Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2015-05-15 10:35:17
Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk 2015-05-15 10:34:27
Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk 2015-05-15 10:30:48
Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk 2015-05-15 10:30:09
Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk 2015-05-15 10:29:12
Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk 2015-05-15 10:28:37
Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk 2015-05-15 10:27:47
Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk 2015-05-15 10:27:13
Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk 2015-05-15 10:26:41
Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk 2015-05-15 10:25:57
Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk 2015-05-15 10:25:26
Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk 2015-05-15 10:24:51
Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku 2015-05-15 10:24:20
Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce 2015-05-15 10:23:38
Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk 2015-05-15 10:22:56
Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności 2015-05-15 10:22:15
Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2015-05-15 10:20:09
Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2015-05-15 10:19:31
Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2015-05-15 10:18:56
Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2015-05-15 10:18:23
Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2015-05-15 10:17:46
Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 2015-05-15 10:17:15
Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu 2015-05-15 10:16:12
Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015-05-15 10:15:41
Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 2015-05-15 10:15:07
Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa 2015-05-15 10:13:41
Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego 2015-05-15 10:12:58
Ryszard Mąkosa - Geodeta Powiatowy 2014-12-01 10:39:21
Aneta Kołodziejska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2014-10-30 11:19:49
Tomasz Pogorzelski - zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii 2014-08-27 13:01:14
Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 2014-08-22 08:15:12
Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2014-07-14 13:59:00
Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2014-06-30 14:18:27
Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii 2014-05-09 12:48:40
Zbigniew Babiarz-Zych - nalczelnik Wydziału Polityki Społecznej 2014-02-27 11:18:06