Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Sesja nr XIV ósmej kadencji

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2019-12-23 10:06:40
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2019-12-23 10:05:31
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2019-12-23 10:04:42
dokument Projekt uchwały w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-12-23 10:04:01
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2019. 2019-12-23 10:03:11
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-12-19 10:08:28
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maszewo Lęborskie 2019-12-19 10:07:38
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 2019-12-19 10:06:59
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cewice, w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-19 10:06:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2019-12-16 13:42:00
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice 2019-12-16 13:36:00