Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, działki nr 34, 11/4, 11/5, 11/12, 11/13 obręb Cewice. 2013-01-04 14:07:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 15kV od projektowanego słupa 15 kV do proj. stacji. Budowa linii kablowej 0,4kV od projektowanej stacji do projektowanych złącz kablowych z pomiarem. Działki o nr 289/7, 240, 313, 295, 312, 238/8, 238/10 - obr. Cewice 2012-12-28 13:32:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G od km 0+000 do km 3+510 km na ode. od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice 2012-12-20 08:59:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy sieci energetycznej oraz budowy oświetlenia drogowego na działkach o nr 13, 15/1, 37/3, 11 obr. Lesiaki 2012-12-13 10:19:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy sieci energetycznej oraz budowy oświetlenia drogowego na działkach o nr 41/1 i 43 obr. Maszewo Lęborskie 2012-12-13 10:18:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy sieci energetycznej oraz budowy oświetlenia drogowego na działkach o nr 8/6 i 43/1 obr. Krępkowice 2012-12-13 10:17:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr 113, 99/2, 93, 98/8, 98/4, 98/3, 86, 81/2, 82/3, 90, 100/3, 98/10 obr. Oskowo. 2012-12-07 14:00:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 03.12.2012 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G od km 0+000 do km 3+510 km na odc. od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice" 2012-12-05 08:00:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV, obr. Popowo 2012-11-28 09:28:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie ostatecznej decyzji nr Zl.6733.09.2012 z dnia 17.09.2012r 2012-11-22 11:17:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, działka nr 123/3 obręb Cewice 2012-11-20 09:05:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice: zawiadamiam o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Wójta Gminy Cewice nr Zl.6733.13.2012 z dnia 12.11.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupa w linii SN-15kV oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn na SN/nn (wymiana słupów i przewodów oraz dowieszenie drugiej linii po istniejącej trasie) na działkach o numerach 264, 64/2, 64/5, 243/1, 234, 257 obr. Bukowina 2012-11-16 13:28:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowej 15kV od projektowanego słupa 15kV do projektowanej stacji. 2012-11-16 10:13:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz demontaż istniejącej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym przy ul.PKWN, Witosa, działki o nr. 33, 34, 19/9, 20 obr. Cewice 2012-11-14 15:25:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, działki nr 34, 11/4, 11/5, 11/12, 11/13 obręb Cewice. 2012-11-14 12:45:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupa w linii SN-15kV oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn na SN/nn, działki o nr 264, 64/2, 64/5, 243/1, 234, 257 obr. Bukowina 2012-11-13 11:28:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i studni głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach Karwica i Lesiaki 2012-11-09 12:29:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch studni głębinowych SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski" 2012-11-05 15:03:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lesiaki, działki nr 13, 15/1, 37/3, 11 obr. Lesiaki 2012-10-31 15:07:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Maszewo Lęborskie, działki 41/1, 43 obr. Maszewo Lęborskie 2012-10-31 15:06:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krępkowice, działki nr 8/6, 43/1 obręb Krępkowice. 2012-10-31 14:51:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 0,4 kV na działkach o nr 14/12, 15, 23/8, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 - obr. Cewice 2012-10-18 10:30:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przyjęciu programu ochrony środowiska dla Gminy Cewice 2012-10-12 10:47:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: typ inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Oskowo oraz kabla energetycznego zasilającego przepompownię ścieków, Oskowo, działki o nr 113, 99/2, 93, 98/8, 98/4, 98/3, 86, 81/2, 82/3, 90, 100/3, 98/10, obręb Oskowo 2012-10-11 11:46:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 1328G od km 0+000 do km 3+510 km na odc. od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice". 2012-10-03 14:20:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 132/3, 176/5, 176/6, 174/2, 176/7 obr. Siemirowice 2012-10-03 11:52:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 372, 385, 382/3, 365/7, 383/6 obręb Cewice 2012-09-19 12:30:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Oskowo oraz kabla energetycznego zasilającego przepompownię ścieków 2012-08-31 08:50:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i studni głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach Karwica i Lesiaki oraz kablami energetycznymi zasilającymi studnie głębinowe i stacje uzdatniania wody 2012-08-31 08:48:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zakład Produkcji Paliwa RDF zlokalizowanego na dz. ewid. 143/2, 421/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice. 2012-08-22 08:30:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa energetycznej linii kablowej 0,4 kV w Siemirowicach" - na działkach o nr 132/3, 176/5, 176/6, 174/2, obręb Siemirowice 2012-08-17 13:30:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 0,4 kV 2012-08-17 13:22:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-IV.7821.1.2012.ES 2012-08-06 18:14:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Zakład Produkcji Paliwa RDF" 2012-08-06 18:11:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka linii napowietrznej 15kV na linię kablową 15kV na działkach o nr 8/2, 102/2L, 137/2L, 138-L, 139-L obręb Popowo i 102/9-L obręb Lubowidz 2012-07-27 13:27:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 132/3, 176/5, 176/6, 174/2, obręb Siemirowice 2012-07-13 08:12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 372, 385, 382/3, 365/7, 383/6 obręb Cewice 2012-07-13 08:09:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka linii napowietrznej 15kV na linię kablową 15kV na działkach o nr 235/3, 255 obręb Dziechno, 77, 84, 85 obręb Dzięcielec 2012-07-09 11:08:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 8, 9, 240, 286, 288, 289/5, 289/6, 538, 554 obręb Cewice 2012-07-06 08:23:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Oskowo oraz kabla energetycznego zasilającego przepompownię ścieków. 2012-07-05 08:48:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i studni głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania wody w miejscowości Karwica i Lesiaki oraz kablami energetycznymi zasilającymi studnie głębinowe i stacje uzdatniania wody. 2012-07-05 08:46:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa schodów zewnętrznych do kotłowni w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie z zadaszeniem 2012-06-26 09:37:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nadziałkach o nr 538, 554, 9, 240, 289/5, 289/12 obr. Cewice 2012-05-29 08:46:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii napowietrznej 15kV na linię kablową 15kV - obręb Popowo, gmina Cewice 2012-05-25 09:12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV - obręb Cewice 2012-05-23 11:55:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii napowietrznej 15kV na linię kablową 15kV 2012-05-23 11:18:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa schodów zewnętrznych do kotłowni w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie z zadaszeniem 2012-05-18 11:12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej 0,4 kV na działce nr 77/12 obręb Bukowina. 2012-04-13 08:21:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2012-04-06 14:09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Cewice ZI.6733.73.2011 z dnia 30.11.2011 2012-03-08 15:16:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład produkcji paliwa RDF 2012-02-28 11:36:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV - Bukowina, działka numer 77/12 2012-02-27 10:50:38
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej. 2012-02-24 12:55:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej 15 kV na działce o nr 123/3 obręb Cewice. 2012-02-02 15:04:18
dokument Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2011r. o rozprawie administracyjnej. 2012-01-12 14:09:17