Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018

Numer umowy

Przedmiot  umowy

Data zawarcia umowy

Zleceniobiorca (druga strona umowy)

Wartość umowy

Termin realizacji umowy

Aneks do umowy (nr i data zawarcia)

1-50

Umowy na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków.

02.01.2018

Osoby fizyczne

-

02.01.2018

30.06.2018

 

51.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice.

03.01.2018

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Uśmiech dziecka”

Szklana

600,00 zł. brutto miesięcznie

 

02.01.2018

30.06.2018

01.09.2018

31.12.2018

 

52.

Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Cewice.

03.01.2018

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Lębork

70,00 zł. brutto miesięcznie za 1 dziecko

 

02.01.2018

30.06.2018

01.09.2018

31.12.2018

 

53.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

Biuro usług Inwestycyjnych

Jan Treder

Lębork

300,00 zł. miesięcznie

02.01.2018

31.12.2018

 

54.

Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

02.01.2018

SEG-PROJECTS

Agnieszka Łudzińska

Lębork

500,00 zł. miesięcznie

02.01.2018

31.12.2018

 

55.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

56.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

57.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

58.

Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Popowie.

11.01.2018

Osoba fizyczna

20,00 zł. brutto za 1 h

11.01.2018

21.06.2018

 

59.

Umowa na wykonanie wyceny działek w Cewicach i Bukowinie.

10.01.2018

Wojciech Deska

Krępa Kaszubska

10.000,00 zł. brutto

10.01.2018

31.01.2018

10.01.2018

09.02.2018

 

60.

Umowa na dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

16.01.2018

Osoba fizyczna

0,50 zł./1 km

11.01.2018

30.06.2018

 

61.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie.

17.01.2018

Osoba fizyczna

5,33 zł./1 m2

01.02.2018

31.01.2027

 

62.

Umowa na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

18.01.2018

Osoba fizyczna

0,50 zł./1 km

18.01.2018

30.06.2018

 

63.

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Cewicach.

25.01.2018

MELMAG Biuro Projektów
i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo

3.690,00 zł. brutto

25.01.2018

31.05.2018

 

64.

Umowa dzierżawy na wodociąg Unieszyno nr inw. 210/232.

02.01.2018

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cewice

125,56 zł. rocznie

01.01.2018

do czasu uzyskania prawa własności przez Dzierżawcę

 

65.

Umowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.

29.01.2018

Wojewoda Pomorski

Zgodnie
z zapotrzebowaniem na środki

01.01.2018

31.12.2018

 

66.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Siemirowice, Osiedle Na Skarpie.

05.01.2018

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny

w Gdyni

5,33 zł./1m2

05.01.2018

31.01.2027

 

67. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie piłki nożnej seniorów oraz sekcji biegów długodystansowych w m. Siemirowice”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Sportów Olimpijskich, Obronnych i Ekstremalnych

„BRYZA 44” Siemirowice
14.500,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
68. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i piłki nożnej dziewcząt i chłopców w Siemirowicach”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy

„BRYZA SIEMIROWICE”

Siemirowice
6.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
69. Umowa na realizację projektu pn. „Rozwój sportu w dyscyplinie karate na terenie Gminy Cewice”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate

„SHOTOKAN”

w Lęborku
11.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
70. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w m. Łebunia”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Ludowy Klub Sportowy

Łebunia
33.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
71. Umowa na realizację projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie sekcji piłki nożnej – drużyn juniorów i seniorów”. 31.01.2018

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

„LEŚNIK-CEWICE”

Cewice
49.000,00 zł.

31.01.2018

31.12.2018
 
72. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice”. 07.02.2018

Biuro Inwestycji Budowlanych

Stefan Petk

Lębork
15.000,00 zł. brutto

07.02.2018

15.08.2018
 
73. Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej (PSZOK Cewice). 05.02.2018

Energa-Operator S.A.

Gdańsk
Zgodnie z cennikiem usług Czas nieokreślony  
74. Umowa na realizacje projektu pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów, prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w m. Maszewo Lęborskie”. 26.02.2018

Klub Sportowy „KORAL-MASZEWO”

Maszewo Lęborskie
24.000,00 zł.

26.02.2018

31.12.2018
 
75. Umowa dot. udzielenia i przekazania dotacji dla żłobka. 13.02.2018 Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck 200,00 zł. miesięcznie na 1 dziecko

01.01.2018

31.12.2018
Aneks Nr 1 z dn. 06.03.2018
76. Umowa najmu lokalu socjalnego w m. Unieszynko. 01.02.2018 Osoba fizyczna 0,42 zł./1m2 x 15,40m2 = 6,47 zł. brutto miesięcznie

01.02.2018

31.01.2020
 
77. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 5/6, 17A/13. 02.02.2018

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 

w Gdyni
5,33 zł./1m2

02.02.2018

02.02.2027
 
78. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 6/10. 27.02.2018 Osoba fizyczna 42,56m2 x 5,33 zł. = 226,84 zł.

01.03.2018

30.11.2021
 
79. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 17A/3. 27.02.2018 Osoba fizyczna 43,91m2 x 5,33 zł. = 234,04 zł.

01.03.2018

02.02.2027
 
80. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie 6/5. 27.02.2018 Osoba fizyczna 45,94m2 x 5,33 zł. = 244,86 zł.

01.03.2018

02.02.2027
 
81. Umowa na dostarczenie ortofotomapy 2017 dla terenu Gminy Cewice. 01.03.2018

MGGP Aero sp. z o.o.

Tarnów
10.000,00 zł. brutto

01.03.2018

10.03.2018
 
82. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (użytkowego) położonego na Osiedlu Młodych 25 w Cewicach. 01.03.2018 Osoby fizyczne 1.900,00 zł. brutto miesięcznie

01.03.2018

31.08.2018
 
83. Porozumienie dot. określenia sposobu rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej do lokalu położonego w Cewicach, Osiedle Młodych 25. 01.03.2018 Osoby fizyczne Zgodnie ze stanem wskazania podlicznika

01.03.2018

31.08.2018
 
84. Umowa na wykonanie tablic z nazwami ulic wraz z uchwytami i słupkami. 05.02.2018

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork

922,50 zł. brutto

05.02.2018

28.02.2018
 
85. Umowa na wykonanie tablic z nazwą ulicy z uchwytami oraz słupkami. 05.02.2018

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

„AGATKA” s.c.

Toruń

1.225,08 zł. brutto

05.02.2018

28.02.2018
 
86. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Siemirowice, Osiedle Na Skarpie 6/5. 06.03.2018

Energa-Operator S.A.

Gdańsk
Zgodnie z taryfą operatora Bez terminu  
87. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Siemirowice, Osiedle Na Skarpie 17A/13.  06.03.2018

Energa-Operator S.A.

Gdańsk
Zgodnie z taryfą operatora Bez terminu  
88. Umowa o wykonanie inicjatywy  lokalnej pn. „ Wzrost świadomości ichtiologicznej mieszkańców Gminy Cewice poprzez organizacje Rodzinnego Wędkowania w Siemirowicach”. 08.03.2018 Mieszkańcy miejscowości Siemirowice 4.000,00 zł.

15.04.2018

30.11.2018
 
89. Umowa o realizację zadania publicznego pn. „Integracja dzieci poprzez współzawodnictwo w turniejach piłki nożnej „VI letnim turnieju piłkarskim dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Cewice” i „I Mikołajkowym turnieju piłkarskim”. 16.03.2018

Klub Sportowy „LEŚNIK-CEWICE”

Cewice
4.350,00 zł.

01.06.2018

31.12.2018
 
90. Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Akumulator Społeczny”. 16.03.2018

Stowarzyszenie „EDUQ”

Lębork
4.000,00 zł.

19.03.2018

31.12.2018
 
91. Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Nauka pierwszej pomocy dla dzieci z Gminy Cewice”.  15.03.2018

Polski Czerwony Krzyż

Warszawa
1.600,00 zł.

19.03.2018

31.12.2018
 
92. Umowa na realizację projektu pn. „Organizacja dla społeczeństwa Gminy Cewice oraz regionu oraz uczestnictwo we współzawodnictwie biegów i marszów nordic walking”. 19.03.2018 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy „FIGHTER” Bukowina-Lębork

Popowo
7.000,00 zł.

19.03.2018

31.12.2018
 
93. Numer omyłkowo pominięty.          
94. Umowa na przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej. 16.03.2018 r.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Bydgoszcz

3.500,00 zł.

brutto
90 dni od dnia podpisania umowy  
95. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych 20.03.2018 r. Osoba fizyczna 200 km miesięcznie

01.04.2018

31.12.2018
 
96. Umowa na usługę wykonania operatów szacunkowych: lokal mieszkalny w Unieszynie, działka w Cewicach. 16.02.2018 r.

FESTIMO WYCENA

Alicja Fenska

Gdynia
848,00 zł. brutto

16.02.2018

05.04.2018
 
97. Umowa na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.- II etap.” 04.04.2018 r.

PPUH „ADKAR”

Adam Lewnau

Sierakowice
10.000,00 zł. brutto

04.04.2018

10.05.2018
 
98. Umowa na przeprowadzenie szkolenia dla radnych Rady Gminy Cewice. 10.04.2018 r.

Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządowców s.c.

Kraków
4.000,00 zł. brutto

28.04.2018

28.04.2018
 
99. Umowa świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). 11.04.2018 r.

Ernst & Young

Doradztwo Podatkowe

sp. z o.o.

Warszawa
600,00 zł. miesięcznie na okres 12 miesięcy  
100. Umowa na „Wykonanie odwodnienia liniowego – rów na działce drogowej dz. nr 365 w m. Bukowina”. 03.04.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

Rokitki
14.500,00 zł. brutto

03.04.2018

06.04.2018
 
101. Umowa wykonawcza z operatorem wewnętrznym. 30.03.2018 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina”

Czarnówko
-

01.01.2018

31.12.2018
 
102. Umowa na wykonanie „Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Cewice”. 13.04.2018 r.

Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji

Kraków

2.200,00 zł.

brutto

13.04.2018

30.06.2018
 
103. Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy na obiekcie budowlanym – Etap I budowa oświetlenia Osowo Lęborskie. 13.04.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
2.000,00 zł. brutto ryczałt

13.04.2018

15.05.2018
 
104. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1321G. Budowa chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej”. 18.04.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
16.400,00 zł. brutto

18.04.2018

30.11.2018
 
105. Umowa na realizację projektu „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w m. Cewice w 2018 r." 18.04.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy

„IRYDA”

Cewice
14.000,00 zł.

18.04.2018

31.12.2018
 
106. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszych w m. Cewice ul. W. Witosa  (w kierunku cmentarza). 20.04.2018 r.

MELMAG Biuro Projektów i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo
8.610,00 zł. brutto

20.04.2018

30.11.2018
 
107. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Cewicach”. 20.04.2018 r.

MELMAG Biuro Projektów i Usług Elektrycznych

Mateusz Gaschta

Przodkowo
4.920,00 zł. brutto

20.04.2018

30.11.2018
 
108. Umowa na „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w m. Łebunia”. 24.04.2018 r.

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
7.650,60 zł. brutto

24.04.2018

18.05.2018
 
109. Umowa na wykonanie wyceny dz. nr 61/7 i 61/16 w Maszewie Lęborskim, dz. nr 37/18 i 37/17 w Cewicach. 18.04.2018 r.

Wojciech Deska

Krępa Kaszubska
1.000,00 zł. brutto

18.04.2018

27.04.2018
 
110. Umowa na usługę opracowania graficznego, składu komputerowego, druku Bezpłatnego Informatora Samorządowego Urzędu Gminy w Cewicach „CEWICE” w nakładzie 1500 egz. 27.04.2018 r

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Poligrafia i Opakowania „INES”

Rafał Lewandowski

Mosty

16 stron

– 2.263,20 zł. brutto

20 stron

– 2.632,20 zł. brutto

27.04.2018

31.12.2018
 
111. Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Piłkarski CUP 2018”. 04.05.2018 r.

Klub Sportowy

Leśnik-Cewice

Cewice
5.100,00 zł.

04.05.2018

30.06.2018
 
112. Umowa na wykonanie wznowienia granic i połączenie geodezyjnie działek położonych w Popowie. 27.04.2018

Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych

„NADIR” sp. z o.o.

Sierakowice
1.100,00 zł.

27.04.2018

29.06.2018
 
113. Umowa na realizację zadania publicznego pt. „XI Wojewódzki Marsz na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” Czarna Woda 2018 r. 10.05.2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Łebuni
1.600,00 zł.

11.06.2018

02.09.2018
 
114. Umowa na warsztaty profilaktyczne. 10.05.2018 r.

Centrum Medicus

Jacek Wiaderny

Kwidzyn

900,00 zł.

brutto

24.05.2018

24.05.2018
 
115. Umowa na wykonanie wyceny działek w Łebuni i Cewicach. 16.05.2018 r.

Wojciech Deska

Lębork
2.000,00 zł. brutto

16.05.2018

04.06.2018
 
116. Umowa na „Budowę miejsc postojowych i utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Cewicach”. 23.05.2018 r.

Usługi Leśne- Budowlane Krystian Wenta

Popowo
19.680,00 zł. brutto

23.05.2018

30.05.2018
 
117. Umowa na wykonanie tablic dwustronnych kierunkowych wraz z uchwytami oraz słupkami. 25.05.2018 r.

Usługowy Zakład  Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
2.240,00 zł. brutto

25.05.2018

08.06.2018
 
118. Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. 28.05.2018 r. Wojewoda Pomorski 20.000,00 zł.

28.05.2018

31.12.2018
 
119. Umowa na „Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina”. 12.06.2018 r.

Przedsiębiorstwo Budowlane „WÓJCIK” Wiesław Wójcik

Lębork
26.445,00 zł. brutto

12.06.2018

30.06.2018
 
120. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku byłej policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w Cewicach”. 18.06.2018 r.

Nadzory Projekty Kosztorysy Adam Pawlak

Maszewo Lęborskie
1.500,00 zł. ryczałt

18.06.2018

31.07.2018
 
121. Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy „Rozbudowa, przebudowa budynku byłej policji na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Cewicach”. 18.06.2018 r.

PROINWESTBUD

Obsługa Inwestycji Budowlanych Wojciech Pekról

Lębork
1.500,00 zł. ryczałt

18.06.2018

31.07.2018
 
122. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina”. 18.06.2018 r.

RemProConcept

Remigiusz Borzyszkowski

Kościerzyna

1.845,00 zł. brutto

18.06.2018

31.07.2018
 
123.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie.

15.05.2018 r.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

w Gdyni
5,33 zł. za 1m2 pow. użytkowej

15.05.2018

15.05.2027
 
124. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Osiedle Na Skarpie. 22.06.2018 r. Osoba fizyczna 5,33 zł. za 1m2 pow. użytkowej

27.06.2018

15.05.2027
 
125. Umowa na obsługę techniczną i nagłośnienie III Świętojańskiej Nocy  Motocyklowej w Bukowinie. 22.06.2018 r. Osoba fizyczna 5.930,00 zł.

23.06.2018

24.06.2018
 
126. Umowa na wykonanie czynności związanych z wypożyczaniem sprzętu pływającego w Siemirowicach. 26.06.2018 r. Osoba fizyczna

06/2018 – 444,80 zł. 07/2018 – 3.447,20 zł.
08/2018 – 3.447,20 zł.
09/2018 - 444,80 zł.

27.06.2018

04.09.2018
 
127. Umowa na „Rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych po byłym posterunku w m. Cewice”. 27.06.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitkach
11.992,50 zł. brutto

27.06.2018

18.07.2018
 
128. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa, ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice”. 27.06.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
5.600,00 zł. brutto

27.06.2018

30.09.2018
 
129. Umowa najmu lokalu socjalnego w Unieszynie. 02.07.2018 r. Osoba fizyczna 13,89 zł./miesięcznie

01.07.2018

02.07.2020
 
130. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 04.07.2018 r .

Remondis sp. z o.o.

Warszawa
-

01.07.2018

30.06.2019
 
131. Umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica”. 26.06.2018 r. Wojewoda Pomorski 14.000,00 zł.

26.06.2018

31.12.2018
 
132. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla 4 nauczycieli – awans zawodowy. 24.07.2018 r. Osoba fizyczna 400,00 zł. brutto 24.07.2018  
133. Umowa na przeprowadzenie egzaminu dla 4 nauczycieli – awans zawodowy. 24.07.2018 r. Osoba fizyczna 400,00 zł. brutto 24.07.2018  
134. Umowa o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 25.07.2018 r.

Województwo Pomorskie

w Gdańsku
67.958,00 zł.

25.07.2018

15.11.2018
 
135. Umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 12.07.2018 r. Osoba fizyczna -

12.07.2018

11.07.2024
 
136. Umowa o przystąpieniu do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej. 25.07.2018 r.

Polskie Centrum Opieki sp. z o.o. z siedzibą

w Gdyni
-

01.08.2018

31.07.2019
 
137. Umowa na wykonanie responsywnej strony internetowej Urzędu Gminy w Cewicach. 31.07.2018 r.

Studio Go Łukasz Hodorowicz

Sierakowice
5.100,00 zł. netto

31.07.2018

30.08.2018 

Aneks Nr 1/2018 z  dn. 09.08.2018 r.

138. Umowa najmu lokalu mieszkalnego. 07.08.2018 r. Osoba fizyczna 211,93 zł. miesięcznie

08.08.2018

22.08.2022
 
139. Umowa na pełnienie obowiązków kierownika budowy – Budowa ciągu pieszego na odcinku Cewice-Oskowo. 07.08.2018 r.

Tomasz Gałka

Inżynieria Drogowa

Lębork
2.000,00 zł. brutto

07.08.2018

30.09.2018
 
140. Umowa na „Budowę ciągu pieszego na odcinku Cewice-Oskowo”. 07.08.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitkach
8.487,00 zł. brutto

07.08.2018

30.09.2018
 
141. Umowa na świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dot. wsparcia w odzyskaniu podatku VAT.  08.08.2018 r.

Ernst&Young Law Tołasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k.

Warszawa

ul. Rondo ONZ 1
500,00 zł. jednorazowo, 15% faktycznie odzyskanego VAT 08.08.2018 nie dłużej niż na 4 lata  
142. Umowa o świadczenie usług doręczania przesyłek. 21.08.2018 r. Osoba fizyczna

1,00 zł. brutto/ list zwykły

4,00 zł. brutto/zwrotne potwierdzenie odbioru

21.08.2018

na czas nieoznaczony
 
143. Umowa na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego dz. nr 86/5 w Bukowinie. 27.08.2018 r.

Piotr Chmieliński

Gdynia
307,50 zł. brutto

27.08.2018

10.09.2018
 
144. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach, Os. Na Skarpie 6/15. 30.08.2018 r. Osoba fizyczna 41,59 m2 /5,80 zł. = 241,22 zł.

01.09.2018

22.08.2022
 
145. Umowa na wykonanie 9 panoram sferycznych 360 x 180 z powietrza na terenie Gminy Cewice. 30.08.2018 r.

Studio GO

Łukasz Hodorowicz

Sierakowice
3.150,00 zł. netto

30.08.2018

31.10.2018
 
146. Umowa na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Maszewie Lęborskim”. 03.09.2018 r.

Firma Usługowo-Budowlana DUET s.c. Jan Treder & Juliusz Zieliński

Lębork
3.444,00 zł.

03.09.2018

30.11.2018
 
147.

Umowa na „Remont drogi gminnej w m. Siemirowice zlokalizowanej  na dz. nr 174/2, obręb Siemirowice.

05.09.2018 r. Nadleśnictwo Cewice 80.000,00 zł.

05.09.2018

31.12.2018
 
148. Umowa darowizny defibrylator AED PLUS firmy ZOLL-1 zestaw. 08.09.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna  w Łebuni 5.262,00 zł. brutto okres 10 lat od dnia nabycia  
149. Umowa darowizny latarka LED z akumulatorem marki PELI – 2 szt. , defibrylator AED PLUS firmy ZOLL – 1 zestaw. 08.09.2018 r. 08.09.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna  w Cewicach 6.516,60 zł. brutto okres 10 lat od dnia nabycia  
150. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 03.09.2018 r.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Łebuni
300 km/miesięcznie w jazdach lokalnych

01.09.2018

31.08.2019
 
151. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 03.09.2018 r.

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Siemirowicach
300 km/miesięcznie w jazdach lokalnych

01.09.2018

31.08.2019
 
152. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 03.09.2018 r.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

w Przerytem
300 km/miesięcznie w jazdach lokalnych

01.09.2018

31.08.2019
 
153. Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 03.09.2018 r.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Maszewie Lęborskim
300 km/miesięcznie w jazdach lokalnych

01.09.2018

31.08.2019
 
154. Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla jednostki OSP w Łebuni. 12.09.2018 r.

Województwo Pomorskie

Gdańsk
3.000,00 zł.

12.09.2018

15.01.2019
 
155. Umowa najmu lokalu mieszkalnego  w Siemirowicach. 27.08.2018 r.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

w Gdyni
5,80 zł./1 m2

01.09.2018

30.09.2027
 
156. Umowa na „Remont chodnika przy ul. Długiej w Siemirowicach”. 11.09.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitach
36.700,00 zł. brutto

11.09.2018

30.09.2018
 
157. Umowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Program Niepodległa”. 06.09.2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

w Warszawie
10.000,00 zł.

06.09.2018

31.12.2018
 
158. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 17.09.2018 r. Osoba fizyczna 67,51 m2 x 5,80 zł. = 391,56 zł.

18.09.2018

30.09.2027
 
159. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w m. Siemirowice. 17.09.2018 r. Osoba fizyczna 52,47 m2 x 5,80 zł. = 304,33 zł.

01.10.2018

30.09.2027
 
160. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 18.09.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

03.09.2018

21.06.2018
 
161. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 18.09.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

03.09.2018

21.06.2018
 
162. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 18.09.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

03.09.2018

21.06.2018
 
163. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 18.09.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

03.09.2018

21.06.2018
 
164. Umowa na wykonanie „Montażu systemu monitoringu wizyjnego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cewicach”. 18.09.2018 r.

Medias-System Łukasz Krause

Gdynia
14.940,94 zł. brutto

18.09.2018

10.10.2018
 
165. Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 17.09.2018 r. Osoba fizyczna 20 zł. brutto/1 h

01.10.2018

08.02.2019
 
166. Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 17.09.2018 r. Osoba fizyczna 20 zł. brutto/1 h

01.10.2018

08.02.2019
 
167. Umowa na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć świetlicowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 17.09.2018 r. Osoba fizyczna 20 zł. brutto/1 h

01.10.2018

08.02.2019
 
168.

Umowa na realizację zadania publicznego „Obchody 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieskach”.

20.09.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna  w Pieskach 5.000,00 zł.

20.09.2018

31.10.2018
 
169. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 25.09.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

03.09.2018

21.06.2019
 
170. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 25.09.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1km

03.09.2018

21.06.2019
 
171. Umowa na dotację na prace konserwatorskie. 26.09.2018 r.

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Michała Archanioła

w Łebuni
10.000,00 zł.

26.09.2018

30.10.2018
 
172. Umowa najmu samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz 212 Sprinter. 25.09.2018 r.

Prywatny Transport Osobowy TREDE-TRANS

Zbigniew Treder

Lębork
1,50 zł. brutto/1km

25.09.2018

31.12.2018
 
173. Umowa na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice”. 01.10.2018 r. Osoba fizyczna 15 zł. brutto/1 h nie mniej niż 300,00 zł. miesięcznie

01.10.2018

31.01.2019
 
174. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 02.10.2018 r. Osoba fizyczna 5,80 zł./1m2 x 42,24m2 = 244,99 zł.

25.09.2018

31.10.2018
 
175. Umowa na „Utwardzenie drogi dz.  nr 113 w m. Popowo”. 25.09.2018 r.

GAN BUP Paweł Gangalowski

Siemirowice
24.700,00 zł. brutto

25.09.2018

31.10.2018
 
176. Umowa na „Opracowanie systemu ochrony danych osobowych za zgodność z RODO”. 31.08.2018 r.

„bez owijania” Monika Zygmunt-Jakuć

Poznań
5.500,00 zł. netto

31.08.2018

31.10.2018
 
177. Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 31.08.2018 r.

„bez owijania” Monika Zygmunt-Jakuć

Poznań
850,00 zł. netto miesięcznie czas nieokreślony  
178.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach.

05.10.2018 r. Osoba fizyczna 36,84 m2/1,27 zł. = 46,79 zł. czas nieokreślony  
179. Umowa na dzierżawę 3 pojemników na papier. 01.09.2018 r.

Remondis sp. z o.o.

Oddział

w Lęborku

25,00 zł. brutto x 3 szt. miesięcznie

01.09.2018

31.07.2019
 
180. Umowa na pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach i koordynatora gminnego zespołu informatycznego obsługi wyborów. 13.09.2018 r. Osoba fizyczna 1.440,00 zł. brutto

13.09.2018

22.10.2018
 
181. Umowa na pełnienie dyżuru w Zespole ds. obywatelskich UG w Cewicach w dn. wyborów samorządowych w dn. 21.10.2018 r. 15.10.2018 r. Osoba fizyczna 1.000,00 zł. brutto

21.10.2018

21.10.2018
 
182. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 w Cewicach. 15.10.2018 r. Osoba fizyczna 360,00 zł. brutto

15.10.2018

22.10.2018
 
183. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 w Maszewie Lęborskim. 15.10.2018 r. Osoba fizyczna 360,00 zł. brutto

15.10.2018

22.10.2018
 
184. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3 w Siemirowicach. 15.10.2018 r. Osoba fizyczna 360,00 zł. brutto

15.10.2018

22.10.2018
 
185. Umowa na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 w Łebuni. 15.10.2018 r. Osoba fizyczna 360,00 zł. brutto

15.10.2018

22.10.2018
 
186. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obręb Pieski Gmina Cewice 2018”. 09.10.2018 r.

Inżynieria Drogowa Tomasz Gałka

Lębork
3.500,00 zł. brutto

09.10.2018

15.11.2018
 
187. Umowa na „Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – Etap I”. 15.10.2018 r.

Spółdzielnia

Usługowo-Handlowa

w Rokitkach
50.082,60 zł. brutto

15.10.2018

15.11.2018
 
188. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Bukowina – Etap I”. 15.10.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
2.583,00 zł. brutto

15.10.2018

15.12.2018
 
189. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 16.10.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

01.10.2018

21.06.2019
 
190. Umowa na dowóz i opiekę w czasie przewozu ucznia na trasie dom-szkoła-dom. 16.10.2018 r. Osoba fizyczna 0,60 zł./1 km

03.09.2018

21.06.2019
 
191. Umowa na wykonanie klasyfikacji gruntów oraz podział geodezyjny działki położonej w Bukowinie. 17.10.2018 r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Andrzej Rożnowski

Lębork
4.600,00 zł.

17.10.2018

17.12.2018
 
192. Umowa na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice. 22.05.2018 r.

Energa Oświetlenie

Sp. z o.o.

Sopot

107.834,10 zł. brutto koszt poniesiony przez gminę

107.834,10 zł. brutto

koszt Energa
31.08.2018  
193. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Szkolna w m. Siemirowice”. 17.10.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
1.720,00 zł. brutto

17.10.2018

30.11.2018
 
194. Umowa na dotację celową na zakup sprzętu materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”. 26.10.2018”. 26.10.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna  w Łebuni 9.700,00 zł.

26.10.2018

31.12.2018
 
195. Umowa na dotację celową na zakup pompy szlamowej. 26.10.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna  w Łebuni 6.765,00 zł.

26.10.2018

28.12.2018
 
196. Umowa na „Remont drogi dz. nr 19/2  w Krępkowicach oraz wykonanie parkingu w m. Siemirowice przy bloku nr 18”. 17.09.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitkach
15.000,00 zł. brutto

17.09.2018

31.10.2018
 
197 Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Murowanej  i Drewnianej w m. Maszewo Lęb. wraz z kanalizacją deszczową – Etap II”. 02.11.2018 r

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
5.904,00 zł. brutto

02.11.2018

31.12.2018
 
198 Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Cewice – Etap I”. 08.11.2018 r.

Projektowanie i Nadzory Branży Sanitarnej

Zbigniew Wysokiński

Lębork
3.567,00 zł. brutto ryczałt

08.11.2018

31.12.2018
 
199 Umowa najmu lokalu socjalnego  w Siemirowicach. 14.11.2018 r. Osoba fizyczna 0,42 zł./m2 x 31,80m2 = 13,36 zł.

15.11.2018

14.11.2020
 
200 Umowa na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w m. Łebunia. 14.11.2018 r.

Usługowy Zakład  Ślusarsko-Instalacyjny

Janusz Chroł

Lębork
16.038,29 zł. brutto

14.11.2018

14.12.2018
 
201 Umowa na pełnienie  nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa chodnika w m. Oskowo”. 14.11.2018 r.

Inżynieria Drogowa

Tomasz Gałka

Lębork
3.075,00 zł. brutto ryczałt

14.11.2018

31.12.2018
 
202 Umowa na dostawę terminala do głosowania wraz z walizką oprogramowaniem, centralką komunikacyjną do systemu ELECTOR. 19.11.2018 r.

IMAGE Recording

Solutions Pomorze sp. z.o.o.

Gdańsk
11.039,25 zł. brutto

19.11.2018

14.12.2018
 
203 Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 23.11.2018 r. Osoby fizyczne

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
204 Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. 23.11.2018 r. Osoba fizyczna 300 km/ miesięcznie czas nieokreślony  
205 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 23.11.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
206 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 27.11.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
207 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 28.11.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
208 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 28.11.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
209 Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd świąteczno-rekreacyjny do kompleksu basenowo-rekreacyjnego „NIMFA” w Bytowie”. 30.11.2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PROMYK”  w Cewicach 2.600,00 zł.

30.11.2018

30.12.2018
 
210 Umowa na dostawę sprzętu do transmisji on-line wraz z montażem. 03.12.2018 r.

IMAGE Recording

Solutions Pomorze sp. z.o.o.

Gdańsk
25.800,00 zł. brutto

03.12.2018

31.12.2018
 
211 Umowa na sprawowanie opieki nad dziećmi dowożonymi do szkół. 11.12.2018 r. Osoba fizyczna 15,50 zł. brutto/1 h

11.12.2018

21.06.2018
 
212 Umowa na „Monitoring zamkniętego składowiska w m. Oskowo, gm. Cewice”. 12.12.2018 r.

JARS sp. z o.o.

Łajski Legionowo
2.775,20 zł. brutto

12.12.2018

31.12.2019
 
213 Umowa na wykonywanie czynności Komendanta Gminnego OSP w Cewicach. 13.12.2018 r. Osoba fizyczna 1.137,50 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
214 Umowa na zapewnienie gotowości bojowej remizy OSP Cewice. 13.12.2018 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
215 Umowa na zapewnienie gotowości bojowej remizy OSP Cewice. 13.12.2018 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
216 Umowa na zapewnienie gotowości bojowej remizy OSP Pieski. 13.12.2018 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
217 Umowa na zapewnienie gotowości bojowej remizy OSP Łebunia. 13.12.2018 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
218 Umowa na zapewnienie gotowości bojowej remizy OSP Łebunia. 13.12.2018 r. Osoba fizyczna 525,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
219 Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 12.12.2018 r. Osoba fizyczna 58,46 m2 x 5,80 zł.  = 339,07 zł.

14.12.2018

31.12.2027
 
220 Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Siemirowicach. 06.12.2018 r.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

w Gdyni
5,80 zł./m2

06.12.2018

31.12.2027
 
221 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 18.12.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
222 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 20.12.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
223 Umowa na wyłożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Pieskach. 12.12.2018 r.

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa

w Rokitkach
10.000,00 zł. brutto

12.12.2018

20.12.2018
 
224 Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 27.12.2018 r. Osoba fizyczna

2,73 zł./m3 wody

5,61 zł./m3 ścieków
czas nieokreślony  
225 Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 27.12.2018 r. Osoba fizyczna 200 km/miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
226 Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 27.12.2018 r. Osoba fizyczna 300 km/miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
227 Umowa systematycznego wywozu niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Cewicach, cmentarza komunalnego w Cewicach. 18.12.2018 r. ELWOZ sp. z o.o. Oddział Sierakowice 1 pojemnik 1100l/145,00 zł. brutto

01.01.2019

31.12.2019
 
228 Umowa na nadzór nad obiektami sportowymi w Cewicach oraz bieżące utrzymanie tych obiektów. 31.12.2018 r. Osoba fizyczna 1.200,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
229 Umowa na dokonanie odczytów wodomierzy u odbiorców wody na terenie Gminy Cewice w wyznaczonych miejscowościach. 31.12.2018 r. Osoba fizyczna 2.900,00 zł. brutto miesięcznie

01.01.2019

31.12.2019
 
230 Umowa na sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z pakietu RADIX. 31.12.2018 r.

RADIX sp. z o.o.

Gdańsk
16.319,65 zł. brutto

01.01.2019

31.12.2019
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Klebba 05-02-2018 13:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 22-03-2019 11:09:13