Test3

   
   
xcvcxvcx  

Instrukcja aktualizacji strony internetowej zgodnie z wymogami WCAG 2.0

 

 

Wstęp

Oprogramowanie strony internetowej stepnica.pl zostało dostosowane do wymagań WCAG 2.0. Oznacza to, że wszystkie elementy strony będące poza działaniem redaktorów strony (konstrukcja strony, skrypty, style, elementy graficzne, nawigacja itp.) są zgodne z powyższą normą.

 

Dodatkowo treść znajdująca się obecnie na stronie również została zmienione tak aby spełniać normy WCAG 2.0. Niniejsza instrukcja stanowi zatem dokument pozwalający na dodawanie nowych treści lub edycję istniejących w sposób zgodny z wytycznymi WCAG.

 

Układ treści

Generalne zasady prezentowania treści tekstowej na stronie internetowej mówią o tym aby była dostępna w jak najprostszy i czytelny sposób. Umieszczanie informacji na stronie zasadniczo różni się od tej umieszczonej na plakacie czy innym dokumencie mającym charakter promocyjny.

 

Główne zasady

 • stosowanie krótki zwięzłych zdań

 • częste stosowanie akapitów (klawisz enter w edytorze) tak aby tekst był podzielony na wyraźne następujące po sobie fragmenty oddzielone odpowiednim odstępem (to zapewnia oprogramowanie strony)

 • stosowanie list dla wypunktowania informacji

 • używanie tabel jeśli informacje nadają się do przedstawienia w formie tabelarycznej

 • stosowanie pogrubień dla podkreślenia ważności informacji

 • stosowanie nagłówków (podtytułów) w celu “nawigacji” jeśli dany tekst jest długi i dający się podzielić w logiczne części

 • opisywanie zawartości zdjęć w tekście alternatywnym

 • robienia wcięć na początku akapitu (strona Internetowa to nie papier- tu są inne zasady)

 

Czego unikać

 • centrowania tekstu - tekst wycentrowany jest najmniej czytelny

 • zmiany koloru czcionki - stosować tylko w ostateczności (zdecydowanie lepiej jest wytłuścić daną informację)

 • zmiany wielkości czcionki

 • zmiany kroju czcionki

 • stosowania wielkich liter przy pisaniu całych zdań

 

Czego nie wolno stosować

 • stosowania nagłówków w tekście jako formy jego powiększenia - te mają swoją kluczową rolę zarówno dla osób czytających stronę jak i robotów indeksujących treść strony (np. Google)

 • zastępowania tekstu plakatem

 • wyrównywania tekstu spacjami oraz robienia nimi odstępów, wcięć itp.

 • dodawania zeskanowanych materiałów bez tych samych informacji w formie tekstu

 • kopiowania tekstu bezpośrednio w edytora tekstu - do tego służy odpowiednia funkcja w edytorze opisana w dalszej części, która usuwa formatowanie

 

Pamiętajmy! Tekst formatujemy (ustawiamy, nadajemy kształt) za pomocą edytora w panelu aktualizacyjnym strony. Za jego pomocą można dokonać wszystkich czynności aby informacja na stronie była dostępna zgodnie z zasadami WCAG oraz ogólnymi zasadami prezentowania treści w internecie.

 

Wstawianie tekstu

Zazwyczaj tekst, który mamy zamiar wstawić na stronę jest wcześniej przygotowany w zewnętrznym edytorze tekstu np. Word. Aby go wstawić poprawnie bez wszystkich niepotrzebnych dodatków, które mogą popsuć nam stronę korzystamy z funkcji “Wklej jako czysty tekst”

 

 

Po kliknięciu otworzy się okienko, w które należy wkleić cały tekst lub jego cześć. Zalecam wstawianie tekstu fragmentami tak aby formatowa je po kolei (po akapicie itp).

 

Tworzenie akapitu

Akapit tworzymy za pomocą przycisku “enter” po ostatnim znaku zdania kończącego nasz akapit. Wskazówka: aby przejść do nowej linii zamiast tworzyć akapit należy przycisnąć “shift+enter”.

Tworzenie nagłówków

Jak już wspomniałem nagłówki są istotnym elementem. Należy je stosować w miarę możliwości w tekstach składających się z wielu akapitów w miejscach, gdzie da się wyodrębnić fragment, który można zatytułować. W tym celu zaznaczamy tekst, który ma być nagłówkiem i korzystamy z opcji “Format” w edytorze:

 

 

 

Ważne! Nigdy nie wybieramy opcji nagłówka pierwszego poziomu “Nagłówek 1” - ten jest zarezerwowany dla tytułu naszego tekst i dba o to oprogramowanie strony. Z reguły wstawiamy nagłówek drugiego poziomu “Nagłówek 2” aby dodać pod tytuł i rzadziej nagłówek trzeciego poziomu “Nagłówek 3” dla treści, którą można jeszcze bardzie podzielić.

 

Tworzenie list

Listy są jednym z najlepszych sposobów prezentacji treści. Jasno określają jego strukturę i pozwalają w prosty sposób wypunktować dane zagadnienie. Istotne jest aby nie stosować tzw. pseudo listy czyli myślnika i dalej tekstu oddzielają punkty akapitem. Do tego służą odpowiednie opcje w edytorze w zależności czy lista ma być numerowana czy punktowana.

 

 

 

Stawiamy kursor przed fragmentem, który ma być punktem i klikamy odpowiedni przycisk. Edytor dla danego fragmentu utworzy jeden punkt (lub liczbę) a oprogramowanie zadba od odpowiednie wcięcia.

 

Aby utworzyć zagłębienie w liście stosujemy przycisk wcięcia.

 

 

 

Prawidłowe dodawanie tabel

Edytor posiada narzędzie, które pozwala na stworzenie zaawansowanych tabel. Istotną rzeczą jest aby tabela posiadała nagłówek - zazwyczaj jest to pierwszy wiersz tabeli z nazwami kolumn.

 

W tym celu zaznaczamy pierwszy wiersz tabeli i klikamy prawy przyciskiem myszki aby pojawiło się kontekstowe menu tabeli. Dalej wybieramy opcję “Komórka” i dalej klikamy “Właściwości komórki

 

 

 

Następnie z okna “Właściwości komórki” w polu “Typ komórki” wybieramy opcję “Nagłówek” i całość zatwierdzamy “OK

 

Prawidłowe dodawanie zdjęć

Zdjęcie i wszelkiego rodzaju materiały graficzne (plakaty, logo) dodajemy w ten sam sposób jak do tej pory. Istotne jest aby wpisywać ich opis w tzw. treści alternatywnej czyli dostępne dla osób, które nie widzą.

 

W tym celu przed samym zatwierdzeniem dodania zdjęcia w polu “Tekst zastępczy” wpisujemy odpowiednie formuły.

 

 

 

Dla zdjęcia

 • wpisujemy w jednym zdaniu co na nim widnieje oraz jeśli jest ono linkiem np. do powiększenia go dodajemy stosowną informację: link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia

Dla logo

 • wpisujemy np. Logo i nazwa organizacji, która jest jego właścicielem lub to co na min widnieje jeśli jest to znak graficzny typu informacja lub ostrzeżenie.

Dla plakatu

 • wpisujemy np. Plakat + nazwę wydarzenia, które promuje + więcej informacji w tekście poniżej + link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia (jeśli rzeczywiście jest linkiem)

 • Ważne! W przypadku plakatów nigdy nie dodajemy samego plakatu bez treści, która powiela to co jest na plakacie. Oznacza to, że należy przepisać wszystkie istotne informacje takie jak tytuł wydarzenia, jego termin, program itp

 

Dodawanie załączników w postaci plików

Załączniki dodajemy w taki sam sposób jak do tej pory z tym, że zaznaczony tekst, który ma być linkiem do danego załącznika musi być zaopatrzony na końcu w format oraz wagę pliku.

 

Dla przykładu jeśli dodajemy załącznik w PDF należy dopisać formułę np. “zarządzenie w sprawie wywozu śmieci (PDF, 27KB)” lub dla innych formatów np. (DOC, 63KB), (XLS, 1.34MB)

 

Istotny jest również fakt aby treść załączników była również dostępna tzn. jeśli jest to PDF nie powinien zawierać skanu lecz formę, która umożliwia odczytanie, skopiowanie i wyszukiwanie w treści. W tym celu po zeskanowaniu dokumentu należy skorzystać z oprogramowania typu OCR, które potrafi w sposób automatyczny rozpoznać treść i odpowiednio zapisać taki dokument.

 

Podsumowanie

Prawidłowo przygotowana i wprowadzona treść na stronę internetową powinna składać się z wyżej wymienionych i opisanych elementów. Stosowanie ich tylko w tym ograniczonym zakresie umożliwia prezentację treści w sposób czytelny i zgodny z normami WCAG.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Agnieszka St pie i wsp.pdf (PDF, 38KB) 2018-04-27 08:44:24 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 31-01-2017 11:36:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Górak 31-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 27-04-2018 08:44:24