019 z dnia 15.11.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-11-19 10:58:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV, budowa słupów linii napowietrznej 15kV. 2019-11-14 09:18:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.09.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1km, lokalnej przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-11-13 09:00:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.08.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1km, lokalnej przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-11-12 12:49:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej 15kV i złącza kablowego 15kV. 2019-10-25 11:06:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-10-09 13:10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak ZI.6733.04.2019 z dnia 24.09.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nn-0,4kV na działkach o nr: 54/1, 272, 47 obr. Pieski 2019-09-25 14:07:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączami kablowymi SN, budowa słupów linii napowietrznej SN. 2019-09-23 16:29:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru do 0,5m3/h. Adres inwestycji: Krępkowice, działka nr 9/4 obr. Krępkowice 2019-09-19 08:42:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV. Adres inwestycji: Pieski, działki nr 54/1, 272, 47 obr. Pieski 2019-08-22 11:50:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy Cewice, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 2019-07-11 14:05:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2019 z dnia 02.07.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-04 12:50:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznych kablowych 15kV i 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną, stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4kV, złącze kablowe SN, stanowiska słupowe 15kV i 0,4kV. 2019-05-16 12:35:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2019 z dnia 13.05.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-05-14 08:29:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych 0,4kV. 2019-03-26 10:05:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.13.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-02-07 11:38:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-02-06 10:48:05